เฟสก็หายไลน์ก็เงียบ

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เฟสก็หายไลน์ก็เงียบ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชสังกัดค่าย: อาร์สยาม

A B | G#m C#m |F#m B | E |
A G#m | C#m |F#m G#m | C#m |

เฟสEกะหาย ไลG#mน์กะเงียบแท้น้อC#mสาวอ้ายอยากฮู้Aข่าวคราวว่าเจ้Bาเป็นอยู่จั่งใEด๋คือบ่เห็Aน..มาโพสBหน้าวอล์อ้ายอุตส่าG#mห์เฝ้ารอกดไลC#mค์หรือเจ้าแอF#mบมีไผ.. คนใหม่เข้าBมา

ย่านเจ้าเปลี่ยEนแปรไป..สมัครG#mเฟสใหม่เพื่อหนีC#mอ้ายบ่เห็นเจ้Aาออนไลน์ อ้ายใจหาBย ฮู้บ่กานEดาจุดสีเขีAยว อ้ายเฝ้าBคอยมองบ่มีน้อG#mงขึ้นออBนแล้วหนC#mา..ทั้งข้อควF#mามที่เคยส่งมBา ตอนนี้เงียบEไป

เฟสบุคก็หAาย  ไลG#mน์ก็บ่ทักมC#mอินตาแกรมอ้ายเฝ้ามองหAา บ่เห็นBน้องลงรูปEไว้เจ้าปิดตายแล้G#mว  บ่มีวี่แววในโลกออนไC#mลน์เฟสบุคที่อ้ายส่งF#mไป..ถึงบ่มีไผ..ส่งแชทกลัG# | G#บมา..

สิ่งEที่เหลือ.. มีG#mแค่ความว่างเC#mปล่าเปิดใจรับAความเหงา เฝ้ารอBคนลืมสัญEญาอ้ายทักAเฟส เช็คทั้งBไลน์บ่มีไG#mผตอบโต้BกลับC#mมาได้แต่นั่งF#mกลืนกินน้ำตBา แล้วโพสต์หน้าEวอล์

A B | G#m C#m |F#m B | E |
G#m G#7 | C#m |A B | E |

* | ** |

โพสต์นี้F#mแค่เพียงอยากขBอ..คนที่ฮักA | B | Eจริง..คอร์ดเพลง เฟสก็หายไลน์ก็เงียบ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง เฟสก็หายไลน์ก็เงียบ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยามเฟสกะหาย ไลน์กะเงียบแท้น้อสาว อ้ายอยากฮู้ข่าวคราวว่าเจ้าเป็นอยู่จั่งใด๋ คือบ่เห็นมาโพสหน้าวอล์ อ้ายอุตส่าห์เฝ้ารอกดไลค์ หรือเจ้าแอบมีไผ คนใหม่เข้ามา ย่านเจ้าเปลี่ยนแปรไป สมัครเฟสใหม่เพื่อหนีอ้าย บ่เห็นเจ้าออนไลน์ อ้ายใจหาย ฮู้บ่กานดา จุดสีเขียว อ้ายเฝ้าคอยมอง บ่มีน้องขึ้นออนแล้วหนา ทั้งข้อความที่เคยส่งมา ตอนนี้เงียบไป เฟสบุคก็หาย ไลน์ก็บ่ทักมา อินตาแกรมอ้ายเฝ้ามองหา บ่เห็นน้องลงรูปไว้ เจ้าปิดตายแล้ว บ่มีวี่แววในโลกออนไลน์ เฟสบุคที่อ้ายส่งไป ถึงบ่มีไผส่งแชทกลับมา สิ่งที่เหลือ มีแค่ความว่างเปล่า เปิดใจรับความเหงา เฝ้ารอคนลืมสัญญา อ้ายทักเฟส เช็คทั้งไลน์ บ่มีไผตอบโต้กลับมา ได้แต่นั่งกลืนกินน้ำตา แล้วโพสต์หน้าวอล์ โพสต์นี้แค่เพียงอยากขอ คนที่ฮักจริง