เฟสก็หายไลน์ก็เงียบ

เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A B | G#m C#m || F#m B | E |A G#m | C#m || F#m G#m | C#m |

เฟสEกะหาย ไลG#mน์กะเงียบแท้น้อC#mสาวอ้ายอยากฮู้Aข่าวคราวว่าเจ้Bาเป็นอยู่จั่งใEด๋คือบ่เห็Aน..มาโพสBหน้าวอล์อ้ายอุตส่าG#mห์เฝ้ารอกดไลC#mค์หรือเจ้าแอF#mบมีไผ.. คนใหม่เข้าBมา

ย่านเจ้าเปลี่ยEนแปรไป.. สมัคG#mรเฟสใหม่เพื่อหนีC#mอ้ายบ่เห็นเจ้Aาออนไลน์ อ้ายใจหาBย ฮู้บ่กานEดาจุดสีเขีAยว อ้ายเฝ้าBคอยมองบ่มีน้อG#mงขึ้นออBนแล้วหนC#mา..ทั้งข้อควF#mามที่เคยส่งมBา ตอนนี้เงียบEไป

เฟสบุคก็หAาย  ไลG#mน์ก็บ่ทักมC#mอินตาแกรมอ้ายเฝ้ามองหAา บ่เห็นBน้องลงรูปEไว้เจ้าปิดตายแล้G#mว  บ่มีวี่แววในโลกออนไC#mลน์เฟสบุคที่อ้ายส่งไF#mป..ถึงบ่มีไผ..ส่งแชทกลับมG# | G#

สิ่งEที่เหลือ.. มีG#mแค่ความว่างเC#mปล่าเปิดใจรับAความเหงา เฝ้ารอBคนลืมสัญEญาอ้ายทักAเฟส เช็คทั้งBไลน์ บ่มีไผG#mตอบโต้BกลับมC#mได้แต่นั่งF#mกลืนกินน้ำตBา แล้วโพสต์หน้าEวอล์

A B | G#m C#m || F#m B | E |G#m G#7 | C#m || A B | E |

* | ** |

โพสต์นี้F#mแค่เพียงอยากขBอ.. คนที่ฮักจริง      | A | B | E |