ฉันก็คง

Labanoon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันก็คง Labanoon (ลาบานูน)

C Em | Am | F G |
C Em | Am | F G |

เมื่อความรักCต้องอำลาความเจ็บช้ำEmมาเป็นเพื่อนใจโชคชะตAmาลิขิตไว้ให้คงยอมรับGความจริงความผิดหวัFงดั่งใบไม้ที่ร่วงลงสู่Cพื้นดินฉันก็คGง..

เวลาที่Cผ่านไป..คงไม่ย้อนEmคืนกลับมาสิ่งที่สวยAmต้องเก็บไว้ให้เป็นแค่เหมือนGกระดาษมีสมหวัFง มีผิดหวัง มันคือเรื่องราCวของจริงฉันก็คGง..

ฉันเพิ่งเข้าใจFพลังแห่งความรักCก็วันนี้ฉันเพิ่งจะรู้Fว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรCแน่นอนแต่ฉันยังหวัDmงว่าสักวัน รักแท้ที่หFาดั่งใฝ่ฝันมัGนเป็นสิ่งสวยงC (Em | Am)าม..(รู้ ไหGม เF | Gธอ...)

รู้ไหมเC Em | Amธอ..รู้ไหมเธF | Gอ...

สัจธรรCมแห่งความรัก..มันก็เป็นEmอย่างนี้ยิ้มสมหวัAmง เศร้าผิดหวัง ใครเล่าคือคนGโชคดีตราบใดฟ้Fามีจันทราเหมือนดั่งความหวัCงแห่งชีวิต ฉันก็คGง..

* |

 Em เมื่อตะวันยังต้องหมุEmน ยังต้องเดินตาม..   เวลAmาที่ถูกกำหนดไAmว้.. Em มันคงมีเหตุผลEmเป็นล้านที่ทำให้เสียGใจ และร้องไห้   ที่ฉันGต้องเผชิญ

* | * | ** |

C |ฉันก็คง Labanoon (ลาบานูน)