ด้วยความคิดถึง

 Drama Stream สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G# | Fm | G# | D#7 |

ด้วยความคิดถึG#ง.. ถึงเธอที่จาFmกลาจากไปไม่คืนA#mย้อนมา  และฉันก็มีD#น้ำตาด้วยความคิดถึG#ง.. จึงอยากจะไปFmเห็นหน้าอยากให้เธอนั้นA#mคืนมา รักกันเหมือนดังD#เช่นเดิม

ภาพเธอในวันFmนั้น มันได้กลับมาทำให้ฉันD#เสียดายทุกคืนวันภาพระหว่าFmงเรา.. ที่เคยมีกันแต่ว่าฉันC#ก็ทำให้สลายD#ไปภาพเธอบอกFmลา เดินมาบอกลาที่ฉันคิดD#ว่าเธอแค่น้อยใจและคนหนึ่งFmคน ก็มาใจหายแต่จะทำC#ยังไง คงไม่ได้D#เธอคืน

ฉัG#นเองD#/G..  ก็เป็นFmฉันเองที่พลาดD#ไปที่ไม่รั้G#ง ไม่อะไD#/Gร   ก็ปล่อยFmเธอไปยอมให้เธD#อลาฉันไม่ควG#ร..คิดไปเอD#/Gง.. ว่าเธอFmจากไปคงย้อนD#มาจากวันที่A#mมีเรา กลายเป็นเหงาเดียวดายแต่วันนี้C#ก็ไม่มีเธออีกแล้D#

ด้วยความคิดถึG#ง.. ของคนที่โง่FmเขลาอยากจะวอนเดือนA#mและดาว.. ช่วยพูดให้เธD#อเห็นใจด้วยความคิดถึG#ง.. แค่อยากให้เรFmาเริ่มใหม่หากว่าเธอให้A#mอภัย  ฉันจะไม่ทำD#เหมือนเดิม

* | ** |

G# | D#/G | Fm D# | ( x2 )A#m | C# | D# |

** |

จากวันที่A#mมีเรา กลายเป็นเหงาเดียวดายแต่วันนี้C#ก็ไม่มีเธออีกแล้D#ว...  G#คอร์ดเพลง ด้วยความคิดถึง Drama Stream


เนื้อเพลง เด็ดดอกฟ้า BabyBull เบบี้ บูลด้วยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา จากไปไม่คืนย้อนมา และฉันก็มีน้ำตา ด้วยความคิดถึง จึงอยากจะไปเห็นหน้า อยากให้เธอนั้นคืนมา รักกันเหมือนดังเช่นเดิม ภาพเธอในวันนั้น มันได้กลับมา ทำให้ฉันเสียดายทุกคืนวัน ภาพระหว่างเรา ที่เคยมีกัน แต่ว่าฉันก็ทำให้สลายไป ภาพเธอบอกลา เดินมาบอกลา ที่ฉันคิดว่าเธอแค่น้อยใจ และคนหนึ่งคน ก็มาใจหาย แต่จะทำยังไง คงไม่ได้เธอคืน ฉันเอง ก็เป็นฉันเองที่พลาดไป ที่ไม่รั้ง ไม่อะไร ก็ปล่อยเธอไปยอมให้เธอลา ฉันไม่ควรคิดไปเอง ว่าเธอจากไปคงย้อนมา จากวันที่มีเรา กลายเป็นเหงาเดียวดาย แต่วันนี้ก็ไม่มีเธออีกแล้ว ด้วยความคิดถึง ของคนที่โง่เขลา อยากจะวอนเดือนและดาว ช่วยพูดให้เธอเห็นใจ ด้วยความคิดถึง แค่อยากให้เราเริ่มใหม่ หากว่าเธอให้อภัย ฉันจะไม่ทำเหมือนเดิม จากวันที่มีเรา กลายเป็นเหงาเดียวดาย แต่วันนี้ก็ไม่มีเธออีกแล้ว