คนที่ไร้ข้อแม้

 Ebola สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนที่ไร้ข้อแม้ EBOLA อีโบลา

F#m | D | A | E |

ใคร.F#m. ใครสักDคน..จะมีไหAม.. ที่เขาต้องกาEรฉันใคร.F#m. ใครสักDคน..จะมีไหAม.. ที่มองเห็นEแววตาที่อ่อนแอ

แค่หนึ่Dงในล้านที่เดินEสวนผ่านมากAกว่านี้ไม่เคยF#mต้องการDก่อนฉันจะขาดใE

A  อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัE  ตราบโลกนี้ยังมีคำDว่าความหวัง  อยากรู้Eว่าเขาอยู่ไหนA  คนที่เขาจะไม่แคEร์  คนที่ไร้ซึ่งข้อแDม้..ว่าฉันเป็นใคร  และคนEที่ไม่อาย เมื่อโอบกอดฉัน

F#m | D | A | E |

ปวดF#m.. กลางหัวDใจ..ไม่เคยหาAย.. ที่ใครก็ใช้Eแววตาทิ่มแทงฉัน

แค่หนึ่Dงในล้านที่เดินEสวนผ่านมาAกกว่านี้ไม่เคยF#mต้องการDก่อนฉันจะหมดEลมหายใจ

** |

D  เจ็บกว่าแผลทุกรอยที่สัA  นั่นคือหัวใจที่ไม่เคยBmได้พัก..  จากกาEรดูถูกของใครต่อใคEร..

D  แค่หนึ่งในล้าEนที่เดินสวนผ่าA  หนึ่งคนนั้F#mนที่ใจนั้นต้องกาD  ก่อนฉันจะหมดEลมหายใจ

** |

F#m | D |

ก่อนจะหมดAหวัง  ก่อนไร้กำลัEหันมามองฉันที   A | Aคอร์ดเพลง คนที่ไร้ข้อแม้ EBOLA อีโบลา

เนื้อเพลง คนที่ไร้ข้อแม้ EBOLA อีโบลาใคร ใครสักคน จะมีไหม ที่เขาต้องการฉัน ใคร ใครสักคน จะมีไหม ที่มองเห็นแววตาที่อ่อนแอ แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน มากกว่านี้ไม่เคยต้องการ ก่อนฉันจะขาดใจ อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัง ตราบโลกนี้ยังมีคำว่าความหวัง อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหน คนที่เขาจะไม่แคร์ คนที่ไร้ซึ่งข้อแม้ว่าฉันเป็นใคร และคนที่ไม่อาย เมื่อโอบกอดฉัน ปวด กลางหัวใจ ไม่เคยหาย ที่ใครก็ใช้แววตาทิ่มแทงฉัน แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน มากกว่านี้ไม่เคยต้องการ ก่อนฉันจะหมดลมหายใจ เจ็บกว่าแผลทุกรอยที่สัก นั่นคือหัวใจที่ไม่เคยได้พัก จากการดูถูกของใครต่อใคร แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน หนึ่งคนนั้นที่ใจนั้นต้องการ ก่อนฉันจะหมดลมหายใจ ก่อนจะหมดหวัง ก่อนไร้กำลัง หันมามองฉันที