แฟนหยบๆ

เอฟ วรัญญู, FINแนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เป็นแฟนหยบๆที่เธอแอบคบไว้คลายเหงา

A E | F#m E || D E | A |

 หวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้าเธDอกับเขาE บ่งบอกว่าเราคนนี้ไม่มีAความหมาย หลงใหBmลแค่เพียงอารEมณ์ เสพสC#mมแค่เพียงร่างกาF#m รอให้เธDอหยิบยื่นมาใEห้  เพราะฉัC#นไม่ใช่ตัวจริF#m

เป็นแฟBmนแค่ชั่วคราวไม่อาจจะเอF#mาอะไรให้มากกว่านั้นรู้ดีBmว่าตัวฉันD..เป็นเพียงส่วนเกิEนของหัวใจ  E

เป็นแฟนหยบๆA ที่เธอแอบคEบเอาไว้คลายเหF#mงาไม่อาจเทียบเท่Dา..ตัวจริงของเธอหรอกหนEเป็นแฟนหยบๆA ที่เธอแอบคEบสนองตัณหF#mเสร็จสDมคงไร้ค่Eา  ได้เป็นแค่แฟDนชั่วคราวของเธEE (ตอนเค้าเผลอแล้วเธอมาเจอฉัน)

A | E C# |

F#m  หวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้ากัDE บ่งบอกว่าฉันคนนี้ไม่มีAความหมาย หลงใหBmลแค่เสี้ยวอารEมณ์  เสร็จสC#mมเธอก็จากไF#m มีค่BmาตอนเธอเหงาใจC#..เท่านั้นF#mเอง

Bm | F#m | C# | F#m |Bm | F#m | E | C# |

* | ** | ** |