แฟนหยบๆ

 เอฟ วรัญญู FIN ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนหยบๆ เอฟ วรัญญู
เนื้อร้อง: นก คนบางเนียนทำนอง: เอฟ วรัญญูสังกัดค่าย: บ้านนายหัวกรุ๊ป

เป็นแฟนหยบ ๆA ที่เธอแอบคEบไว้คลายเหF#mงา

A E | F#m E |D E | A |

  หวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้าเธDอกับเขา E บ่งบอกว่าเราคนนี้ไม่มีAความหมาย  หลงใหลBmแค่เพียงอารมEณ์  เสพสC#mมแค่เพียงร่างกาF#m  รอให้เธอDหยิบยื่นมาให้E  เพราะฉัC#นไม่ใช่ตัวF#mจริง..

เป็นแฟBmนแค่ชั่วคราวไม่อาจจะเอF#mาอะไรให้มากกว่านั้นรู้ดีBmว่าตัวฉันD..เป็นเพียงส่วนเกิEนของหัวใจ  E

เป็นแฟนหยบ Aที่เธอแอบคEบเอาไว้คลายเหF#mงาไม่อาจเทียบเท่Dา..ตัวจริงของเธอหรอกหนEเป็นแฟนหยบ ๆA ที่เธอแอบคEบสนองตัณหF#mเสร็จสDม คงไร้ค่Eได้เป็นแค่แฟDนชั่วคราวของเธE E (ตอนเค้าเผลอแล้วเธอมาเจอฉัน)

A | E C# |

 F#m   หวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้ากัD E   บ่งบอกว่าฉันคนนี้..ไม่มีAความหมาย    หลงใหBmลแค่เสี้ยวอารEมณ์    เสร็จสC#mมเธอก็จากไF#m    มีค่BmาตอนเธอเหงาใจC#..เท่านั้นเF#mอง

Bm | F#m | C# | F#m |
Bm | F#m | E | C# |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง แฟนหยบๆ เอฟ วรัญญู


เนื้อเพลง แฟนหยบๆ เอฟ วรัญญูเป็นแฟนหยบๆที่เธอแอบคบไว้คลายเหงา หวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้าเธอกับเขา บ่งบอกว่าเราคนนี้ไม่มีความหมาย หลงใหลแค่เพียงอารมณ์ เสพสมแค่เพียงร่างกาย รอให้เธอหยิบยื่นมาให้ เพราะฉันไม่ใช่ตัวจริง เป็นแฟนแค่ชั่วคราว ไม่อาจจะเอาอะไรให้มากกว่านั้น รู้ดีว่าตัวฉันเป็นเพียงส่วนเกินของหัวใจ เป็นแฟนหยบๆที่เธอแอบคบเอาไว้คลายเหงา ไม่อาจเทียบเท่าตัวจริงของเธอหรอกหนา เป็นแฟนหยบๆที่เธอแอบคบสนองตัณหา เสร็จสม คงไร้ค่า ได้เป็นแค่แฟนชั่วคราวของเธอ ตอนเค้าเผลอแล้วเธอมาเจอฉัน หวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้ากัน บ่งบอกว่าฉันคนนี้ไม่มีความหมาย หลงใหลแค่เสี้ยวอารมณ์ เสร็จสมเธอก็จากไป มีค่าตอนเธอเหงาใจเท่านั้นเอง