เกลียดแฟนเก่าเธอ

 เอฟ วรัญญู FIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เกลียดแฟนเก่าเธอ วงฟิน FIN

Am Em | F G | ( x2 )

ฉันรู้C.. ว่าฉันไม่มีเหตุผEmที่ไปเกลียดใครหนึ่งคFน ที่เธอเคยรักกัGฉันรู้C.. ว่าเธอนั้นรักฉัEmขอโทษที่ทำให้เธDmอนั้น..น้อยใG

ก็รู้Amว่ามาทีหลัง แต่เจ็บทุกครั้Emงที่คิดไปไกลก็รู้Amเขามาก่อนฉัน ไม่ใช่ว่าฉัEmนจะรับไม่ได้แต่มันเจ็Fบที่รู้ว่าใจ..เธอเคยเสร็จเขGาไปแล้ว

มันเกลียดแฟนเก่าของเธCที่เขEmาได้ใจเธอก่อนAmฉันไม่เข้าใจAตัวเองเหมือนกัDmน  รู้ว่าเขาไม่ผิดอะไGมันเกลียดไม่มีเหตุผCหยุดพูEดถึงเขาสักทีAmได้ไหAรู้ว่าเธDmอไม่คิดอะไรแต่ไม่อยากรู้Fว่าใคGร..เคยได้ใจเธC

G |

ฉันรู้C.. ว่าฉันไม่ควรทะเลEmาะไอ้ฉันมันคนบ้าบDmอ  ขอโทษเธอแล้วกัGฉันรู้C.. ว่าไม่ควรทำอย่างนั้Emแต่เจ็บเมื่อใครบอกฉัDmน..ว่านั้นคือแฟนเก่าเธG

* | ** |

Am Em | F G |Am Em | F | G |

ถึงจะไม่ใช่Amคนแรก แต่ก็ไม่รอEmงเป็นสองใครแต่ I knoFw I see your eyes เธอมันไม่ใช่Gคนสองใจบางครั้Amงมันน้อยใจ..ที่เธอนั้นเคEmยเป็นของใครเลยเจ็Fบที่มันต้องคิดพร่ำเพ้อว่าเจอGเธอหลังใครแต่โอเAmค  ก็บอกว่าโอเEmแต่พอเห็นแชทมันเด้Fมาห่วงมาใย ก็บอกว่าไม่G ฉันโนเวย์อาจจะดูAmเป็นแบดบอยที่ชอบหาเรื่อEmงกับอดีตฉันเลยเกลีFยด และไม่ชอบคนเก่าและไม่อยากให้มันGกลับมาอีก

** |

รู้ว่าเธDmอไม่คิดอะไรแต่ไม่อยากรู้Fว่าใคGร.. เคยเป็นแฟนเธอ

Am Em | F G |Am Em | F Fm |คอร์ดเพลง เกลียดแฟนเก่าเธอ วงฟิน FIN

เนื้อเพลง เกลียดแฟนเก่าเธอ วงฟิน FINฉันรู้ ว่าฉันไม่มีเหตุผล ที่ไปเกลียดใครหนึ่งคน ที่เธอเคยรักกัน ฉันรู้ ว่าเธอนั้นรักฉัน ขอโทษที่ทำให้เธอนั้นน้อยใจ ก็รู้ว่ามาทีหลัง แต่เจ็บทุกครั้งที่คิดไปไกล ก็รู้เขามาก่อนฉัน ไม่ใช่ว่าฉันจะรับไม่ได้ แต่มันเจ็บที่รู้ว่าใจเธอเคยเสร็จเขาไปแล้ว มันเกลียดแฟนเก่าของเธอ ที่เขาได้ใจเธอก่อนฉัน ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน รู้ว่าเขาไม่ผิดอะไร มันเกลียดไม่มีเหตุผล หยุดพูดถึงเขาสักทีได้ไหม รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร แต่ไม่อยากรู้ว่าใครเคยได้ใจเธอ ฉันรู้ ว่าฉันไม่ควรทะเลาะ ไอ้ฉันมันคนบ้าบอ ขอโทษเธอแล้วกัน ฉันรู้ ว่าไม่ควรทำอย่างนั้น แต่เจ็บเมื่อใครบอกฉันว่านั้นคือแฟนเก่าเธอ ถึงจะไม่ใช่คนแรก แต่ก็ไม่รองเป็นสองใคร แต่ I know I see your eyes เธอมันไม่ใช่คนสองใจ บางครั้งมันน้อยใจที่เธอนั้นเคยเป็นของใคร เลยเจ็บที่มันต้องคิดพร่ำเพ้อว่าเจอเธอหลังใคร แต่โอเค ก็บอกว่าโอเค แต่พอเห็นแชทมันเด้ง มาห่วงมาใย ก็บอกว่าไม่ ฉันโนเวย์ อาจจะดูเป็นแบดบอยที่ชอบหาเรื่องกับอดีต ฉันเลยเกลียด และไม่ชอบคนเก่า และไม่อยากให้มันกลับมาอีก รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร แต่ไม่อยากรู้ว่าใคร เคยเป็นแฟนเธอ