หายใจยังเจ็บ

เอฟ วรัญญู, FINแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ไม่ต้องมาถาCม..ว่าฉัEmน.. นั้นเป็Amนยังไง  Gอยู่ได้หรือเปFล่า กินข้าวอิ่มไหEmม เมื่อไDmม่มีเธอ  Gเธอเองก็รู้C..ว่าฉัEmน..รักเธอAmเพียงใด  Gไม่ให้ฉันเศFร้า ข่มใจไม่ไหEmว  มันทDmรมานเหลือเกิG

เคยบอกว่ารักAmรักรักฉัน  รักรักรัEmก รักแค่ฉันฉันFนั้นโชคดีมากกว่าใคGแต่Eเธอก็ทิ้Amงแล้วให้ฉันนั้นทนฝืEmนยืนร้องไห้มันกลั้Fนน้ำตาไม่ไหGว..

หายใจยังเจ็Fบ  ฝืนใจยังไCรับมันไม่ไหEว.. เพราะใAmจมันพัGหมดแล้Fว หมดทุกอย่Emาง  ทุกสิ่A#งที่ฉันหวัGกลั้นไว้ไม่อFยู่  เมื่อรู้ทุกอย่Cางเหมือนคนสิ้นหวัEง.. ที่พร้AmอมจะตาGให้พ้Fน ไม่ต้องรับรู้Emอะไรดีกว่าเห็A#นเธอเป็นของใคGร..  ไม่ใช่ฉัน...

C | G |

เรื่องในวันนั้Cน เธอเดินมาขEmอ..ให้ลืAmมมันไป  Gให้มันพ้นผ่าFน เป็นแค่ฝันร้าEmย.. ที่ไDmม่มีจริง  Gอยากทำเช่นนั้Cน อยากลืมมันไEmป.. ให้มัAmนผ่าน ๆ  Gห้ามใจเท่าไหFร่ น้ำตายิ่งไหEmล  มันทำDmไม่ได้สักทีG

* | ** |

F | G | Em | A |

หายใจยังเจ็Gบ  ฝืนใจยังไDรับมันไม่ไหF#ว.. เพราะใBmจมันพัAหมดแล้Gว หมดทุกอย่F#mาง  ทุกสิ่Cงที่ฉันหวัAกลั้นไว้ไม่อGยู่  เมื่อรู้ทุกอย่Dางเหมือนคนสิ้นหวัF#ง.. ที่พร้BmอมจะตาAให้พ้Gน ไม่ต้องรับรู้F#mอะไรดีกว่าเห็Cนเธอเป็นของใคAร..  ไม่ใช่ฉัน...

G D | F# Bm A | G F#m | C A |