หายใจยังเจ็บ

 เอฟ วรัญญู FIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หายใจยังเจ็บ FIN
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอฟ วงFINเรียบเรียง: พีท โมเดลติดต่องานแสดง: 0825391496

ไม่ต้องมาถาCม..ว่าฉัEmน.. นั้นเป็Amนยังไง  Gอยู่ได้หรือเปFล่า กินข้าวอิ่มไหEmม เมื่อไDmม่มีเธอ  Gเธอเองก็รู้C..ว่าฉัEmน..รักเธอAmเพียงใด  Gไม่ให้ฉันเศFร้า ข่มใจไม่ไหEmว  มันทDmรมานเหลือเกิG

เคยบอกว่ารักAmรักรักฉัน  รักรักรัEmก รักแค่ฉันฉันFนั้นโชคดีมากกว่าใคGแต่Eเธอก็ทิ้Amงแล้วให้ฉันนั้นทนฝืEmนยืนร้องไห้มันกลั้Fนน้ำตาไม่ไหGว..

หายใจยังเจ็Fบ  ฝืนใจยังไCรับมันไม่ไหEว.. เพราะใAmจมันพัGหมดแล้Fว หมดทุกอย่Emาง  ทุกสิ่A#งที่ฉันหวัGกลั้นไว้ไม่อFยู่  เมื่อรู้ทุกอย่Cางเหมือนคนสิ้นหวัEง.. ที่พร้AmอมจะตาGให้พ้Fน ไม่ต้องรับรู้Emอะไรดีกว่าเห็A#นเธอเป็นของใคGร..  ไม่ใช่ฉัน...

C | G |

เรื่องในวันนั้Cน เธอเดินมาขEmอ..ให้ลืAmมมันไป  Gให้มันพ้นผ่าFน เป็นแค่ฝันร้าEmย.. ที่ไDmม่มีจริง  Gอยากทำเช่นนั้Cน อยากลืมมันไEmป.. ให้มัAmนผ่าน ๆ  Gห้ามใจเท่าไหFร่ น้ำตายิ่งไหEmล  มันทำDmไม่ได้สักทีG

* | ** |

F | G | Em | A |

หายใจยังเจ็Gบ  ฝืนใจยังไDรับมันไม่ไหF#ว.. เพราะใBmจมันพัAหมดแล้Gว หมดทุกอย่F#mาง  ทุกสิ่Cงที่ฉันหวัAกลั้นไว้ไม่อGยู่  เมื่อรู้ทุกอย่Dางเหมือนคนสิ้นหวัF#ง.. ที่พร้BmอมจะตาAให้พ้Gน ไม่ต้องรับรู้F#mอะไรดีกว่าเห็Cนเธอเป็นของใคAร..  ไม่ใช่ฉัน...

G D | F# Bm A | G F#m | C A |คอร์ดเพลง หายใจยังเจ็บ FIN

เนื้อเพลง หายใจยังเจ็บ FINไม่ต้องมาถามว่าฉัน นั้นเป็นยังไง อยู่ได้หรือเปล่า กินข้าวอิ่มไหม เมื่อไม่มีเธอ เธอเองก็รู้ว่าฉันรักเธอเพียงใด ไม่ให้ฉันเศร้า ข่มใจไม่ไหว มันทรมานเหลือเกิน เคยบอกว่ารักรักรักฉัน รักรักรัก รักแค่ฉัน ฉันนั้นโชคดีมากกว่าใคร แต่เธอก็ทิ้งแล้วให้ฉันนั้นทนฝืนยืนร้องไห้ มันกลั้นน้ำตาไม่ไหว หายใจยังเจ็บ ฝืนใจยังไง รับมันไม่ไหว เพราะใจมันพัง หมดแล้ว หมดทุกอย่าง ทุกสิ่งที่ฉันหวัง กลั้นไว้ไม่อยู่ เมื่อรู้ทุกอย่าง เหมือนคนสิ้นหวัง ที่พร้อมจะตาย ให้พ้น ไม่ต้องรับรู้อะไร ดีกว่าเห็นเธอเป็นของใคร ไม่ใช่ฉัน เรื่องในวันนั้น เธอเดินมาขอให้ลืมมันไป ให้มันพ้นผ่าน เป็นแค่ฝันร้าย ที่ไม่มีจริง อยากทำเช่นนั้น อยากลืมมันไป ให้มันผ่านๆห้ามใจเท่าไหร่ น้ำตายิ่งไหล มันทำไม่ได้สักที หายใจยังเจ็บ ฝืนใจยังไง รับมันไม่ไหว เพราะใจมันพัง หมดแล้ว หมดทุกอย่าง ทุกสิ่งที่ฉันหวัง กลั้นไว้ไม่อยู่ เมื่อรู้ทุกอย่าง เหมือนคนสิ้นหวัง ที่พร้อมจะตาย ให้พ้น ไม่ต้องรับรู้อะไร ดีกว่าเห็นเธอเป็นของใคร ไม่ใช่ฉัน