คนโดนเท

 FLAME สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนโดนเท FLAME (วงเฟลม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก่ง วง เฟลมเรียบเรียง: เจน วง เฟลมสังกัดค่าย: อาร์สยาม

G#m D#m | E B |G#m D#m | F# |

คืนนี้C#mฉันจะปลดจะปล่อยให้ลืC#mมทุกเรื่องที่ผ่านจะขG#mอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกG#mพันคนC#mโดนเทคนหนึ่ง แค่อยากจะลืC#mมเรื่องเธอคนนั้นจะขD#mอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื้D#mด ๆ ๆ

G#m F# | E F# |
G#m F# | E F# | G#m |

ก็แค่คนG#mโดนเท F#  เดินเซEมาทางนี้  F#ก็แค่คนG#mโดนดี  F#  ก็แค่Eคนเสียใจ  F#แค่ถูกเขาG#mทิ้งมา  F#  น้ำตาEก็แค่ไหล  F#ก็แค่คEนที่มันหมดใจ ฮืD#อ...

* |

ก็แค่อกหัG#mกช่างมัน  F#  ตัวกูEยังไม่ตาย  F#ก็แค่ถูกคG#mนใจร้าย..F#  หลอกฝัEนก็แค่นั้น  F#ทักทายความโสG#mดคืนนี้.. F#อยู่เป็นเพื่อEนกันสักวัน  F#หมดแก้Eวหมดใจ ดื่มให้ลืมเธอคนนั้D#

ก็แค่คืนที่ฉันโG#m F# | E F# |สด..ก็แค่คืนที่ฉันโG#m F# | E F# |สด..

อย่าไปนั่G#mงจมปรัก..อยู่กับรักF#ที่ห่วยแตกอย่าไปมัวEซึมเศร้า ป่ะเดี๋ยวจะโดนF#ไข้แดกพยายาG#mมลืมให้ลง คนที่มันทำF#เราเจ็บแสบมันแค่เจ็บEแปลบ ๆ ประเดี๋ยวก็คงF#หายดี

อย่าไปคิดG#mฟุ้งซ่าน ให้ทรมาF#นให้ปวดตับโปรดวาEงโทรศัพท์ แล้วมาขยับF#ให้ผ่อนคลายก็แค่G#mโดนทิ้ง แต่ว่าคุณยังF#คงหายใจบอกแฟนEเก่าไป กูไม่เสียดาย

* | ** | ** | *** | *** |คอร์ดเพลง คนโดนเท FLAME (วงเฟลม)

เนื้อเพลง คนโดนเท FLAME (วงเฟลม)คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อยให้ลืมทุกเรื่องที่ผ่าน จะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพัน คนโดนเทคนหนึ่ง แค่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น จะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื้ดๆๆก็แค่คนโดนเท เดินเซมาทางนี้ ก็แค่คนโดนดี ก็แค่คนเสียใจ แค่ถูกเขาทิ้งมา น้ำตาก็แค่ไหล ก็แค่คนที่มันหมดใจ ฮือ ก็แค่อกหักช่างมัน ตัวกูยังไม่ตาย ก็แค่ถูกคนใจร้าย หลอกฝันก็แค่นั้น ทักทายความโสดคืนนี้ อยู่เป็นเพื่อนกันสักวัน หมดแก้วหมดใจ ดื่มให้ลืมเธอคนนั้น ก็แค่คืนที่ฉันโสด ก็แค่คืนที่ฉันโสด อย่าไปนั่งจมปรักอยู่กับรักที่ห่วยแตก อย่าไปมัวซึมเศร้า ป่ะเดี๋ยวจะโดนไข้แดก พยายามลืมให้ลง คนที่มันทำเราเจ็บแสบ มันแค่เจ็บแปลบๆประเดี๋ยวก็คงหายดี อย่าไปคิดฟุ้งซ่าน ให้ทรมานให้ปวดตับ โปรดวางโทรศัพท์ แล้วมาขยับให้ผ่อนคลาย ก็แค่โดนทิ้ง แต่ว่าคุณยังคงหายใจ บอกแฟนเก่าไป กูไม่เสียดาย