เกมชีวิตจริง

Baby Bull, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกมชีวิตจริง BabyBull

D# | Gm |Fm | A# |
D# | Gm |Fm | A# |

 D#  เกมชีวิตจริงที่ฉันต้องเจGm   เกมเดียวที่เธอคอยคบคุมมัFm   ควบคุมให้ฉันA#ยอมให้เธอ..

 D#  อยากให้ฉันยิ้ม เธอก็ให้ใGm   อยากให้ร้องไห้ เธอก็ลวงหลFmอก   ตามที่เธอนั้A#นต้องการ

แลCmะในใจก็รู้ดี จบเกมนี้G#ฉันมีแต่เจ็บแต่Fmทำไมตัวฉันยังอยู่ ทั้งA#ที่รู้ทัน

ไม่ยอมออD#กจากเกมชีวิGmตของสองG#เราเพราะรักFmคำเดียวมันทำG#ให้ฉันนั้นยอมD#เธอ   A#แค่ได้ใกล้D#เพียงเธอเท่านั้Gmน ใจฉันมันยอมG#หมดถึงแพ้Fmแต่มีเธออยู่ดีกว่ารู้G#ทันเธอทุกอย่A#าง แต่กลับไม่เหลือเธอ

D# | Gm |Fm | A# |

 D#  เกมชีวิตจริงที่ฉันต้องเจGm   ไม่อยากเสียเธอฉันก็ต้องทFmน..   เป็นคนที่ตามA#เธอไม่ทัน..ฮืม..

 D#  อยากให้ฉันยิ้ม เธอก็ให้ใGm   ยากให้รอ้งไห้ เธอก็ลวงหลFmอก   เกมนี้ของเธA#อ ฉันยอม

* | ** |

D# | Gm |Fm | A# |
D# | Gm |Fm | A# |

* | ** |

D# | Gm | Fm | A# |D# |เกมชีวิตจริง BabyBull