คนทางนั้น ภาค2 (แล้วเจอกัน)

GiFT My Projectแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G | G | C | C | ( x2 )

แล้วเจอกันนะ..G | Gแล้วเราค่อยมาเจอEmกันอีกครั้ง..    Emจะเฝ้ารอCถึงวัน..  C   จะเฝ้ารDอ.. วันนั้Dน..

เราห่างกันไกลอย่างนี้G | Gก็อาจจะมีบางทีEmที่ฉันเองก็คิดEmไปกลัวว่าจะมีใคCร.. ทำให้ใจเธอเปลี่Bmยน..ไป  EmในวัAmนที่เราต้องไกลกันอย่างนี้D

โปรดอย่าหวั่นไหวให้กับใคGรที่อยู่ตรงนั้Gเพราะฉันยังหวั่นใEmจ กลัวใครเดินเข้ามEmแต่ฉันก็เชื่อใCจ ว่าเธอยังรักกันBmอยู่เรายังมีกันเสมAmอ แม้ห่างไกลสักเพียงใดD

จะไม่หวั่นไหวให้กับใคGรที่อยู่ตรงนี้GฉันสัญญาจากใEmจ ยังคงเหมือนเดิEmจะเก็บใจเอาไว้C..ให้เพียงแค่เธBmอ แค่เธอเท่านั้น Am | Dแล้วเจอกกันอีกครั้งหนึ่ง

G | Em | C | D |Am | Bm | Am | D |

Am  ยังคงเฝ้ารอแต่เธBmอเท่านั้น  อยู่ตรงนั้Amน ให้เธอดูDแลตัวเองให้GดีAm  ฉันจะเฝ้ารอแต่เธBmอตรงนี้  ไม่ต้องห่วCง  จะทนกับความเหDsus4งา      D

* | ** |

G | Em |

  แล้วเจอกกันอีกครั้งCหนึ่งD  แล้วเจอกันนG