กลับคำสาหล่า

 ไมค์ ภิรมย์พร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า ไมค์ ภิรมย์พร

F# C# | D#m C# |D#m | C# | B C# | F# |

คำสั้น ๆD#m ที่ความยาวมัC#นบ่ถึงนF#าทีอาจทำลายหลายล้านนาทีG#m.. สิ่งดี ๆ ที่เฮาร่วมD#mก่อใจเย็นไว้สC#า เว้าหยังออกมD#mา ฮู้โตบ่น้A#mเรื่องมื้อนี้D#mอ้ายสิบ่คึดต่G#mแค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักF#เฮา

เก็บเอาไว้ก่อF#น  คำว่าลาก่อC#เสื่องไว้สาก่อD#mน คนดีของอ้าA#mตะกี้ตะก่อF#นฮักกันส่ำใด๋C# อยากให้ลอBงตรองดูจั๊กครC#าวเก็บเอาไว้ก่อF#น  คำว่าลาก่อC#เสื่องไว้สาก่อD#mน อย่าด่วน อย่าฟ้าA#mบ่ต้อF#งป๋ากัน ฮักกันC#คือเก่าให้เป็นคือเก่Bา อ้ายขอให้เจ้าC#กลับคำสาF#หล่า

คำสั้น D#mๆ ที่ความหมายมัC#นรุนแรงเกินF#ไปมันสะเทือนฮอดหัวใจอ้าG#mหยุดเอาไว้เซาเว้าเด้อD#mหล่าอยู่กันมาดC#น ต้องมีสักหD#mนที่มีปัญหA#mผิดใจกัD#mนก็เรื่องธรรมดG#mอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องF#ราว

* |

D#m | C# | B | C# |F# C# | D#m C# | F# |

** || * | * |

F# C# | D#m C# F# |คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง กลับคำสาหล่า ไมค์ ภิรมย์พรคำสั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาที อาจทำลายหลายล้านนาที สิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อ ใจเย็นไว้สา เว้าหยังออกมา ฮู้โตบ่น้อ เรื่องมื้อนี้อ้ายสิบ่คึดต่อ แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักเฮา เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน เสื่องไว้สาก่อน คนดีของอ้าย ตะกี้ตะก่อนฮักกันส่ำใด๋ อยากให้ลองตรองดูจั๊กคราว เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน เสื่องไว้สาก่อน อย่าด่วน อย่าฟ้าว บ่ต้องป๋ากัน ฮักกันคือเก่า ให้เป็นคือเก่า อ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาหล่า คำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไป มันสะเทือนฮอดหัวใจอ้าย หยุดเอาไว้เซาเว้าเด้อหล่า อยู่กันมาดน ต้องมีสักหนที่มีปัญหา ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดา อย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราว