กอดครั้งสุดท้าย

ธัญญ่า อาร์สยาม, เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G# A# | Cm | ( x2 )

อ้ายผิดมากCmใช่ไหม จนนาGmงต้องมาทิ้งอ้ายG#อยากขอคืนใจA# แล้วไปกับเขD#เฮาG#เลิกกันได้A#ไหม คือคำGmที่เธอเอ่ยเว้CmอยากสิไปG#กับเขา อ้ายขอจักA#อย่างให้ฮู้ว่ายังฮัG | G

กอดเจ้าครั้งG#สุดท้าย กอดเอาไA#ว้ก่อนใคGmรสิพาเจ้าCmหนีG#เพราะใจดวงนี้A#ยังรักเธอมาD#มือข้างขวFmาลูบหลังเบา ๆคลายกอดเจ้Cmาแล้วหอมที่หน้าผากG#ลาก่อนที่รัA#ก อ้ายฮักน้องCmเด้อ

Fm | Gm | G# | G |

ย่อนว่าฮักCmหมดใจ เกิดมGmาบ่เคยร้องให้G#บ่เคยเสียใจA#อะไรขนาดD#นี้อ้าG#ยบ่คึดบ่ฝัA#น นิทาGmนสิจบจั่งซี่CmอยากสิไปG#อีหลี ให้ฮู้ไว้เด้A#อนาง อ้ายยังบ่หมดฮัG | G

** |

G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm | G# A# | Cm |

กอดน้องครั้งG#สุดท้าย กอดเอาไA#ว้ ต่อไGmปให้ลืมน้องCmสาG#ยื่นผ้าเช็ดหน้A#าให้อายผืนD#หนึ่งอยากขอบคุณFmที่อ้ายกอดกัน น้องยอมรับCmว่ามันสุดซึ่งG#แม้ยังคิดถึA#ง แต่ฮักบ่ได้Cmแล้ว

กอดน้องครั้งG#สุดท้าย กอดเอาไA#ว้ต่อไGmปเบิ่งแยงเจ้าCmของG#ความฮักเฮาสอA#งมันจบลงแล้D#อ้ายอยากให้Fmเจ้าหวนคืนมา  เบิ่งสายตCmาคงบ่มีแววG#มันจบลงแล้ว เหลือเพีGยง.. กอดครั้งสุดท้Cmาย..