กอดครั้งสุดท้าย

 ธัญญ่า อาร์สยาม เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กอดครั้งสุดท้าย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม feat. ธัญญ่า อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: พลอยใส ลำปายมาศสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

G# A# | Cm | ( x2 )

   อ้ายผิดมาCmกใช่ไหม จนนาGmงต้องมาทิ้งอ้าย G#  อยากขอคืนใจA# แล้วไปกับเขD#   เฮาG#เลิกกันได้ไA#หม คือคำGmที่เธอเอ่ยเว้Cm   อยากสิไปG#กับเขา อ้ายขอจักA#อย่าง   ให้ฮู้ว่ายังGฮัก..    G

   กอดเจ้าครั้งG#สุดท้าย กอดเอาไA#ว้   ก่อนใคGmรสิพาเจ้าCmหนี G#  เพราะใจดวงนี้A#..ยังรักเธอมาD#

   มือข้างขวFmาลูบหลังเบา ๆ   คลายกอดเจ้Cmาแล้วหอมที่หน้าผาก G#  ลาก่อนที่รัA#ก อ้ายฮักน้องCmเด้อ

Fm | Gm |G# | G |

   ย่อนว่าฮัCmกหมดใจ เกิดมGmาบ่เคยร้องให้ G#  บ่เคยเสียใจA#..อะไรขนาD#ดนี้   อ้าG#ยบ่คึดบ่ฝัA#น  นิทาGmนสิจบจั่งซี่Cm   อยากสิไปG#อีหลี ให้ฮู้ไว้เด้อA#นาง   อ้ายยังบ่หมGดฮัก..  G

* | ** |

G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm |

G# A# | Cm |

   กอดน้องครั้งG#สุดท้าย กอดเอาไA#ว้   ต่อไGmปให้ลืมน้องCmสา G#  ยื่นผ้าเช็ดหน้A#าให้อายผืนD#หนึ่ง

   อยากขอบคุณFmที่อ้ายกอดกัน   น้องยอมรับCmว่ามันสุดซึ่ง G#  แม้ยังคิดถึA#ง แต่ฮักบ่ได้Cmแล้ว

   กอดน้องครั้งG#สุดท้าย กอดเอาไA#ว้   ต่อไGmปเบิ่งแงงเจ้าCmของ G#  ความฮักเฮาสอA#งมันจบลงแล้D#

   อ้ายอยากให้Fmเจ้าหวนคืนมา   เบิ่งสายตCmาคงบ่มีแวว G#  มันจบลงแล้ว เหลือGเพียง..  G   กอดครั้งสุดท้าCmย..คอร์ดเพลง กอดครั้งสุดท้าย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม feat. ธัญญ่า อาร์ สยาม

เนื้อเพลง กอดครั้งสุดท้าย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม feat. ธัญญ่า อาร์ สยาม( x2 ) อ้ายผิดมากใช่ไหม จนนางต้องมาทิ้งอ้าย อยากขอคืนใจ แล้วไปกับเขา เฮาเลิกกันได้ไหม คือคำที่เธอเอ่ยเว้า อยากสิไปกับเขา อ้ายขอจักอย่าง ให้ฮู้ว่ายังฮัก กอดเจ้าครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ก่อนใครสิพาเจ้าหนี เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมาก มือข้างขวาลูบหลังเบาๆคลายกอดเจ้าแล้วหอมที่หน้าผาก ลาก่อนที่รัก อ้ายฮักน้องเด้อ ย่อนว่าฮักหมดใจ เกิดมาบ่เคยร้องให้ บ่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้ อ้ายบ่คึดบ่ฝัน นิทานสิจบจั่งซี่ อยากสิไปอีหลี ให้ฮู้ไว้เด้อนาง อ้ายยังบ่หมดฮัก กอดน้องครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ต่อไปให้ลืมน้องสา ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้อายผืนหนึ่ง อยากขอบคุณที่อ้ายกอดกัน น้องยอมรับว่ามันสุดซึ่ง แม้ยังคิดถึง แต่ฮักบ่ได้แล้ว กอดน้องครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ต่อไปเบิ่งแงงเจ้าของ ความฮักเฮาสองมันจบลงแล้ว อ้ายอยากให้เจ้าหวนคืนมา เบิ่งสายตาคงบ่มีแวว มันจบลงแล้ว เหลือเพียง กอดครั้งสุดท้าย