ให้น้องไปสา

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ให้น้องไปสา เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: เติ้ล เส้นเล็กสังกัดค่าย: อาร์สยาม

Am | Em |F E | Am |

รักAmที่เคยสวยงาม เปลี่ยนไปEmเพราะใจของนางเริ่มสิจืFดจาง  G บ่มีความAmหมาย..

Am | Am |Am | Am |

 Am  รักที่เคยสดใสเริ่มสิไกลความจริF   จากที่เคยเป็นเจ้าหญิGง น้องเป็นนางมารAmร้าย Am  สิ่งที่อ้ายใฝ่ฝันนับวันมันยิ่งพัF   อ้ายเริ่มหมดความหวัGง ต้องมานั่งเสียใAm

เฮ็ดให้อ้ายฮู้F..ว่าความฮัGกบ่แน่นอAmน้ำตาเปียกหมอFน นอนฝันร้าE

ให้น้องไปAmสา ไปหาคนที่คู่Dmควรไปแล้วอย่าหวEน ไปสาไปเอาคนAmใหม่ปล่อยอ้ายให้เหAmงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อDmยไปบ่ต้องสนใEจ ปล่อยอ้ายให้ตายลำAmพัง

 Am   ขอให้รักครั้งใหม่น้องไปดีเถิดหนF    อย่าได้เสียน้ำตาGกลับมาก็แล้วAmกัน Am   ให้เจ้าครองรักกันไปสู่วันวิวาFห์    ให้เขาพาแก้วตาGไปขึ้นสวAmรรค์

เจ็บแค้นส่ำใด๋F สิบ่ไปGรบกวนนาAmให้เดินตาFมทาง ที่เจ้าเลือกไEว้

** |

Am | Am |Am | Dm |Em | Am |
Am | Dm |Em | Am |

โอ้ละหนDmอ  สิบ่ขอโทษAmนางไปเถิดเอวEmบาง ให้น้องไปAmสาโอ้ละหนDmอ  สิบ่ขอโทษAmนางไปเถิดเอวบาEmง ให้น้องไปAm Bm C Dmสา

ต่อจากนี้FสองเฮาลาไกGคำพูดสุดท้าCย ก่อนสิไปG บ่หวนมAmอ้ายเว้าจากFใจ ให้น้องไปสEา อ้ายลาAmก่อน

* | ** | ** |

Am | Am |Am | Am |คอร์ดเพลง ให้น้องไปสา เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง ให้น้องไปสา เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยามรักที่เคยสวยงาม เปลี่ยนไปเพราะใจของนาง เริ่มสิจืดจาง บ่มีความหมาย รักที่เคยสดใสเริ่มสิไกลความจริง จากที่เคยเป็นเจ้าหญิง น้องเป็นนางมารร้าย สิ่งที่อ้ายใฝ่ฝันนับวันมันยิ่งพัง อ้ายเริ่มหมดความหวัง ต้องมานั่งเสียใจ เฮ็ดให้อ้ายฮู้ว่าความฮักบ่แน่นอน น้ำตาเปียกหมอน นอนฝันร้าย ให้น้องไปสา ไปหาคนที่คู่ควร ไปแล้วอย่าหวน ไปสาไปเอาคนใหม่ ปล่อยอ้ายให้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไป บ่ต้องสนใจ ปล่อยอ้ายให้ตายลำพัง ขอให้รักครั้งใหม่น้องไปดีเถิดหนา อย่าได้เสียน้ำตากลับมาก็แล้วกัน ให้เจ้าครองรักกันไปสู่วันวิวาห์ ให้เขาพาแก้วตาไปขึ้นสวรรค์ เจ็บแค้นส่ำใด๋ สิบ่ไปรบกวนนาง ให้เดินตามทาง ที่เจ้าเลือกไว้ โอ้ละหนอ สิบ่ขอโทษนาง ไปเถิดเอวบาง ให้น้องไปสา โอ้ละหนอ สิบ่ขอโทษนาง ไปเถิดเอวบาง ให้น้องไปสา ต่อจากนี้สองเฮาลาไกล คำพูดสุดท้าย ก่อนสิไป บ่หวนมา อ้ายเว้าจากใจ ให้น้องไปสา อ้ายลาก่อน