อ้ายมีเหตุผล

เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A#m | Fm | D#m G# | C# |D#m Fm | A#m G# F# | D#m G# | A#m |

 ฮัA#mกที่เจ้าให้มา..มันมีค่Fmาสำหรับโตอ้ายF# อ้ายบ่เคยG#สิทำร้ายC#มัน อ้ายนี้D#mแค่เพียงเจียมG#ตัว ก่อนทูนหัC#ว.. สิมFm/Cา..  พัวF#พัน โปรดอย่D#mามาถิ่มความฝันที่อ้ายเลยFหนา

 บ่เคยA#mให้ใจกับไผ  ทั้งหัวใFmจกะมีแต่เจ้าF#  ผู้แส่ ผู้สาG#ว บ่เคยสิหัวC#ซา  แต่ต้องยอD#mมรับความเป็นFm7จริง  เพื่อผู้หญิA#mงที่อ้าG#ยเห็นค่F#  ให้คนใหD#mม่ที่เขาเข้ามG#า ดูแลให้A#mดี

สำหรับอ้าF#ยแล้วเจ้านั้นมีG#ค่าที่ผ่านมFmาอ้ายฮักเจ้าA#mจริงให้เกียF#รติน้องเป็นผู้หญิG#ง..ที่อ้ายนั้นC#มีอยากเอ่ยปาF#กเรียกเธอว่าแฟG#เดินควงแขFmนสักครั้งก็ยัA#mงดีอยากให้ฮู้F#ว่าที่เฮ็ดแบบนี้G# อ้ายมีเหตุA#mผล

A#m | Fm | F# G# | C# |D#m Fm | A#m G# F# | D#m Fm | A#m |

* | ** |

แค่อยากบอF#กให้น้องเข้าใG#อ้ายบ่เคFmยคบใครหลายA#mคนมีแต่เจ้F#าผู้เดียวหน้ามG#ล เชื่อใจอ้ายC#เด้ออ้ายฮักเจ้าF#บ่ได้อีหลีG#  ทั้งที่ใจFmนั้นมีแต่เธA#mยังหวังดีF#กับน้องเสมG#อ บ่เคยเปลี่ยนA#mใจยังหวังดีF#กับน้องเสมG#อ.. บ่เคยรักใคA#m