ยังคง (KEPT)

 Indigo สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังคง (KEPT) INDIGO อินดิโก

Bm7 | Gmaj7 | D | A/C# |

Bm7   อยู่กับความว่างเปGmaj7ล่า   กอดกับความเงียบเหDงา.. ไม่มีใคAร..Bm7   ผ่านไปแล้วทุกอย่Gmaj7าง   จบความฝันไปD..  ไม่มีเธA

แต่ควาBm7มรัก.. ยังคงGmaj7อยู่ยังคงรู้สึDก.. ยังคงคิA/C#ดถึงเธอเหลือเกิGmaj7ฉันยัง..เหมือนเดิAม อยู่ตรงนี้ให้เธอได้รู้ว่า..

D หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธA/C#ความรักที่ฉันให้ไปBm7 หมดทั้งใจจะเป็นอย่างนั้นGmaj7เสมอไปไม่เคยลืมDภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัA/C#จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไปBm7ว่าเรารักกันแค่ไหGน..

Bm7 | Gmaj7 | D | A/C# |

Bm7   เก็บสิ่งดี ๆ ทุกอย่Gmaj7าง   ช่วงเวลาครั้งนั้Dน.. ที่ฉันมีเธA/C#

เพราะควาBm7มรัก.. ยังคงGmaj7อยู่ยังคงรู้สึDก.. ยังคงคิA/C#ดถึงเธอเหลือเกิGmaj7ฉันยัง..เหมือนเดิAม อยู่ตรงนี้ให้เธอได้รู้ว่า..

** |

Bm7 | Gmaj7 | D | A/C# |Bm7 | Gmaj7 | A | A |

** |

D | A/C# | Bm7 | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ยังคง INDIGO อินดิโก

เนื้อเพลง ยังคง INDIGO อินดิโกอยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร ผ่านไปแล้วทุกอย่าง จบความฝันไป ไม่มีเธอ แต่ความรัก ยังคงอยู่ ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน ฉันยังเหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ให้เธอได้รู้ว่า หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป ว่าเรารักกันแค่ไหน เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น ที่ฉันมีเธอ เพราะความรัก ยังคงอยู่ ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน ฉันยังเหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ให้เธอได้รู้ว่า