เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา

 เสถียร ทำมือ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา เสถียร ทำมือ

C#m G#m | F#m G#m | ( x2 )C#m | B | ( x2 ) | C#m |

ได้ข่าEวว่าเธอเจอปัญหC#mา  ก็เลG#mยต้องโทรมาถามไC#mถ่ก็เรEาเคยเป็นคนรู้ใF#mจ  ถึงเลิกกันไปB ยังมีเยื้อไG#mยต่อกัน

C#m G#m | F#m G#m |

เขาทำEให้เธอเจ็บมากไหC#mม  ได้ข่G#mาวร้องไห้ไม่เว้นวัC#mให้รู้Eว่าเธอยังมีฉัF#mน ไม่แปรผัBนผ่านมานั้G#mนไม่มีใคC#m

E | G#m B | C#m |

เจ็Bบเมื่อไหG#mร่ก็โทรมC#mา  อย่าคิG#mดว่าเป็นคนอื่นไกC#mหากเขEาไม่มีเยื้อใF#mย  จะทนทำไF#mมกับคนใจดำ  G#mเจ็Bบเมื่อไหG#mร่ให้โทรมC#mา   จะไG#mม่ต่อว่าเลยชักคำ  C#mจะรัEกษาแผลใจที่เขาทำ  F#mลบรอยช้ำB เติมคำรัG#mกปักไว้แทน

C#m G#m | F#m G#m |

ให้รู้EยังมีอีกคนคิดถึC#mเจ็บนิดนึG#mง อย่าขังไว้ในใC#mผ่านมEาก็ให้เลยผ่านไF#mเริ่มต้นใหBม่ ไม่สาG#mยหรอกคนดีC#m

E | C#m | G#m | C#m |E | F#m | B G#m | C#m |

* |

C#m G#m | F#m G#m |

** |

ผ่านมEาก็ให้เลยผ่านไF#mเริ่มต้นใหBม่ ไม่สาG#mยหรอกคนดี

C#m G#m | F#m G#m | ( x2 )C#m G#m | F#m G#m | ( x2 )C#m G#m | F#m G#m || C#m |คอร์ดเพลง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา เสถียร ทำมือได้ข่าวว่าเธอเจอปัญหา ก็เลยต้องโทรมาถามไถ่ ก็เราเคยเป็นคนรู้ใจ ถึงเลิกกันไป ยังมีเยื้อไยต่อกัน เขาทำให้เธอเจ็บมากไหม ได้ข่าวร้องไห้ไม่เว้นวัน ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน ไม่แปรผันผ่านมานั้นไม่มีใคร เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล หากเขาไม่มีเยื้อใย จะทนทำไมกับคนใจดำ เจ็บเมื่อไหร่ให้โทรมา จะไม่ต่อว่าเลยชักคำ จะรักษาแผลใจที่เขาทำ ลบรอยช้ำ เติมคำรักปักไว้แทน ให้รู้ยังมีอีกคนคิดถึง เจ็บนิดนึง อย่าขังไว้ในใจ ผ่านมาก็ให้เลยผ่านไป เริ่มต้นใหม่ ไม่สายหรอกคนดี ผ่านมาก็ให้เลยผ่านไป เริ่มต้นใหม่ ไม่สายหรอกคนดี