เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา

เสถียร ทำมือ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา เสถียร ทำมือ

C#m G#m | F#m G#m | ( x2 )C#m | B | ( x2 ) | C#m |

ได้ข่าEวว่าเธอเจอปัญหC#mา  ก็เลG#mยต้องโทรมาถามไC#mถ่ก็เรEาเคยเป็นคนรู้ใF#mจ  ถึงเลิกกันไปB ยังมีเยื้อไG#mยต่อกัน

C#m G#m | F#m G#m |

เขาทำEให้เธอเจ็บมากไหC#mม  ได้ข่G#mาวร้องไห้ไม่เว้นวัC#mให้รู้Eว่าเธอยังมีฉัF#mน ไม่แปรผัBนผ่านมานั้G#mนไม่มีใคC#m

E | G#m B | C#m |

เจ็Bบเมื่อไหG#mร่ก็โทรมC#mา  อย่าคิG#mดว่าเป็นคนอื่นไกC#mหากเขEาไม่มีเยื้อใF#mย  จะทนทำไF#mมกับคนใจดำ  G#mเจ็Bบเมื่อไหG#mร่ให้โทรมC#mา   จะไG#mม่ต่อว่าเลยชักคำ  C#mจะรัEกษาแผลใจที่เขาทำ  F#mลบรอยช้ำB เติมคำรัG#mกปักไว้แทน

C#m G#m | F#m G#m |

ให้รู้EยังมีอีกคนคิดถึC#mเจ็บนิดนึG#mง อย่าขังไว้ในใC#mผ่านมEาก็ให้เลยผ่านไF#mเริ่มต้นใหBม่ ไม่สาG#mยหรอกคนดีC#m

E | C#m | G#m | C#m |E | F#m | B G#m | C#m |

* |

C#m G#m | F#m G#m |

** |

ผ่านมEาก็ให้เลยผ่านไF#mเริ่มต้นใหBม่ ไม่สาG#mยหรอกคนดี

C#m G#m | F#m G#m | ( x2 )C#m G#m | F#m G#m | ( x2 )C#m G#m | F#m G#m || C#m |