คิดฮอดทุกคน

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G# | Fm | G# | Fm |G# | Cm | C# D# | G# | G# |

น้องนิดอุดร น้องพรขอFmนแก่นอุบลน้องแนG#น สาวแอD#นคนกาฬสิG#นธุ์เมืองเลยน้องเอCmร์น อำนาFmจเจริญน้องพิA#mร้อยเอ็Cmดคนชื่อกระถิA#mน น้องนรินCmทร์อยู่มุกดาหาร A#m | D#

สาวน้ำสกลฯ สาวมลหนอFmงคายสารคามน้องอG#าย สาววิไลD#เป็นคนบึงG#กาฬโคราชน้องสCmม  นคFmรพนมน้องตาA#mชัยภูD#มิน้องแอร์คนนั้G#น สาวอันอัD#นหนองบัวลำG#ภู

คึดฮอดทุกคCmน  ถึงดนA#mแล้วบ่พ้อFmหน้า  D#เบอร์ที่ให้มG#า..ยังเมมD#ฯติดมือถือG#อยู่บ่ได้โทรหCmา  บ่ได้แปFmลว่าลืม โปรดรู้A#mวันที่เคCmยไปมาหาสู่D#  ยังอยู่ในใจเสมอ  A#m | D#

สุรินทร์น้องอร ยโสธรน้องFmอ่ำสาวบุรีรัG#มย์ คนนางรอD#ง ชื่อจอมเคยG#เจอศรีสะเกษน้องงาCmม ทุกนาFmมจำได้เสมA#mถึงงาD#นพรากใจอดเจG#อ แต่ฮู้แนเด้D#อ.. คิดฮอดทุกคG#

Fm D# | G# D# | G# |G# | Cm | C# D# | G# |

** |

สุรินทร์น้องอร ยโสธรน้องFmอ่ำสาวบุรีรัG#มย์ คนนางรอD#ง ชื่อจอมเคยG#เจอศรีสะเกษน้องงาCmม ทุกนาFmมจำได้เสมA#mถึงงาD#นพรากใจอดเจG#อ แต่ฮู้แนเด้D#อ..  G#คิดฮอดทุกคน  G# | FmถึงงานพรากใจอดเจCmอ แต่ฮู้แนเด้D#อ..คิดฮอดทุกคG#

G# | Cm | C# D# | G# || G# |