คิดฮอดทุกคน

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดฮอดทุกคน มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

G# | Fm | G# | Fm |
G# | Cm | C# D# | G# | G# |

น้องนิดอุดร น้องพรขอFmนแก่นอุบลน้องแนG#น สาวแอD#นคนกาฬสิG#นธุ์เมืองเลยน้องเอCmร์น อำนาFmจเจริญน้องพิA#mร้อยเอ็Cmดคนชื่อกระถิA#mน้องนรินCmทร์อยู่มุกดาA#m | D#หาร

สาวน้ำสกลฯ สาวมลหนอFmงคายสารคามน้องอG#าย สาววิไลD#เป็นคนบึงG#กาฬโคราชน้องสCmม  นคFmรพนมน้องตาA#mชัยภูD#มิน้องแอร์คนนั้G#น สาวอัน ๆD# หนองบัวลำG#ภู

คึดฮอดทุกคCmน  ถึงดนA#mแล้วบ่พ้อFmหน้า  D#เบอร์ที่ให้มG#า..ยังเมมD#ฯติดมือถือG#อยู่บ่ได้โทรหCmา  บ่ได้แปFmลว่าลืม โปรดรู้A#mวันที่เคCmยไปมาหาสู่D#  ยังอยู่ในใจเสA#m | D#มอ

สุรินทร์น้องอร ยโสธรน้องFmอ่ำสาวบุรีรัมG#ย์ คนนางรอD#ง ชื่อจอมเคยG#เจอศรีสะเกษน้องงาCmม ทุกนาFmมจำได้เสมA#mถึงงาD#นพรากใจอดเจG#แต่ฮู้แนเด้D#อ.. คิดฮอดทุกคG#

Fm D# | G# D# | G# |
G# | Cm |C# D# | G# |

** |

สุรินทร์น้องอร ยโสธรน้องFmอ่ำสาวบุรีรัG#มย์ คนนางรอD#ง ชื่อจอมเคยG#เจอศรีสะเกษน้องงาCmม ทุกนาFmมจำได้เสมA#mถึงงาD#นพรากใจอดเจG#อ แต่ฮู้แนเด้D#อ..  G#คิดฮอดทุกคน  G# | FmถึงงานพรากใจอดเจCmอ แต่ฮู้แนเด้D#อ..คิดฮอดทุกคG#

G# | Cm |C# D# | G# |G# |



คอร์ดเพลง คิดฮอดทุกคน มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง คิดฮอดทุกคน มนต์แคน แก่นคูนน้องนิดอุดร น้องพรขอนแก่น อุบลน้องแนน สาวแอนคนกาฬสินธุ์ เมืองเลยน้องเอร์น อำนาจเจริญน้องพิน ร้อยเอ็ดคนชื่อกระถิน น้องนรินทร์อยู่มุกดาหาร สาวน้ำสกลฯ สาวมลหนองคาย สารคามน้องอาย สาววิไลเป็นคนบึงกาฬ โคราชน้องสม นครพนมน้องตาล ชัยภูมิน้องแอร์คนนั้น สาวอันๆหนองบัวลำภู คึดฮอดทุกคน ถึงดนแล้วบ่พ้อหน้า เบอร์ที่ให้มายังเมมฯติดมือถืออยู่ บ่ได้โทรหา บ่ได้แปลว่าลืม โปรดรู้ วันที่เคยไปมาหาสู่ ยังอยู่ในใจเสมอ สุรินทร์น้องอร ยโสธรน้องอ่ำ สาวบุรีรัมย์ คนนางรอง ชื่อจอมเคยเจอ ศรีสะเกษน้องงาม ทุกนามจำได้เสมอ ถึงงานพรากใจอดเจอ แต่ฮู้แนเด้อ คิดฮอดทุกคน สุรินทร์น้องอร ยโสธรน้องอ่ำ สาวบุรีรัมย์ คนนางรอง ชื่อจอมเคยเจอ ศรีสะเกษน้องงาม ทุกนามจำได้เสมอ ถึงงานพรากใจอดเจอ แต่ฮู้แนเด้อ คิดฮอดทุกคน ถึงงานพรากใจอดเจอ แต่ฮู้แนเด้อ คิดฮอดทุกคน