หนี

Klearแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

E | E | C | C | ( x2 )

ฉัEนเดินอยู่คนEเดียว  ผู้CคนแปลกตCร่าEงกายเริ่มอ่อEนล้า..     C | C

ต้องทAmนอยู่อย่างนี้ไปนานเท่าไหร่.. E | EเหมือAmนอยู่ข้างในร่าAmงของใครที่ไม่E.. ใช่C..  ฉันB7

อยากหนีEออกไปจากตรงEนี้อยากจะมีชีวิCตดังใจต้องกาCร..จะขอEเป็นอย่างที่เป็นEฉันไม่ว่าจะดีจะร้าCยอย่างไB7

E | E | C | C |

หลาEยคราวบอกตัวEเอง  ฉันCต้องอดทCแต่นี่Eคือที่ ๆ ทุกEข์ทน..      C | C

* | ** |

E | E | C | C | ( x2 )

* | ** |

และฉันจะหนีEออกไปจากตรงEนี้และฉันจะมีชีวิCตดังใจต้องกาCร..จะขอEเป็นอย่างที่เป็นEฉันไม่ว่าจะดีจะร้าCย..อย่างไB7

E | E | C | C |E | E | C | B7 |E | E | C | C |E | E | C | B7 | E |