ปม

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปม Klear (วงเคลียร์)
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรเรียบเรียง: Klear, ดนัย ธงสินธุศักดิ์ดนตรี: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

E | C#m |

เคยเป็นคAนที่ยืน..อยู่ตรงมุมBห้องใหญ่ได้แต่คอEยมองคนอื่นเขาเดินเฉิC#mดฉายใต้แสงดวงไฟอยู่ในมุAมที่ต่าง  ได้แต่ตั้งBคำถามที่ยืC#mนของฉันBมันคือที่ใดA

ก็เป็นปAมที่อยู่..ข้างในใจBเนิ่นนานแต่เป็นปEมที่ผลักดันฉันให้พยC#mายามให้มากขึ้นไปไม่ได้เร็Aวที่สุด  อาจจะเดินBได้ช้าฝันไกC#mล  แต่ฉันBจะไปให้ถึA

ความฝัAน..แสนธรรมดBา  ของคนธรรมดEมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่C#mได้เป็นที่หนึ่ง ไม่ได้ดีที่สุดแต่ฝัAน..ที่ธรรมดBา  นั้นG#/CมันแสนพิเศC#mเมื่Bอมันไม่เหมือนใครมันAสุขในหัวใจ  กับBชีวิตที่เป็นของเรา

A | A |A | A |

ไม่ใช่คนAยิ่งใหญ่  ไม่ได้มีBเท่าใครแต่ก็มีEฝันมีเส้นทาง มีชีวิC#mตที่ฉันต้องการอาจเป็นมุAมที่ต่าง  แต่ก็หมดBคำถามที่ยืC#mน..ของฉันBมันคือตรงนี้A

** |

A | A |B | B |E | E |C#m | C#m |
A | A |B | G#/C |C#m | B |A | A | A |

** |

A | A | E |คอร์ดเพลง ปม Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง ปม Klear (วงเคลียร์)เคยเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องใหญ่ ได้แต่คอยมองคนอื่นเขาเดินเฉิดฉายใต้แสงดวงไฟ อยู่ในมุมที่ต่าง ได้แต่ตั้งคำถาม ที่ยืนของฉันมันคือที่ใด ก็เป็นปมที่อยู่ข้างในใจเนิ่นนาน แต่เป็นปมที่ผลักดันฉันให้พยายามให้มากขึ้นไป ไม่ได้เร็วที่สุด อาจจะเดินได้ช้า ฝันไกล แต่ฉันจะไปให้ถึง ความฝันแสนธรรมดา ของคนธรรมดา มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้เป็นที่หนึ่ง ไม่ได้ดีที่สุด แต่ฝันที่ธรรมดา นั้นมันแสนพิเศษ เมื่อมันไม่เหมือนใคร มันสุขในหัวใจ กับชีวิตที่เป็นของเรา ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ ไม่ได้มีเท่าใคร แต่ก็มีฝันมีเส้นทาง มีชีวิตที่ฉันต้องการ อาจเป็นมุมที่ต่าง แต่ก็หมดคำถาม ที่ยืนของฉันมันคือตรงนี้