ปม

Klearแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

E | C#m |

เคยเป็นคAนที่ยืน..อยู่ตรงมุมBห้องใหญ่ได้แต่คอEยมองคนอื่นเขาเดินเฉิC#mดฉายใต้แสงดวงไฟอยู่ในมุAมที่ต่าง  ได้แต่ตั้งBคำถามที่ยืC#mนของฉันBมันคือที่ใดA

ก็เป็นปAมที่อยู่..ข้างในใจBเนิ่นนานแต่เป็นปEมที่ผลักดันฉันให้พยC#mายามให้มากขึ้นไปไม่ได้เร็Aวที่สุด  อาจจะเดินBได้ช้าฝันไกC#mล  แต่ฉันBจะไปให้ถึA

ความฝัAน..แสนธรรมดBา  ของคนธรรมดEมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่C#mได้เป็นที่หนึ่ง ไม่ได้ดีที่สุดแต่ฝัAน..ที่ธรรมดBา  นั้นG#/CมันแสนพิเศC#mเมื่Bอมันไม่เหมือนใครมันAสุขในหัวใจ  กับBชีวิตที่เป็นของเรา

A | A | A | A |

ไม่ใช่คนAยิ่งใหญ่  ไม่ได้มีBเท่าใครแต่ก็มีEฝันมีเส้นทาง มีชีวิC#mตที่ฉันต้องการอาจเป็นมุAมที่ต่าง  แต่ก็หมดBคำถามที่ยืC#mน..ของฉันBมันคือตรงนี้A

** |

A | A | B | B | E | E | C#m | C#m |A | A | B | G#/C | C#m | B | A | A | A |

** |

A | A | E |