สิ่งของ

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิ่งของ Klear (วงเคลียร์)
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ปนัสฐ์ นาครำไพเรียบเรียง: Klear, ดนัย ธงสินธุศักดิ์ดนตรี: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A# | F/A |Gm | F |

ฉัA#น..ที่เคยโดนทำร้าF/AยมาGmจ..เหมือนไม่มีคุณค่Fาใดเป็A#น..ของที่ไม่น่าสFนใจ  โดนเหวี่ยD#งทิ้งไป

รัA#ก..ษาเท่าไรก็เหมือF/AนเดิมGmร้..แม้กำลังจะหาFยใจเป็นสิ่งขอD#งไม่มีชีวิFข้างในบุบสลาDmยจนเกินจะคิดGmเยียวยาCmนเมื่อฉันได้มาเจอกับเธF

คนอย่างฉันถูกโยA#น..ทิ้ง..  F/Aขว้างกลับมีเธD#อ.. รับFเอามาใส่ใจA#ดูแลหยิบใจฉัD#นขึ้นมาจากพื้Fช่วยชีวิDmตให้ยืนได้เหมือนGmเดิมขอบคุCmณ..ที่เธอยอมรักFกัน

A# | F |

รัA#บ..ได้ทุกเรื่องที่ฉัF/Aนเป็นรัGmบ..ไม่ว่าเป็นมาเช่Fนไรจากสิ่งขอD#งไม่มีความหมาFข้างในเกิดเป็นใDmจดวงนึงที่รักGmเพียงเธอฉัCmนก็รู้..ว่าโชคดีแค่ไหF

** |

D# | A# |D# | A# |D# | A# |
D# | Gsus4 G |Cm | Dm |D# | F |

** |

คนอย่างฉันถูกโยA#น..ทิ้ง..ขว้F/AางกลับมีเธD#อ.. รับFเอามาใส่ใจA#ดูแลจากสิ่งขอD#งที่ไม่มีค่Fาอะไรได้มาเป็DmนคนเดียวในใจGmของเธอฉันCmจะมีชีวิตต่อจากนี้F.. เพื่อรักเธอ

A# | F/A | Gm | F |คอร์ดเพลง สิ่งของ Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง สิ่งของ Klear (วงเคลียร์)ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่าใด เป็นของที่ไม่น่าสนใจ โดนเหวี่ยงทิ้งไป รักษาเท่าไรก็เหมือนเดิม ไร้แม้กำลังจะหายใจ เป็นสิ่งของไม่มีชีวิต ข้างในบุบสลายจนเกินจะคิดเยียวยา จนเมื่อฉันได้มาเจอกับเธอ คนอย่างฉันถูกโยนทิ้ง ขว้าง กลับมีเธอ รับเอามาใส่ใจดูแล หยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้น ช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิม ขอบคุณที่เธอยอมรักกัน รับได้ทุกเรื่องที่ฉันเป็น รับไม่ว่าเป็นมาเช่นไร จากสิ่งของไม่มีความหมาย ข้างในเกิดเป็นใจดวงนึงที่รักเพียงเธอ ฉันก็รู้ว่าโชคดีแค่ไหน คนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้าง กลับมีเธอ รับเอามาใส่ใจดูแล จากสิ่งของที่ไม่มีค่าอะไร ได้มาเป็นคนเดียวในใจของเธอ ฉันจะมีชีวิตต่อจากนี้ เพื่อรักเธอ