ไว้ใจ

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไว้ใจ Klear วงเคลียร์
เนื้อร้อง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์ทำนอง: ธนา ลวสุตเรียบเรียง: Klearสังกัดค่าย: genie records

D | D |
D | F#m |Em | A |

 D เพียงวันเวลา..ผ่านไป เธอF#mไม่เหมือนเดิม Em เอ่ยคำ ๆ ไหน ใจจริงสวนAทาง D อยู่ ๆ กันมา ไม่เคยรู้เF#mธอเหินห่าBm  รัEmก..คือความไว้ใAจ..

อยู่ดี ๆEm ก็มา บอกลาก็ไปเหตุผF#mลเพียงเธอมีใคBmไม่ใช่เพียงEmเสียดาย  แต่แหลกไปเลยทั้งใA

ที่เธอทำDมันแรงเกินไปF#mเกินคนรับไหGว ใครจะทAก็เธอDมีใครอีกคF#mน ทนได้ไG A# Aก่อนวันDมีเธอเคียงกาF#mข้ามวันฉันคล้Emาย..เพียงกากเดGmกว่F#mาจะมองเห็Bmไม่นึEmกเลยเธอจะเป็Aน เลือดเย็นเหลือเกิน

D | A |

 D เพียงวันเวลา..ผ่านมาเธF#mอดีแสนดี Em จนวันสุดท้ายที่มีให้กัA D จะหลอกทำไม บอกให้รู้F#mเธอไหวหวั่Bm  แรEmกวันเธอ..แปรไปA

จะเผื่อใจEmให้ทัน เผื่อวันรักคลายหากรู้F#mไม่สายเกินไBmอาจมีใคEmรทั้งคน..เปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวA

ที่เธอทำDมันแรงเกินไปF#mเกินคนรับไหGว  ใครจะทAก็เธอDมีใครอีกคF#mน ทนได้ไG A# AหมดทาDงจะดึงตัวเธF#mเพราะเธอเลือกแล้Emว เธอจะไGmหมF#mดสิ้นความหมBmายเจ็บช้ำEmจะเป็นจะตาAย เพราะความไว้ใจ

D | A |

 G เธอมีเขAา..เนิ่นนาF#mน  ซ่อBmนอยู่ Em ไม่เคยจะรู้A  ไม่Dเลย D# น้ำตFา..ที่มันเอ่Dmอล้นหัวGmใจ  หมดทาG#งจะไป  ไหลAเลย

D F#m | G A |D F#m | G A# A |
D F#m | Em Gm | G |

กว่F#mาจะมองเห็Bmไม่นึกEmเลยเธอจะเป็Aน เลือดเย็นเหลือเกิDเจ็บช้ำEmจะเป็นจะตาAย...  เพราะความไว้ใจDคอร์ดเพลง ไว้ใจ Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง ไว้ใจ Klear เคลียร์เพียงวันเวลาผ่านไป เธอไม่เหมือนเดิม เอ่ยคำๆไหน ใจจริงสวนทาง อยู่ๆกันมา ไม่เคยรู้เธอเหินห่าง รักคือความไว้ใจ อยู่ดีๆก็มา บอกลาก็ไป เหตุผลเพียงเธอมีใคร ไม่ใช่เพียงเสียดาย แต่แหลกไปเลยทั้งใจ ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน ก็เธอมีใครอีกคน ทนได้ไง ก่อนวันมีเธอเคียงกาย ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็น เลือดเย็นเหลือเกิน เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน จะหลอกทำไม บอกให้รู้เธอไหวหวั่น แรกวันเธอแปรไป จะเผื่อใจให้ทัน เผื่อวันรักคลาย หากรู้ไม่สายเกินไป อาจมีใครทั้งคนเปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวง ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน ก็เธอมีใครอีกคน ทนได้ไง หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้ว เธอจะไป หมดสิ้นความหมาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย เพราะความไว้ใจ เธอมีเขาเนิ่นนาน ซ่อนอยู่ ไม่เคยจะรู้ ไม่เลย น้ำตาที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไป ไหลเลย กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็น เลือดเย็นเหลือเกิน เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย เพราะความไว้ใจ