คนดีของเธอ

 Bandwagon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนดีของเธอ BANDWAGON แบนด์วากอน

D E | C#m F#m |Bm | E |

อยากจะเป็นAคนดีของเธอDเรื่อยไปAอยู่ข้างในDใจเธอทุก ๆE นาทีAอยากจะรักDเธอ ทุก ๆ วัEน   รักC#mเธอทุก ๆ ปีF#mทำBmทุกอย่าง.. ให้ได้ดีEทั้งหมด E9

อยากจะเป็นAคนดีให้เธอDต้องกาAดั่งวันวาDนที่เธอนั้นเคEยพอใจAให้วันนี้Dเป็นทุก ๆ วัEน    เหมือC#mนที่ฝันข้างใF#mรู้Bmหรือเปล่า  Eอยากให้เธอAมั่นใจ

อยากให้รู้Dว่ารัก  E  รักมาC#mกกว่าใคร    F#mเธอรู้Bmใช่ไหม E รักเธAอมานาน A7จนมาถึงDวันนี้   E ฉันมีC#mแต่เธอ    F#mเหมือนเดิBmมเสมอ  E  มีเธอAคนเดียว D E

A D | A |D E | A |
D E | C#m F#m |Bm | E E9 |

หากบางทีAถ้าฉันนั้นไม่D..ดีพAอยากจะขอDให้เธอนั้นให้E..อภัAอยากให้รู้Dว่ารักเธอจริEง  แลC#mะไม่ทิ้งเธอไF#mชีBmวิตหนึ่ง.. E จะมีเธอAผู้เดียว

** |

และไม่ว่าDวันไหน.. E  ขอดีC#mกับเธอ    F#mเหมือนเดิBmมเสมอ.. ฉันขEอสัญญา..

D | D Dm | A |คอร์ดเพลง คนดีของเธอ BANDWAGON แบนด์วากอน

เนื้อเพลง คนดีของเธอ BANDWAGON แบนด์วากอนอยากจะเป็นคนดีของเธอเรื่อยไป อยู่ข้างในใจเธอทุกๆนาที อยากจะรักเธอ ทุกๆวัน รักเธอทุกๆปี ทำทุกอย่าง ให้ได้ดีทั้งหมด อยากจะเป็นคนดีให้เธอต้องการ ดั่งวันวานที่เธอนั้นเคยพอใจ ให้วันนี้เป็นทุกๆวัน เหมือนที่ฝันข้างใน รู้หรือเปล่า อยากให้เธอมั่นใจ อยากให้รู้ว่ารัก รักมากกว่าใคร เธอรู้ใช่ไหม รักเธอมานาน จนมาถึงวันนี้ ฉันมีแต่เธอ เหมือนเดิมเสมอ มีเธอคนเดียว หากบางทีถ้าฉันนั้นไม่ดีพอ อยากจะขอให้เธอนั้นให้อภัย อยากให้รู้ว่ารักเธอจริง และไม่ทิ้งเธอไป ชีวิตหนึ่ง จะมีเธอผู้เดียว และไม่ว่าวันไหน ขอดีกับเธอ เหมือนเดิมเสมอ ฉันขอสัญญา