คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

คำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส มนต์แคน แก่นคูน

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |
D# | Gm |Dm | Gm |

    อ้ายบ่อยากเซื่อสายตGm    ว่าภาพตรงหน้Fา..สิเป็นความGmจริง Gm   ก็คนที่เคยสัญญA#    คนบอกกันว่Dmา..บ่ตายสิบ่ทอดGmทิ้ง Gm   กำลังกอดกันอิ้งติ้Cm    กอดอิ้งติ้Dmง..อยู่กับผู้อื่Gm

 Gm   กะยกให้เพิ่นเบิดใGm    เมื่อคราวเคียงใกFล้.. ร่วมใช้วันคืGm Gm   สิหยุดที่กันและกัA#    หนักร่วมฝ่าฟัDmน  ยากสิส่อยกันบืGm Gm   จังใด๋มากลายเป็นอื่Cm    มาเฮ็ดกันได้Dm..แท้น้อใจGmคน

 Gm   แล้วคำว่าฮักกัCmน..    มื้อนั่D#นมันเหี่ยถิ่มไGmส.. Gm   แล้วคนที่ว่าฮักหลCmาย    มื้อนี่หัวใจD#..เอาไผมาปA# A#   แทบบ่มีแฮงหายใจC    ล้าหล่Dmอย..ไปทั้งตัวตGm Gm   กลั้นใจฟังเหตุผCmล..    ของคDmน..ที่เซาฮักGm | Gmกัน

Gm | Gm |A# | Gm |
D# | A# Dm | Gm |

 Gm   อ้ายเคยโทษเขาเบิดแGmฮง    ว่าเขามาแย่Fง  ว่าเขาเป็นGmมาร Gm   แต่เมื่อได้เห็นตำตA#    จังได้ฮู้ว่Dmา..อ้ายโง่มาตั้งนGmาน Gm   ที่แท้กะเป็นนำกัCm    ถิ่มกันง่าDmย..แท้หนอใจGmคน

** |

อ้ายบ่อยากฟังเหตุผCmล..ของคDmน..ที่เซาฮักGmกัน

Cm Dm | Gm | Gm |



คำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส มนต์แคน แก่นคูน