คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Gm | Gm | ( x2 )Gm | Gm | ( x2 )D# | Gm | Dm | Gm |

   อ้ายบ่อยากเซื่อสายตGm   ว่าภาพตรงหน้Fา..สิเป็นควาGmมจริงGm   ก็คนที่เคยสัญญA#   คนบอกกันว่Dmา..บ่ตายสิบ่ทอGmดทิ้งGm   กำลังกอดกันอิ้งติ้Cmง  กอดอิ้งติ้Dmง..อยู่กับผู้อื่Gm

Gm   กะยกให้เพิ่นเบิดใGm   เมื่อคราวเคียงใกFล้  ร่วมใช้วันคืGmGm   สิหยุดที่กันและกัA#   หนักร่วมฝ่าฟัDmน  ยากสิส่อยกันบืGmGm   จังใด๋มากลายเป็นอื่Cm   มาเฮ็ดกันไDmด้..แท้น้อใจGmคน

Gm  แล้วคำว่าฮักกัCmน..มื้อนั่D#น มันเหี่ยถิ่มไGmส..Gm   แล้วคนที่ว่าฮักหลCmาย  มื้อนี่หัวใจD#..เอาไผมาปA# A#  แทบบ่มีแฮงหายใCจ  ล้าหล่Dmอย..ไปทั้งตัวตGmGm   กลั้นใจฟังเหตุผCmล..ของคDmน..ที่เซาฮักกัน    Gm | Gm |

Gm | Gm | A# | Gm |D# | A# Dm | Gm |

Gm  อ้ายเคยโทษเขาเบิดแฮGm  ว่าเขามาแย่Fง  ว่าเขาเป็นมGmารGm  แต่เมื่อได้เห็นตำตA#  จังได้ฮู้ว่Dmา..อ้ายโง่มาตั้งGmนานGm  ที่แท้กะเป็นนำกัCmน  ถิ่มกันง่าDmย..แท้หนอใจGmคน

** |

อ้ายบ่อยากฟังเหตุผCmล..ของคDmน..ที่เซาฮักGmกัน

Cm Dm | Gm | Gm |