คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699966

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |
D# | Gm |Dm | Gm |

    อ้ายบ่อยากเซื่อสายตGm    ว่าภาพตรงหน้Fา..สิเป็นความGmจริง Gm   ก็คนที่เคยสัญญA#    คนบอกกันว่Dmา..บ่ตายสิบ่ทอดGmทิ้ง Gm   กำลังกอดกันอิ้งติ้Cm    กอดอิ้งติ้Dmง..อยู่กับผู้อื่Gm

 Gm   กะยกให้เพิ่นเบิดใGm    เมื่อคราวเคียงใกFล้.. ร่วมใช้วันคืGm Gm   สิหยุดที่กันและกัA#    หนักร่วมฝ่าฟัDmน  ยากสิส่อยกันบืGm Gm   จังใด๋มากลายเป็นอื่Cm    มาเฮ็ดกันได้Dm..แท้น้อใจGmคน

 Gm   แล้วคำว่าฮักกัCmน..    มื้อนั่D#นมันเหี่ยถิ่มไGmส.. Gm   แล้วคนที่ว่าฮักหลCmาย    มื้อนี่หัวใจD#..เอาไผมาปA# A#   แทบบ่มีแฮงหายใจC    ล้าหล่Dmอย..ไปทั้งตัวตGm Gm   กลั้นใจฟังเหตุผCmล..    ของคDmน..ที่เซาฮักGm | Gmกัน

Gm | Gm |A# | Gm |
D# | A# Dm | Gm |

 Gm   อ้ายเคยโทษเขาเบิดแGmฮง    ว่าเขามาแย่Fง  ว่าเขาเป็นGmมาร Gm   แต่เมื่อได้เห็นตำตA#    จังได้ฮู้ว่Dmา..อ้ายโง่มาตั้งนGmาน Gm   ที่แท้กะเป็นนำกัCm    ถิ่มกันง่าDmย..แท้หนอใจGmคน

** |

อ้ายบ่อยากฟังเหตุผCmล..ของคDmน..ที่เซาฮักGmกัน

Cm Dm | Gm | Gm |คอร์ดเพลง คำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง คำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส มนต์แคน แก่นคูนอ้ายบ่อยากเซื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริง ก็คนที่เคยสัญญา คนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้ง กำลังกอดกันอิ้งติ้ง กอดอิ้งติ้งอยู่กับผู้อื่น กะยกให้เพิ่นเบิดใจ เมื่อคราวเคียงใกล้ ร่วมใช้วันคืน สิหยุดที่กันและกัน หนักร่วมฝ่าฟัน ยากสิส่อยกันบืน จังใด๋มากลายเป็นอื่น มาเฮ็ดกันได้แท้น้อใจคน แล้วคำว่าฮักกัน มื้อนั่นมันเหี่ยถิ่มไส แล้วคนที่ว่าฮักหลาย มื้อนี่หัวใจเอาไผมาปน แทบบ่มีแฮงหายใจ ล้าหล่อยไปทั้งตัวตน กลั้นใจฟังเหตุผล ของคนที่เซาฮักกัน อ้ายเคยโทษเขาเบิดแฮง ว่าเขามาแย่ง ว่าเขาเป็นมาร แต่เมื่อได้เห็นตำตา จังได้ฮู้ว่าอ้ายโง่มาตั้งนาน ที่แท้กะเป็นนำกัน ถิ่มกันง่ายแท้หนอใจคน อ้ายบ่อยากฟังเหตุผลของคนที่เซาฮักกัน