เชือกวิเศษ

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ Labanoon (ลาบานูน)

Bm D | A F#m | ( x2 )

Bmยายามจนหมดปัญญา ได้F#mเวลาก้มหน้ารับกรรมยื้Gอเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้Dน..ลำบากใจในBmแววตาที่เธอมองกัน บอF#mกอะไรกับฉันมากมายควาGมอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทาDง..เป็นอย่างเดิม

ต่อให้เชือBmกวิเศษผูกเราF#mเอาไว้เหนี่ยวรั้งGให้ตายคงได้Dแค่ตัวยิ่งห้ามBmเท่าไหร่ ยิ่งยื้F#mอแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว..A | A.

เมื่อรักมันทำGให้เธอหนักใAจ ฝืนไปมันก็Dเท่านั้นเมื่อฉันมันทำGให้เธอกดดัAน ก็พอกันทีDวันนี้เราเดิGนมาสุดทางฝัAถ้าอย่างนั้Dนก็ขอให้เธA/C#อโชคดีBmไม่ต้องทGน..อยู่ตรงนี้Aให้ทรมาD

Bm D | A F#m | ( x2 )

ขอBmบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าF#mห์รอนแรมกับฉันตั้งไกลฉัGนมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธDอ..ได้เท่านี้อย่Bmากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่F#mมีใครมองเธอไม่ดีฉัGนผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้D..ดีไม่พอ

* | ** |

Bm แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลาG แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำDตา ที่แล้วมAา ก็จะไม่เสียดายBm เพราะชีวิตที่เคยมีเธอG เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักDเธอ ก็คุ้มเกินAพอ

** | *** |คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ Labanoon (ลาบานูน)

เนื้อเพลง เชือกวิเศษ Labanoon (ลาบานูน)พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจ ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทางเป็นอย่างเดิม ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอได้เท่านี้ อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใครมองเธอไม่ดี ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ดีไม่พอ แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ