ปล่อยผ่าน

 ก้อง ห้วยไร่ มหาหิงค์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปล่อยผ่าน MAHAHING (เอ มหาหิงค์) feat. ก้อง ห้วยไร่

Dm | Dm | F | F |A# | C | Dm | F | ( x2 )

Dm  เส้นทางเธอนั้นDmต้องเจอกับปัญหาF  เรื่องเลวร้ายเข้ามFา ใจมันล้าเหลือเกินDm  ยังไม่จบเรื่องนี้Dm ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนั้นF  นี่มันอะไรกัFน ทำไมมันช่างวุ่นวายDm  ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาDmน เรื่องหัวใจF  ไม่มีใครเข้าใจFเลยสักคน

A# | C | Dm | F | ( x2 )

Dm  ต้องตื่นนอนตอนเช้Dmา รีบทำงานF  ข้าวสักหนึ่งจาFนก็ยังไม่ได้กินDm  และเสียงของผู้คDmนที่ฉันได้ยินF  ก็มีแต่ติฉิCนนินทากัน F | F

Dm   ก็แค่ปัญหDmาที่ผ่านเข้ามFา ใจมันล้Fาก็แค่เท่านั้Dm   ฉันยัDmงมีลมหายใDmจ และมีพรุ่งนี้Cให้เริ่มต้นใหA#ม่   ชีวิตCเธอยังไม่ตาDmย ปล่อยผ่านมันไปCเรื่องที่วุ่นวาย

A# | C | Dm | F | ( x2 )

Dm   ชีวิตยังมีพรุ่งนี้Dmให้เราได้เริ่มต้นใหFม่   ความทุกข์ที่มันเข้ามFา เดี๋ยวมันก็ผ่านไDm   เปิดใจรับมDmา กับทุกปัญหาที่วุ่นวาF   แต่ก็ยังไม่พ้Fน คำคนนินทF

Dm | Dm | Dm | Dm |A# | A# | C | C | Dm | Dm |A# | A# | C | C | Dm | C |

** |

A#   เธอยัCงมีลมหายใDmจ และมีพรุ่งนี้Cให้เริ่มต้นใหม่

A# | C | Dm | F |A# | C | Dm | F || Dm |คอร์ดเพลง ปล่อยผ่าน MAHAHING (เอ มหาหิงค์) feat. ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ปล่อยผ่าน MAHAHING (เอ มหาหิงค์) feat. ก้อง ห้วยไร่เส้นทางเธอนั้นต้องเจอกับปัญหา เรื่องเลวร้ายเข้ามา ใจมันล้าเหลือเกิน ยังไม่จบเรื่องนี้ ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนั้น นี่มันอะไรกัน ทำไมมันช่างวุ่นวาย ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องหัวใจ ไม่มีใครเข้าใจเลยสักคน ต้องตื่นนอนตอนเช้า รีบทำงาน ข้าวสักหนึ่งจานก็ยังไม่ได้กิน และเสียงของผู้คนที่ฉันได้ยิน ก็มีแต่ติฉินนินทากัน ก็แค่ปัญหาที่ผ่านเข้ามา ใจมันล้าก็แค่เท่านั้น ฉันยังมีลมหายใจ และมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ ชีวิตเธอยังไม่ตาย ปล่อยผ่านมันไปเรื่องที่วุ่นวาย ชีวิตยังมีพรุ่งนี้ให้เราได้เริ่มต้นใหม่ ความทุกข์ที่มันเข้ามา เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เปิดใจรับมา กับทุกปัญหาที่วุ่นวาย แต่ก็ยังไม่พ้น คำคนนินทา เธอยังมีลมหายใจ และมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่