ไม้อ่อยไฟ

  คู่แฝดโอเอ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม้อ่อยไฟ คู่แฝดโอเอ

D | F#m | G | A |G | F#m | Em A | D | A |

กะย่อนวาฮักDแฮง กะย่อนวาแพF#mงหลายแต่อาจสิบ่แม่นอ้าGย..ที่พาเจ้าไปฮอAดฝั่งอาจสิเป็นGเขาผู้พ้อ อ้ายอาจสิยอF#mมเป็นผู้Bmพ่ายถึงต้องEmเสียใจ ยอมได้Aเพื่อคนที่อ้าDยฮัก  A

เคยฮักน้องส่ำใด๋D อ้ายบอกจากใจว่าฮักคือF#mเก่าแต่น้องเลือกเขGา คนเก่าต้องยอมจากAไปเศษไม้Gบ่อาจขวางตา โตถ่วF#mงบ่อาจไปขวาBmงใจหลีกทางEmให้ฟืนด้นใหญ่Aคือเขาเข้าฮ่วมDหอ

สิบ่ดึEmงบ่รั้งเจ้าไว้ อ้ายเข้าใจF#mทางน้องเลือกหย่างถึงน้ำตาพัGง บ่เป็นหยังอ้ายสิรับAเอา

ฮักน้องส่ำใด๋G เป็นแค่ไม้Aอ่อยไฟกะBmพอได้เป็นโตล่Gอ..ให้ฮักAของเจ้าสมหวัDยอมเป็นผู้แพ้G  ถึงสิถืAกไฟสุมกะBmส่างเจ็บเพื่อน้องนEmาง เป็นหยังAอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้D

ให้น้อDงไปดี ให้น้องไปมีความF#mสุขถึงอ้าGยเป็นทุกข์ส่ำใด๋กะสิอดเอAอวยพGรส่งท้ายคนที่อ้ายฮัก ให้น้อF#mงโชคดีกับเขBmจากใEmจเปื้อนขี่เถ้Aาของไม้อ่อยDไฟ

D | F#m | G | A |G | F#m | Em A | D |

* | ** |

ยอมเป็นผู้แพ้G  ถึงสิถืกAไฟสุมกะBmส่างเจ็บเพื่อน้องนEmาง เป็นหยังAอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้Dเจ็บเพื่อน้องนEmาง สุดท้าAยอ้ายต้องเฮ็ดให้Dได้

Em A | D |คอร์ดเพลง ไม้อ่อยไฟ คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง ไม้อ่อยไฟ คู่แฝดโอเอกะย่อนวาฮักแฮง กะย่อนวาแพงหลาย แต่อาจสิบ่แม่นอ้ายที่พาเจ้าไปฮอดฝั่ง อาจสิเป็นเขาผู้พ้อ อ้ายอาจสิยอมเป็นผู้พ่าย ถึงต้องเสียใจ ยอมได้เพื่อคนที่อ้ายฮัก เคยฮักน้องส่ำใด๋ อ้ายบอกจากใจว่าฮักคือเก่า แต่น้องเลือกเขา คนเก่าต้องยอมจากไป เศษไม้บ่อาจขวางตา โตถ่วงบ่อาจไปขวางใจ หลีกทางให้ฟืนด้นใหญ่คือเขาเข้าฮ่วมหอ สิบ่ดึงบ่รั้งเจ้าไว้ อ้ายเข้าใจทางน้องเลือกหย่าง ถึงน้ำตาพัง บ่เป็นหยังอ้ายสิรับเอา ฮักน้องส่ำใด๋ เป็นแค่ไม้อ่อยไฟกะพอ ได้เป็นโตล่อให้ฮักของเจ้าสมหวัง ยอมเป็นผู้แพ้ ถึงสิถืกไฟสุมกะส่าง เจ็บเพื่อน้องนาง เป็นหยังอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้ ให้น้องไปดี ให้น้องไปมีความสุข ถึงอ้ายเป็นทุกข์ส่ำใด๋กะสิอดเอา อวยพรส่งท้ายคนที่อ้ายฮัก ให้น้องโชคดีกับเขา จากใจเปื้อนขี่เถ้าของไม้อ่อยไฟ ยอมเป็นผู้แพ้ ถึงสิถืกไฟสุมกะส่าง เจ็บเพื่อน้องนาง เป็นหยังอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้ เจ็บเพื่อน้องนาง สุดท้ายอ้ายต้องเฮ็ดให้ได้