ไม้อ่อยไฟ

คู่แฝดโอเอ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D | F#m | G | A |G | F#m | Em A | D | A |

กะย่อนวาฮักDแฮง กะย่อนวาแพF#mงหลายแต่อาจสิบ่แม่นอ้าGย..ที่พาเจ้าไปฮอAดฝั่งอาจสิเป็นGเขาผู้พ้อ อ้ายอาจสิยอF#mมเป็นผู้Bmพ่ายถึงต้องEmเสียใจ ยอมได้Aเพื่อคนที่อ้าDยฮัก  A

เคยฮักน้องส่ำใด๋D อ้ายบอกจากใจว่าฮักคือF#mเก่าแต่น้องเลือกเขGา คนเก่าต้องยอมจากAไปเศษไม้Gบ่อาจขวางตา โตถ่วF#mงบ่อาจไปขวาBmงใจหลีกทางEmให้ฟืนด้นใหญ่Aคือเขาเข้าฮ่วมDหอ

สิบ่ดึEmงบ่รั้งเจ้าไว้ อ้ายเข้าใจF#mทางน้องเลือกหย่างถึงน้ำตาพัGง บ่เป็นหยังอ้ายสิรับAเอา

ฮักน้องส่ำใด๋G เป็นแค่ไม้Aอ่อยไฟกะBmพอได้เป็นโตล่Gอ..ให้ฮักAของเจ้าสมหวัDยอมเป็นผู้แพ้G  ถึงสิถืAกไฟสุมกะBmส่างเจ็บเพื่อน้องนEmาง เป็นหยังAอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้D

ให้น้อDงไปดี ให้น้องไปมีความF#mสุขถึงอ้าGยเป็นทุกข์ส่ำใด๋กะสิอดเอAอวยพGรส่งท้ายคนที่อ้ายฮัก ให้น้อF#mงโชคดีกับเขBmจากใEmจเปื้อนขี่เถ้Aาของไม้อ่อยDไฟ

D | F#m | G | A |G | F#m | Em A | D |

* | ** |

ยอมเป็นผู้แพ้G  ถึงสิถืกAไฟสุมกะBmส่างเจ็บเพื่อน้องนEmาง เป็นหยังAอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้Dเจ็บเพื่อน้องนEmาง สุดท้าAยอ้ายต้องเฮ็ดให้Dได้

Em A | D |