เมาแล้วชอบร้องไห้

 Pancake Thinneken สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancake feat.Thinneken

F# | B | G#m | C# | C#7 |

แก้วF#เหล้า.. มีความเศร้าผสมBอยู่ฉันไม่เคยจะรัG#mบรู้.. จนวันที่เธC#อมาจากลางี่F#เง่า คิดว่าเธอยังรักBอยู่ทั้งที่ใจเธอไม่G#mอยู่.. ตั้งแต่วันที่เขC#าได้เข้ามา

มัD#mนจะเป็นจะตาย  ข่มตานอBนก็ทำไม่ไหวอยากจะลG#mบภาพเธอจากหัวC#ใจหมดแก้วนี้D#mให้ลืมเธอไป  แค่คืนนี้Bก็ดีเท่าไหร่ตื่นพรุ่งนี้G#mจะเป็นยังไง  ไม่อยากรู้C# | C#

อยากเมาสักพัF#ก..ดื่มให้ลืมA#mความรักของเรา..ที่สร้าBงมาดื่มให้เขBmาที่เอาเธอไป ไม่ร่ำA#mลาดื่มให้กับเธD#mอที่ไม่กลับมBา..สั่งตัวเอG#mงว่าไม่ให้ร้อง  แต่ประคอBงตัวเองไม่ไหวเมG#mา ร้องไห้C# เสียน้ำตF# | C#

F# | B | G#m | C# | C#7 |

  หัวใจD#mไม่โอเค เลยโซเซมาร้านเหล้า  นักดนตรีBก็บิ๊วท์จัง แม่งเล่นแต่เพลงเศร้าG#m  อุตส่าห์เก็บความเจ็บเอาไว้ข้างในใจ  พอเมาC#ทีไร น้ำตาก็ไหลออกมาเต็มเบ้า

D#m  รินมา รินมา เทมา อ่ะ เราต้องเฮฮา B โซดาไม่ต้อง ขอเหล้าขม ๆ ผสมกับน้ำตาG#m  ก็หมดไปสามกลม อารมณ์กำลังมา  ชนแก้C#วให้กับรักที่มันได้จากลา

D#m  ไม่เป็นไรเลย รู้สึกชิลล์ ๆ เฉย ๆ มาก  พอยกอีกแก้Bวขึ้นมา แล้วน้ำในตาก็ไหลพราก  หมดก็ริG#mน กินให้เมา เอาให้ลืม ดื่มเข้าไป  ไม่เข้าใจC#.. ทำไมถึงลืมยาก

D#m  หมดอีกขวด ความเจ็บปวดมันเริ่มจะถามหา  เหล้Bาไม่ใช่คำตอบ  พราะเมาแล้วชอบสร้างแต่ปัญหา  โทรG#mไปหา ไลน์ไปหา ไม่รู้อะไรกันนักกันหนา  เขาอยู่C#กับคนใหม่  ทำใจไม่ได้ เมาร้องไห้ อย่างกะหมC#า..

D#m | F# | B | B |D#m | F# | E | C# || C#

อยากเมาสักพัF#ก..ดื่มให้ลืมA#mความรักของเรา..ที่สร้าBงมาดื่มให้เขBmาที่เอาเธอไป ไม่ร่ำA#mลาดื่มให้กับเธD#mอที่ไม่กลับมBา..สั่งตัวเอG#mงว่าไม่ให้ร้อง  แต่ประคอBงตัวเองไม่ไหวเมG#mา ร้องไห้C#..  โฮ.D#.

เมาสักพัG#ก..ดื่มให้ลืมCmความรักของเรา..ที่สร้าC#งมาดื่มให้เขC#mาที่เอาเธอไป ไม่ร่ำCmลาดื่มให้กับเธFmอที่ไม่กลับมC#า..สั่งตัวเอA#mงว่าไม่ให้ร้อง  แต่ประคอC#งตัวเองไม่ไหวเมA#mา ร้องไห้D# เสียน้ำG#ตา..คอร์ดเพลง เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancake วงแพนเค้ก feat.Thinneken

เนื้อเพลง เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancake แพนเค้ก feat.Thinnekenแก้วเหล้า มีความเศร้าผสมอยู่ ฉันไม่เคยจะรับรู้ จนวันที่เธอมาจากลา งี่เง่า คิดว่าเธอยังรักอยู่ ทั้งที่ใจเธอไม่อยู่ ตั้งแต่วันที่เขาได้เข้ามา มันจะเป็นจะตาย ข่มตานอนก็ทำไม่ไหว อยากจะลบภาพเธอจากหัวใจ หมดแก้วนี้ให้ลืมเธอไป แค่คืนนี้ก็ดีเท่าไหร่ ตื่นพรุ่งนี้จะเป็นยังไง ไม่อยากรู้ อยากเมาสักพัก ดื่มให้ลืมความรักของเราที่สร้างมา ดื่มให้เขาที่เอาเธอไป ไม่ร่ำลา ดื่มให้กับเธอที่ไม่กลับมา สั่งตัวเองว่าไม่ให้ร้อง แต่ประคองตัวเองไม่ไหว เมา ร้องไห้ เสียน้ำตา หัวใจไม่โอเค เลยโซเซมาร้านเหล้า นักดนตรีก็บิ๊วท์จัง แม่งเล่นแต่เพลงเศร้า อุตส่าห์เก็บความเจ็บเอาไว้ข้างในใจ พอเมาทีไร น้ำตาก็ไหลออกมาเต็มเบ้า รินมา รินมา เทมา อ่ะ เราต้องเฮฮา โซดาไม่ต้อง ขอเหล้าขมๆผสมกับน้ำตา ก็หมดไปสามกลม อารมณ์กำลังมา ชนแก้วให้กับรักที่มันได้จากลา ไม่เป็นไรเลย รู้สึกชิลล์ๆเฉยๆมาก พอยกอีกแก้วขึ้นมา แล้วน้ำในตาก็ไหลพราก หมดก็ริน กินให้เมา เอาให้ลืม ดื่มเข้าไป ไม่เข้าใจ ทำไมถึงลืมยาก หมดอีกขวด ความเจ็บปวดมันเริ่มจะถามหา เหล้าไม่ใช่คำตอบ พราะเมาแล้วชอบสร้างแต่ปัญหา โทรไปหา ไลน์ไปหา ไม่รู้อะไรกันนักกันหนา เขาอยู่กับคนใหม่ ทำใจไม่ได้ เมาร้องไห้ อย่างกะหมา อยากเมาสักพัก ดื่มให้ลืมความรักของเราที่สร้างมา ดื่มให้เขาที่เอาเธอไป ไม่ร่ำลา ดื่มให้กับเธอที่ไม่กลับมา สั่งตัวเองว่าไม่ให้ร้อง แต่ประคองตัวเองไม่ไหว เมา ร้องไห้ โฮ เมาสักพัก ดื่มให้ลืมความรักของเราที่สร้างมา ดื่มให้เขาที่เอาเธอไป ไม่ร่ำลา ดื่มให้กับเธอที่ไม่กลับมา สั่งตัวเองว่าไม่ให้ร้อง แต่ประคองตัวเองไม่ไหว เมา ร้องไห้ เสียน้ำตา