วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า (Into the Woods)

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า, Max Jenmanaแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Gm | A# | D# | C7sus2 |

Gm    วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่A#    ฉันเจอนกD#ตัวหนึ่ง  มันถามD7ฉันว่าจะไปไหGm    ฉันจึงตอA#บ อยากไปให้ไกD#ล..    ไกลเกินกว่D7าที่ฉันเคยไป..

Gm | F | Gm | D7 |

Gm    ถ้าเราเหนื่อยล้A#า จงเดินเข้าป่D#    อย่างน้อC7sus2ยก็ไม่ต้องพบเจอคA#น..ใจร้ายอย่างเธF    คนที่ไม่มีน้ำใGmจ  ไม่มีเยื่อD#ใยให้คนเคยรักกัน A#   ใจร้ายอย่างเธFอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดีGmยว    เผื่อเธอเหงาD#ขึ้นมา จะได้กลับมารักกัน

Gm | A# | D# | C7sus2 |

Gm    วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่A#    ฉันเจอเสือD#ตัวใหญ่  มันถามD7ฉันว่ากลัวบ้างไหGm    ฉันจึงตอA#บว่าไม่เท่าไD#ร.. ยังดีกว่Dาคนไร้หัวใจ

Gm | F | Gm | D7 |

Gm    เมื่อเราปวดร้าA#ว จงเดินเข้าป่D#    อย่างน้อC7sus2ยก็ไม่ต้องพบเจอคA#น..ใจร้ายอย่างเธF    คนที่ไม่มีน้ำใGmจ  ไม่มีเยื่อD#ใยให้คนเคยรักกัน A#   ใจร้ายอย่างเธFอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดีGmยว    เผื่อเธอเหงาD#ขึ้นมา จะได้กลับมารักกัน

Gm | A# | D# | D7 | ( x2 )A# | F | Gm | D# | ( x2 )

A#น.. ใจร้าD7ย..           Gm | D#A#น.. ใจร้าD7ย..        Gm     ไม่มีเยื่อD#ใยให้คนเคยรักกัน

Gm | A# | D# | D7 |

Gm    วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า            A# | D# | D7 | | Gm