วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า (Into the Woods)

 Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า Max Jenmana แม็กซ์ เจนมานะ feat.หญิง พรปวีณ์

Gm | A# | D# | C7sus2 |

Gm    วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่A#    ฉันเจอนกD#ตัวหนึ่ง  มันถามD7ฉันว่าจะไปไหGm    ฉันจึงตอA#บ อยากไปให้ไกD#ล..    ไกลเกินกว่D7าที่ฉันเคยไป..

Gm | F | Gm | D7 |

Gm    ถ้าเราเหนื่อยล้A#า จงเดินเข้าป่D#    อย่างน้อC7sus2ยก็ไม่ต้องพบเจอคA#น..ใจร้ายอย่างเธF    คนที่ไม่มีน้ำใGmจ  ไม่มีเยื่อD#ใยให้คนเคยรักกัน A#   ใจร้ายอย่างเธFอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดีGmยว    เผื่อเธอเหงาD#ขึ้นมา จะได้กลับมารักกัน

Gm | A# | D# | C7sus2 |

Gm    วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่A#    ฉันเจอเสือD#ตัวใหญ่  มันถามD7ฉันว่ากลัวบ้างไหGm    ฉันจึงตอA#บว่าไม่เท่าไD#ร.. ยังดีกว่Dาคนไร้หัวใจ

Gm | F | Gm | D7 |

Gm    เมื่อเราปวดร้าA#ว จงเดินเข้าป่D#    อย่างน้อC7sus2ยก็ไม่ต้องพบเจอคA#น..ใจร้ายอย่างเธF    คนที่ไม่มีน้ำใGmจ  ไม่มีเยื่อD#ใยให้คนเคยรักกัน A#   ใจร้ายอย่างเธFอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดีGmยว    เผื่อเธอเหงาD#ขึ้นมา จะได้กลับมารักกัน

Gm | A# | D# | D7 | ( x2 )A# | F | Gm | D# | ( x2 )

A#น.. ใจร้าD7ย..           Gm | D#A#น.. ใจร้าD7ย..        Gm     ไม่มีเยื่อD#ใยให้คนเคยรักกัน

Gm | A# | D# | D7 |

Gm    วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า            A# | D# | D7 | | Gmคอร์ดเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า Max Jenmana แม็กซ์ เจนมานะ feat.หญิง พรปวีณ์

เนื้อเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า Max Jenmana แม็กซ์ เจนมานะ feat.หญิง พรปวีณ์วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจอนกตัวหนึ่ง มันถามฉันว่าจะไปไหน ฉันจึงตอบ อยากไปให้ไกล ไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไป ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า อย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอ คนที่ไม่มีน้ำใจ ไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกัน ใจร้ายอย่างเธอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดียว เผื่อเธอเหงาขึ้นมา จะได้กลับมารักกัน วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจอเสือตัวใหญ่ มันถามฉันว่ากลัวบ้างไหม ฉันจึงตอบว่าไม่เท่าไร ยังดีกว่าคนไร้หัวใจ เมื่อเราปวดร้าว จงเดินเข้าป่า อย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอ คนที่ไม่มีน้ำใจ ไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกัน ใจร้ายอย่างเธอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดียว เผื่อเธอเหงาขึ้นมา จะได้กลับมารักกัน คน ใจร้าย คน ใจร้าย ไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกัน วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า