ช้าช้า

Max Jenmanaแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C# | C#maj7/C | F# | F# | ( x2 )

C# ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตC#maj7ของฉัน ให้เห็นลมF#ที่ผ่านไป  เห็นคืนวันF#maj7ที่ผ่านมาC# มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้C#maj7าเล่าเรื่องราว ทุกนาทีF#ที่ก้าวไป ให้มันกลาF#ยมีความหมาย

ขยับตัวเอFm7ง เดินลงให้ช้าสักหน่F#maj7อยค่อย ๆ ได้มอC#งเห็นความสวยงามข้างทG#7sus4างใครทำให้ฉันFm7นั้นมองเห็นโลกมุมใหF#maj7ม่โลD#m7กที่เติมความหมาG#ยให้กับฉัC#น (อุ๊ อู้C#7ว)

F# โวะ โอะ โอ้.. เพรG#าะมีเธอตรงนี้ข้าง ๆC# ยิ้มให้กัG#/Cน..กี่ครั้A#mง ฉันจำG#/Cได้F# โวะ โอะ โอ้.. เพรG#าะมีเธอที่ยิ้มข้าง ๆF โลกที่ดูอ้างว้าA#mง มันน่าอG#ยู่แค่ไหF#น..G# มีเธอก็พอใจแล้ว

C# | C#maj7/C | F#maj7 | F#maj7 |

C# ฟังแจกันคุยกับหนังสืC#maj7อเล่มเก่า ทุกช่องไฟF#ปนเรื่องเหงา เล่าทุกคำF#maj7ให้จดจำC# ลมเย็น ๆ เล่นกับสายน้ำC#maj7กว้างใหญ่ เสียงคลื่นลมF#ที่สั่นไหว เหมือนหัวใจF#ที่เต้นไป

ขยับตัวเอFm7ง เดินลงให้ช้าสักหน่F#maj7อยค่อย ๆ ได้มอC#งเห็นความสวยงามข้างทG#7sus4างเธอทำให้ฉันFm7นั้นมองเห็นโลกมุมใหF#maj7ม่โลD#m7กที่เติมความหมาG#ยให้กับฉัC#น (อุ๊ อู้C#7ว)

** |

A#m | D#7 | F# | D#7 | ( x2 )

ฉันยังจำรอยิ้A#mม..ของเธG#อ ไว้ข้างในใจฉัD#/Gน..เสมF#ยังG#จำรอยิ้A#mม..ของเธG#ทุกสิ่ง...D#/G   มันยังอยู่ ยังคงอF#ยู่  ยังอยู่กับฉันG#ต่อไป

** |

C# | C#maj7/C | F#maj7 | F#maj7 | ( x2 )

มีเธอก็พอใจแล้C#