ช้าช้า

Max Jenmana, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ช้าช้า Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

C# | C#maj7/C |F# | F# |
C# | C#maj7/C |F# | F# |

 C# ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตC#maj7ของฉัน   ให้เห็นลมF#ที่ผ่านไป  เห็นคืนวันF#maj7ที่ผ่านมา C# มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้C#maj7าเล่าเรื่องราว   ทุกนาทีF#ที่ก้าวไป ให้มันกลาF#ยมีความหมาย

ขยับตัวเอFm7ง เดินลงให้ช้าสักหน่F#maj7อยค่อย ๆ ได้มอC#งเห็นความสวยงามข้างทG#7sus4างใครทำให้ฉันFm7นั้นมองเห็นโลกมุมใหF#maj7ม่โลD#m7กที่เติมความหมาG#ยให้กับฉัC#น (อุ๊ อู้C#7ว)

 F# โวะ โอะ โอ้.. เพรG#าะมีเธอตรงนี้ข้าง ๆ C# ยิ้มให้กัG#/Cน..กี่ครั้A#mง ฉันจำG#/Cได้ F# โวะ โอะ โอ้.. เพรG#าะมีเธอที่ยิ้มข้าง ๆ F โลกที่ดูอ้างว้าA#mง มันน่าอG#ยู่แค่ไหF#น.. G# มีเธอก็พอใจแล้ว

C# | C#maj7/C |F#maj7 | F#maj7 |

 C# ฟังแจกันคุยกับหนังสืC#maj7อเล่มเก่า   ทุกช่องไฟF#ปนเรื่องเหงา เล่าทุกคำF#maj7ให้จดจำ C# ลมเย็น ๆ เล่นกับสายน้ำC#maj7กว้างใหญ่   เสียงคลื่นลมF#ที่สั่นไหว เหมือนหัวใจF#ที่เต้นไป

ขยับตัวเอFm7ง เดินลงให้ช้าสักหน่F#maj7อยค่อย ๆ ได้มอC#งเห็นความสวยงามข้างทG#7sus4างเธอทำให้ฉันFm7นั้นมองเห็นโลกมุมใหF#maj7ม่โลD#m7กที่เติมความหมาG#ยให้กับฉัC#น (อุ๊ อู้C#7ว)

** |

A#m | D#7 |F# | D#7 |
A#m | D#7 |F# | D#7 |

ฉันยังจำรอยิ้A#mม..ของเธG#อ ไว้ข้างในใจฉัD#/Gน..เสมF#ยังG#จำรอยิ้A#mม..ของเธG#ทุกสิ่ง...D#/G   มันยังอยู่ ยังคงอF#ยู่  ยังอยู่กับฉันG#ต่อไป

** |

C# | C#maj7/C | F#maj7 | F#maj7 | ( x2 )

มีเธอก็พอใจแล้C#ช้าช้า Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)