ช้าช้า

 Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช้าช้า Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

C# | C#maj7/C |F# | F# |
C# | C#maj7/C |F# | F# |

 C# ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตC#maj7ของฉัน   ให้เห็นลมF#ที่ผ่านไป  เห็นคืนวันF#maj7ที่ผ่านมา C# มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้C#maj7าเล่าเรื่องราว   ทุกนาทีF#ที่ก้าวไป ให้มันกลาF#ยมีความหมาย

ขยับตัวเอFm7ง เดินลงให้ช้าสักหน่F#maj7อยค่อย ๆ ได้มอC#งเห็นความสวยงามข้างทG#7sus4างใครทำให้ฉันFm7นั้นมองเห็นโลกมุมใหF#maj7ม่โลD#m7กที่เติมความหมาG#ยให้กับฉัC#น (อุ๊ อู้C#7ว)

 F# โวะ โอะ โอ้.. เพรG#าะมีเธอตรงนี้ข้าง ๆ C# ยิ้มให้กัG#/Cน..กี่ครั้A#mง ฉันจำG#/Cได้ F# โวะ โอะ โอ้.. เพรG#าะมีเธอที่ยิ้มข้าง ๆ F โลกที่ดูอ้างว้าA#mง มันน่าอG#ยู่แค่ไหF#น.. G# มีเธอก็พอใจแล้ว

C# | C#maj7/C |F#maj7 | F#maj7 |

 C# ฟังแจกันคุยกับหนังสืC#maj7อเล่มเก่า   ทุกช่องไฟF#ปนเรื่องเหงา เล่าทุกคำF#maj7ให้จดจำ C# ลมเย็น ๆ เล่นกับสายน้ำC#maj7กว้างใหญ่   เสียงคลื่นลมF#ที่สั่นไหว เหมือนหัวใจF#ที่เต้นไป

ขยับตัวเอFm7ง เดินลงให้ช้าสักหน่F#maj7อยค่อย ๆ ได้มอC#งเห็นความสวยงามข้างทG#7sus4างเธอทำให้ฉันFm7นั้นมองเห็นโลกมุมใหF#maj7ม่โลD#m7กที่เติมความหมาG#ยให้กับฉัC#น (อุ๊ อู้C#7ว)

** |

A#m | D#7 |F# | D#7 |
A#m | D#7 |F# | D#7 |

ฉันยังจำรอยิ้A#mม..ของเธG#อ ไว้ข้างในใจฉัD#/Gน..เสมF#ยังG#จำรอยิ้A#mม..ของเธG#ทุกสิ่ง...D#/G   มันยังอยู่ ยังคงอF#ยู่  ยังอยู่กับฉันG#ต่อไป

** |

C# | C#maj7/C | F#maj7 | F#maj7 | ( x2 )

มีเธอก็พอใจแล้C#คอร์ดเพลง ช้าช้า Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

เนื้อเพลง ช้าช้า Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉัน ให้เห็นลมที่ผ่านไป เห็นคืนวันที่ผ่านมา มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้าเล่าเรื่องราว ทุกนาทีที่ก้าวไป ให้มันกลายมีความหมาย ขยับตัวเอง เดินลงให้ช้าสักหน่อย ค่อยๆได้มองเห็นความสวยงามข้างทาง ใครทำให้ฉันนั้นมองเห็นโลกมุมใหม่ โลกที่เติมความหมายให้กับฉัน อุ๊ อู้ว โวะ โอะ โอ้ เพราะมีเธอตรงนี้ข้างๆยิ้มให้กันกี่ครั้ง ฉันจำได้ โวะ โอะ โอ้ เพราะมีเธอที่ยิ้มข้างๆโลกที่ดูอ้างว้าง มันน่าอยู่แค่ไหน มีเธอก็พอใจแล้ว ฟังแจกันคุยกับหนังสือเล่มเก่า ทุกช่องไฟปนเรื่องเหงา เล่าทุกคำให้จดจำ ลมเย็นๆเล่นกับสายน้ำกว้างใหญ่ เสียงคลื่นลมที่สั่นไหว เหมือนหัวใจที่เต้นไป ขยับตัวเอง เดินลงให้ช้าสักหน่อย ค่อยๆได้มองเห็นความสวยงามข้างทาง เธอทำให้ฉันนั้นมองเห็นโลกมุมใหม่ โลกที่เติมความหมายให้กับฉัน อุ๊ อู้ว ฉันยังจำรอยิ้มของเธอ ไว้ข้างในใจฉันเสมอ ยังจำรอยิ้มของเธอ ทุกสิ่ง มันยังอยู่ ยังคงอยู่ ยังอยู่กับฉันต่อไป มีเธอก็พอใจแล้ว