ปีศาจ (Demons)

 Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปีศาจ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

G#m | B | F# | E | ( x2 )

G#m  คืนนี้ฉันยืBน.. มองตัวเอF#  เห็นปีศาจร้าEย.. ในกระจG#m  เงาสะท้อBน.. ตัวฉันเอF#  สิ่งที่ฉัEน.. กลัวที่สุด

G#m | B | F# | E |

คล้าBยว่าเข้าใF#/A#จ  ไม่รู้G#mทำไมถึงทำF#ไม่ได้E..บางอย่างในหัBว.. ใF#/A#จ..คอยย้ำG#mว่าฉันคือปีF#ศาจ..E ร้าย.. E

ถ้าหากว่าฉันG#mไม่เปลี่ยนเธอBจะรับที่ฉันเป็F#น..ได้หรือเปล่Eา..ถ้าเธอได้รู้G#mทุกอย่างเราBยังเดินข้างกันเหมือนเดิF#ม.. ได้ใช่ไหEม..

อยู่ตรงนี้G#m.. อยู่ด้วยกัBอยู่กับฉันF#ในคืนที่โลกไม่เข้าEใจกอดฉัG#mน..อย่างเคBให้รู้ว่าฉันF#ก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป   | E | E | E |

G#m | B | F# | E |

G#m  ทุกสายตBา..ที่มองมF#  ราวเก็บซ่อนไว้Eซึ่งความเย็นชG#m  ย้อนแย้งวกวBน..ไปกับคำคF#  จนทนไม่ไหว..E | E

* | ** | *** |

G#m | B | A | G |G#m | B | A | G || G | G || G | G |

** |

อยู่ตรงนี้G#m.. อยู่ด้วยกัBอยู่กับฉันF#ในคืนที่โลกไม่เข้าEใจกอดฉัG#mน..อย่างเคBให้รู้ว่าฉันF#ก็ไม่ได้เลวร้ายเกินEไป

G#m | B | F# | E | ( x2 )คอร์ดเพลง ปีศาจ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

เนื้อเพลง ปีศาจ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ) คืนนี้ฉันยืน มองตัวเอง เห็นปีศาจร้าย ในกระจก เงาสะท้อน ตัวฉันเอง สิ่งที่ฉัน กลัวที่สุด คล้ายว่าเข้าใจ ไม่รู้ทำไมถึงทำไม่ได้ บางอย่างในหัว ใจ คอยย้ำว่าฉันคือปีศาจ ร้าย ถ้าหากว่าฉันไม่เปลี่ยน เธอจะรับที่ฉันเป็นได้หรือเปล่า ถ้าเธอได้รู้ทุกอย่าง เรายังเดินข้างกันเหมือนเดิม ได้ใช่ไหม อยู่ตรงนี้ อยู่ด้วยกัน อยู่กับฉันในคืนที่โลกไม่เข้าใจ กอดฉันอย่างเคย ให้รู้ว่าฉันก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป ทุกสายตาที่มองมา ราวเก็บซ่อนไว้ซึ่งความเย็นชา ย้อนแย้งวกวนไปกับคำคน จนทนไม่ไหว อยู่ตรงนี้ อยู่ด้วยกัน อยู่กับฉันในคืนที่โลกไม่เข้าใจ กอดฉันอย่างเคย ให้รู้ว่าฉันก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป