ปีศาจ (Demons)

ปีศาจ, Max Jenmanaแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G#m | B | F# | E | ( x2 )

G#m  คืนนี้ฉันยืBน.. มองตัวเอF#  เห็นปีศาจร้าEย.. ในกระจG#m  เงาสะท้อBน.. ตัวฉันเอF#  สิ่งที่ฉัEน.. กลัวที่สุด

G#m | B | F# | E |

คล้าBยว่าเข้าใF#/A#จ  ไม่รู้G#mทำไมถึงทำF#ไม่ได้E..บางอย่างในหัBว.. ใF#/A#จ..คอยย้ำG#mว่าฉันคือปีF#ศาจ..E ร้าย.. E

ถ้าหากว่าฉันG#mไม่เปลี่ยนเธอBจะรับที่ฉันเป็F#น..ได้หรือเปล่Eา..ถ้าเธอได้รู้G#mทุกอย่างเราBยังเดินข้างกันเหมือนเดิF#ม.. ได้ใช่ไหEม..

อยู่ตรงนี้G#m.. อยู่ด้วยกัBอยู่กับฉันF#ในคืนที่โลกไม่เข้าEใจกอดฉัG#mน..อย่างเคBให้รู้ว่าฉันF#ก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป   | E | E | E |

G#m | B | F# | E |

G#m  ทุกสายตBา..ที่มองมF#  ราวเก็บซ่อนไว้Eซึ่งความเย็นชG#m  ย้อนแย้งวกวBน..ไปกับคำคF#  จนทนไม่ไหว..E | E

* | ** | *** |

G#m | B | A | G |G#m | B | A | G || G | G || G | G |

** |

อยู่ตรงนี้G#m.. อยู่ด้วยกัBอยู่กับฉันF#ในคืนที่โลกไม่เข้าEใจกอดฉัG#mน..อย่างเคBให้รู้ว่าฉันF#ก็ไม่ได้เลวร้ายเกินEไป

G#m | B | F# | E | ( x2 )