ไวน์ (Wine)

ไวน์, Max Jenmanaแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 | ( x2 )

G ถ้าฉันไม่ลืBm7มเรื่องเรDา.. แบบนี้Gแล้วมันจะผิดF#7หรือเปล่Bm7า..G ดั่งรสที่เคBm7ยลิ้มลอDง..  และรัGกตั้งแF#7ต่แรกเจBm7

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 |

รัGก.. ก็Bm7คือ..รัDก..   จะลบยัGงไงก็คF#7งไม่จาBm7ดั่งเปลี่ยนไวGน์.. ให้Bm7เป็นน้ำDเปลี่ยนฉันGให้ไม่รักเธF#7อคงไม่ได้Bm7

จากนี้D...      A#dim         ไปBm7..แม้เราDไม่ได้อF#7ยู่ด้วยกัBm7น..และฝัDน...   A#dim           Bm7  อาจต้องล่มสลาย.G.F#7 สุดท้ายคงเข้าใจ

D  และฉันนั้นจะยอF#7ม  จะยอมให้เธอไปG  ยอมมีน้ำGmตา  ยอมเสียใจD  แต่ความรักข้างในF#7.. มันคงลบไม่ได้G  เคยเป็นแบบไหGmน ก็คงต้องเป็นแบบนั้น

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 |

* | ** |

Bm7 A | D || D F#7 | Bm7 |

เปลี่ยนไวDน์...     Dmaj7        ให้Aเป็นน้ำBm7เปลี่ยนฉันDให้ไม่รักเธF#7อคงไม่ได้Bm7

D  และฉันนั้นจะยอF#7ม  จะยอมให้เธอไปG  ยอมมีน้ำGmตา  ยอมเสียใจD  แต่ความรักข้างในF#7.. มันคงลบไม่ได้G  เคยมีเธอไGmว้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 |