ไวน์ (Wine)

 Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไวน์ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 | ( x2 )

G ถ้าฉันไม่ลืBm7มเรื่องเรDา.. แบบนี้Gแล้วมันจะผิดF#7หรือเปล่Bm7า..G ดั่งรสที่เคBm7ยลิ้มลอDง..  และรัGกตั้งแF#7ต่แรกเจBm7

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 |

รัGก.. ก็Bm7คือ..รัDก..   จะลบยัGงไงก็คF#7งไม่จาBm7ดั่งเปลี่ยนไวGน์.. ให้Bm7เป็นน้ำDเปลี่ยนฉันGให้ไม่รักเธF#7อคงไม่ได้Bm7

จากนี้D...      A#dim         ไปBm7..แม้เราDไม่ได้อF#7ยู่ด้วยกัBm7น..และฝัDน...   A#dim           Bm7  อาจต้องล่มสลาย.G.F#7 สุดท้ายคงเข้าใจ

D  และฉันนั้นจะยอF#7ม  จะยอมให้เธอไปG  ยอมมีน้ำGmตา  ยอมเสียใจD  แต่ความรักข้างในF#7.. มันคงลบไม่ได้G  เคยเป็นแบบไหGmน ก็คงต้องเป็นแบบนั้น

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 |

* | ** |

Bm7 A | D || D F#7 | Bm7 |

เปลี่ยนไวDน์...     Dmaj7        ให้Aเป็นน้ำBm7เปลี่ยนฉันDให้ไม่รักเธF#7อคงไม่ได้Bm7

D  และฉันนั้นจะยอF#7ม  จะยอมให้เธอไปG  ยอมมีน้ำGmตา  ยอมเสียใจD  แต่ความรักข้างในF#7.. มันคงลบไม่ได้G  เคยมีเธอไGmว้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น

G Bm7 | D || G F#7 | Bm7 |คอร์ดเพลง ไวน์ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

เนื้อเพลง ไวน์ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ) ถ้าฉันไม่ลืมเรื่องเรา แบบนี้แล้วมันจะผิดหรือเปล่า ดั่งรสที่เคยลิ้มลอง และรักตั้งแต่แรกเจอ รัก ก็คือรัก จะลบยังไงก็คงไม่จาง ดั่งเปลี่ยนไวน์ ให้เป็นน้ำ เปลี่ยนฉันให้ไม่รักเธอคงไม่ได้ จากนี้ ไป แม้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน และฝัน อาจต้องล่มสลาย สุดท้ายคงเข้าใจ และฉันนั้นจะยอม จะยอมให้เธอไป ยอมมีน้ำตา ยอมเสียใจ แต่ความรักข้างใน มันคงลบไม่ได้ เคยเป็นแบบไหน ก็คงต้องเป็นแบบนั้น เปลี่ยนไวน์ ให้เป็นน้ำ เปลี่ยนฉันให้ไม่รักเธอคงไม่ได้ และฉันนั้นจะยอม จะยอมให้เธอไป ยอมมีน้ำตา ยอมเสียใจ แต่ความรักข้างใน มันคงลบไม่ได้ เคยมีเธอไว้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น