ถอนหายใจ

 Mild สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถอนหายใจ Mild มายด์

ให้เธอลองถอGนหายใจ  ให้น้ำตารินไหEmลลงมาปล่อยให้มันล้าCงใจ..ผ่านสองตาให้เวลาDทำหน้าที่ของมันไปปล่อยให้หยดน้ำGที่ล้นมาจากใจปล่อยมันเถอะหEmนา ถ้ารับมันไม่ไหวต่อให้ปัญหาCไม่ถูก..แก้Bmไข ไม่เป็นไAmอย่างน้อDยก็ทำให้ใจเธอเบา

Em C | D Em | ( x2 )

ผลการวิจัEmยชี้ชัด..ว่าถอนCหายใจหนึ่งครั้งจะทำให้คุณDอายุสั้น 7 Emนาทีรู้อยู่แล้วก็ทำEm ไม่เคยจะจำและทำCมันซ้ำทั้งปีทุกครั้งDเวลาเป็นทุกข์ เวลาชีวิEmตมันเริ่มจะappreEmciate อะไรCไม่ค่อยจะได้คนที่จีบDกันมาเป็นปี แค่ยิ้มEmสักทีเธอยังไม่ให้มันไม่มีEmหรอกความรักที่จริงGอย่างในนิยายขอ OnD the Rock แก้ว ดื่มEmให้วรรคที่ชิบ...

ถ้าหากว่ารักEmมันทำให้เธอต้องเจ็Cรักมันทำให้เธอต้องปวดใD(ไม่เป็นไรใครก็เป็Emนทั้งนั้น)ถ้าหากวันนี้Emเธอต้องล้มลงอีกC น้ำตาไม่มีจะบีบ(Dไม่เป็นไรใครก็เป็นEmทั้งนั้น)ถ้าอยากจะ driEmnk ก็ drink ซักคืนคงจะไม่Cเป็นไรให้ใจที่มันได้หนักเกินไปDได้ผ่อนได้คลายได้ sayEm goodbye อะไรที่มันช้ำๆEm ไม่เป็นไรนะG เธอเธอมีฉัน เธDอมีฉัEm

* |

C | D | Em | G | C | D | Em | G |Em C | D | Em | ( x2 )

* | ** |

(ถอGนหายใจ) ไม่เป็นไรหรอกแค่ถอนหายใจ(ไหEmลลงมา) ไม่เป็นไรหรอกแค่มีน้ำตา(เสีCยเวลา) คงสักวันเธอจะยืนขึ้นมา(ไม่Dเป็นไร) ทนให้ไหวแค่ถอนหายใจ

*** |คอร์ดเพลง ถอนหายใจ Mild มายด์


เนื้อเพลง ถอนหายใจ Mild มายด์ให้เธอลองถอนหายใจ ให้น้ำตารินไหลลงมา ปล่อยให้มันล้างใจผ่านสองตา ให้เวลาทำหน้าที่ของมันไป ปล่อยให้หยดน้ำที่ล้นมาจากใจ ปล่อยมันเถอะหนา ถ้ารับมันไม่ไหว ต่อให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไข ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ทำให้ใจเธอเบา ผลการวิจัยชี้ชัดว่าถอนหายใจหนึ่งครั้ง จะทำให้คุณอายุสั้น 7 นาที รู้อยู่แล้วก็ทำ ไม่เคยจะจำและทำมันซ้ำทั้งปี ทุกครั้งเวลาเป็นทุกข์ เวลาชีวิตมันเริ่มจะ appreciate อะไรไม่ค่อยจะได้ คนที่จีบกันมาเป็นปี แค่ยิ้มสักทีเธอยังไม่ให้ มันไม่มีหรอกความรักที่จริงอย่างในนิยาย ขอ On the Rock แก้ว ดื่มให้วรรคที่ชิบ ถ้าหากว่ารักมันทำให้เธอต้องเจ็บ รักมันทำให้เธอต้องปวดใจ ไม่เป็นไรใครก็เป็นทั้งนั้น ถ้าหากวันนี้เธอต้องล้มลงอีก น้ำตาไม่มีจะบีบ ไม่เป็นไรใครก็เป็นทั้งนั้น ถ้าอยากจะ drink ก็ drink ซักคืนคงจะไม่เป็นไร ให้ใจที่มันได้หนักเกินไปได้ผ่อนได้คลาย ได้ say goodbye อะไรที่มันช้ำๆไม่เป็นไรนะ เธอเธอมีฉัน เธอมีฉัน ถอนหายใจ ไม่เป็นไรหรอกแค่ถอนหายใจ ไหลลงมา ไม่เป็นไรหรอกแค่มีน้ำตา เสียเวลา คงสักวันเธอจะยืนขึ้นมา ไม่เป็นไร ทนให้ไหวแค่ถอนหายใจ