นางฟ้าโลกออนไลน์

เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D#m | C# | ( x2 )F# | F# | F# | C# |F# | D#m | G#m C# | F# |

เจอะหน้านาF#งในโลกออนไลF#น์น้องงามบาดใF#จดั่งนางไม้มาเยือC#อ้ายแอ็ดเธF#อไป หวังขอเป็นเพื่D#mอนผ่านไปสองเดืF#อน แจ้งเตือนยังบ่มีC#

อ้ายหงอยเหงF#าซึมเศร้าเรื่อยไF#เจ้าบ่สนใF#จ ช่างน่าอายสิ้นดีC#เศร้าผ่านไปF#ได้เพียง 5 นาทีD#mอยู่ ๆ ก็มีG#mแจ้งเตือC#นทรามวัย           F# | G#m C# | F# |

อ้ายบ่รอช้าB ส่งแชทหาเธBพร้อมยื่นเสนC#อความรักจากฉัF#อยู่ ๆ ความเงีD#mยบก็เข้ามาเฉียบพลัG#mโถแม่ตาหวG#mาน ช่างหยิ่งได้ใC#เส้นทางสุดท้าBยคือโพสต์หน้าวอBล์คือหยิ่งแท้หนC#อเจ้าผู้งามบาดใF#ขอร้องเถD#mอะ ไปตอบแชทอ้ายได้ไหG#mสาวโลกออนไลC#น์ ขวัญใจของพี่F#

สิ่งที่ได้F#มาคือความเงียบเหF#งาเธอรังเกียจเฮF#าเสียแล้วหรือนี่C#เศร้าผ่านไปF#อีก 15 นาทีD#mอยู่ ๆ ก็มีG#mข้อควาC#มของเธอ  F# | D#m |

น้องตอบว่ามีผัวD#mแล้ว น้องตอบละว่ามีผัวแล้D#mอย่ามาแซวโตน้องกะซ่D#mางสิ่งที่นางตอบคืนหาอ้D#mาย  ทำร้ายกันคักน้D#mอุตส่าห์อ้ายรอให้นางตอบกลัD#mผลที่รับมันช้ำใจยิ่งกว่D#mเมื่อรู้กานดามีผัวแล้D#mว..  มีผัวแD#mล้ว

เจ้าตอบกลับมาBแบบนี้ได้ไBสาวโลกออนไลC#น์ขวัญใจของพี่F#น้องตอบกลับมD#mาว่ามีสามีG#mพออยากสิหนีC#จากโลกออนไF#ลน์

B | B | F# | F# |B | B | A# | A# |

* | ** | *** |

เจ้าตอบกลับมBาแบบนี้ได้ไBสาวโลกออนไลC#น์ขวัญใจของพี่F#อุตส่าห์หลงรัD#mก หมายปองที่น้องคนดีG#mอยากให้คนสวD#mยเปลี่ยนใจตอบอ้ายอีกG#mทีเรื่องมีสาG#mมี..   C#  อ้ายยังรับบ่ได้

B | C# | D#m | D#m |