นางฟ้าโลกออนไลน์

 เบิ้ล ปทุมราช หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าโลกออนไลน์ เบิ้ล ปทุมราช
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง/ดนตรี: สุเทพ สายชมภู

D#m | C# |D#m | C# |
F# | F# |F# | C# |
F# | D#m |G#m C# | F# |

เจอะหน้านาF#งในโลกออนไลF#น์น้องงามบาดใF#จดั่งนางไม้มาเยือC#อ้ายแอ็ดเธF#อไป หวังขอเป็นเพื่D#mอนผ่านไปสองเดืF#อน แจ้งเตือนยังบ่มีC#

อ้ายหงอยเหงF#า ซึมเศร้าเรื่อยF#ไปเจ้าบ่สนใF#จ ช่างน่าอายสิ้นดีC#เศร้าผ่านไปF#ได้เพียง 5 นาทีD#mอยู่ ๆ ก็มีG#mแจ้งเตือC#นทรามวัF#

G#m C# |F# |

อ้ายบ่รอช้าB ส่งแชทหาเธBพร้อมยื่นเสนC#อความรักจากฉัF#อยู่ ๆ ความเงีD#mยบก็เข้ามาเฉียบพลัG#mโถแม่ตาหวG#mาน ช่างหยิ่งได้ใC#เส้นทางสุดท้าBยคือโพสต์หน้าวอBล์คือหยิ่งแท้หนC#อเจ้าผู้งามบาดใF#ขอร้องเถD#mอะ ไปตอบแชทอ้ายได้ไหG#mสาวโลกออนไลC#น์ ขวัญใจของพี่F#

สิ่งที่ได้F#มาคือความเงียบเหF#งาเธอรังเกียจเฮF#าเสียแล้วหรือนี่C#เศร้าผ่านไปF#อีก 15 นาทีD#mอยู่ ๆ ก็มีG#mข้อควาC#มขอF# | D#mงเธอ

น้องตอบว่ามีผัวD#mแล้ว (x2)อย่ามาแซวโตน้องกะซ่D#mางสิ่งที่นางตอบคืนหาอ้D#mาย  ทำร้ายกันคักน้D#mอุตส่าห์อ้ายรอให้นางตอบกลัD#mผลที่รับมันช้ำใจยิ่งกว่D#mเมื่อรู้กานดามีผัวแล้D#mว..  มีผัวแล้D#m

เจ้าตอบกลับมBาแบบนี้ได้ไงBสาวโลกออนไลC#น์ขวัญใจของพี่F#น้องตอบกลับมD#mาว่าน้องมีสามีG#mพออยากสิหC#นีจากโลกออนF#ไลน์

B | B | F# | F# |
B | B |A# | A# |

* | ** | *** |

เจ้าตอบกลับมBาแบบนี้ได้ไBสาวโลกออนไลC#น์ขวัญใจของพี่F#อุตส่าห์หลงรัD#mก หมายปองที่น้องคนดีG#mอยากให้คนสวD#mยเปลี่ยนใจตอบอ้ายอีกG#mทีเรื่องมีสาG#mมี..   C#  อ้ายยังรับบ่ได้

B | C# | D#m | D#m |คอร์ดเพลง นางฟ้าโลกออนไลน์ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง นางฟ้าโลกออนไลน์ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยามเจอะหน้านางในโลกออนไลน์ น้องงามบาดใจดั่งนางไม้มาเยือน อ้ายแอ็ดเธอไป หวังขอเป็นเพื่อน ผ่านไปสองเดือน แจ้งเตือนยังบ่มี อ้ายหงอยเหงา ซึมเศร้าเรื่อยไป เจ้าบ่สนใจ ช่างน่าอายสิ้นดี เศร้าผ่านไปได้เพียง 5 นาที อยู่ๆก็มีแจ้งเตือนทรามวัย อ้ายบ่รอช้า ส่งแชทหาเธอ พร้อมยื่นเสนอความรักจากฉัน อยู่ๆความเงียบก็เข้ามาเฉียบพลัน โถแม่ตาหวาน ช่างหยิ่งได้ใจ เส้นทางสุดท้ายคือโพสต์หน้าวอล์ คือหยิ่งแท้หนอเจ้าผู้งามบาดใจ ขอร้องเถอะ ไปตอบแชทอ้ายได้ไหม สาวโลกออนไลน์ ขวัญใจของพี่ สิ่งที่ได้มาคือความเงียบเหงา เธอรังเกียจเฮาเสียแล้วหรือนี่ เศร้าผ่านไปอีก 15 นาที อยู่ๆก็มีข้อความของเธอ น้องตอบว่ามีผัวแล้ว อย่ามาแซวโตน้องกะซ่าง สิ่งที่นางตอบคืนหาอ้าย ทำร้ายกันคักน้อ อุตส่าห์อ้ายรอให้นางตอบกลับ ผลที่รับมันช้ำใจยิ่งกว่า เมื่อรู้กานดามีผัวแล้ว มีผัวแล้ว เจ้าตอบกลับมาแบบนี้ได้ไง สาวโลกออนไลน์ขวัญใจของพี่ น้องตอบกลับมาว่าน้องมีสามี พออยากสิหนีจากโลกออนไลน์ เจ้าตอบกลับมาแบบนี้ได้ไง สาวโลกออนไลน์ขวัญใจของพี่ อุตส่าห์หลงรัก หมายปองที่น้องคนดี อยากให้คนสวยเปลี่ยนใจตอบอ้ายอีกที เรื่องมีสามี อ้ายยังรับบ่ได้