นางฟ้าไม่สาไหร

 เอฟ วรัญญู FIN ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าไม่สาไหร เอฟ วรัญญู

G Em | C D |
G Em | C D G | D |

แลคนGอย่าแลที่หน้Emาตา  คนสวCยใช่ว่าจะจริDงใจรูปลักGษณ์ภายนอกน้องอยู่สวยEmเกือบตายแต่ข้างในCใครเล่าจะรู้   D | D

ตั้งแต่วัGนที่เธอเดินเข้Emามา  คิดว่าใช่C สุดท้ายก็ลงDคูเธอทําGกับฉันเหมือนหมEmาเหมือนหมูนั่งคิดดูC แล้วมัDนเจ็บGใจ

ไปรักได้พBmรือ ผู้หญิงเหมือนเธEmฉันมันเบลCอ โง่อยู่ตั้งนาDใครก็เตืBmอน แต่ฉันยังดื้อEmดันจนมาCถึงวัน..ที่ฉันต้องเจ็บDหัวใจ  โอDย..

เธอเหมืองนางฟ้Gา แต่เธอไม่สาไหEmอยู่กันไปC ใจก็ทรมาDคบกันไGป เธอก็ไม่เห็นหัวฉัEmทําเหมือนฉัCนไม่มีตัวตD

เธอคิดว่าสวGยแล้วเลือกได้ใช่หม้EmายไปตะไCป ไปเลือกใครสักคDฉันอยากรู้Bmว่าใครเขาอิทEmCนกับคนDเหมือนเธGอ    D

G Em | C D | ( x2 )
Bm Em | C D |
Bm Em | C D G | D |

* | ** |

เธอเหมืองนางฟ้Gา แต่เธอไม่สาไหEmอยู่กันไปC ใจก็ทรมาDคบกันไGป เธอก็ไม่เห็นหัวฉัEmทําเหมือนฉัCนไม่มีตัวตD

** | *** |

  ฉันอยากรู้Gว่าใครเขาอิทEmน.. C แต่คนเหมือนฉัDนไม่เอGาแล้ว..D

G Em | C D |

 G Em | C D                ฉันหลาบแG | Emล้ว..คอร์ดเพลง นางฟ้าไม่สาไหร เอฟ วรัญญู

เนื้อเพลง นางฟ้าไม่สาไหร เอฟ วรัญญูแลคนอย่าแลที่หน้าตา คนสวยใช่ว่าจะจริงใจ รูปลักษณ์ภายนอกน้องอยู่สวยเกือบตาย แต่ข้างในใครเล่าจะรู้ ตั้งแต่วันที่เธอเดินเข้ามา คิดว่าใช่ สุดท้ายก็ลงคู เธอทํากับฉันเหมือนหมาเหมือนหมู นั่งคิดดู แล้วมันเจ็บใจ ไปรักได้พรือ ผู้หญิงเหมือนเธอ ฉันมันเบลอ โง่อยู่ตั้งนาน ใครก็เตือน แต่ฉันยังดื้อดัน จนมาถึงวันที่ฉันต้องเจ็บหัวใจ โอย เธอเหมืองนางฟ้า แต่เธอไม่สาไหร อยู่กันไป ใจก็ทรมาน คบกันไป เธอก็ไม่เห็นหัวฉัน ทําเหมือนฉันไม่มีตัวตน เธอคิดว่าสวยแล้วเลือกได้ใช่หม้าย ไปตะไป ไปเลือกใครสักคน ฉันอยากรู้ว่าใครเขาอิทน ทนกับคนเหมือนเธอ เธอเหมืองนางฟ้า แต่เธอไม่สาไหร อยู่กันไป ใจก็ทรมาน คบกันไป เธอก็ไม่เห็นหัวฉัน ทําเหมือนฉันไม่มีตัวตน ฉันอยากรู้ว่าใครเขาอิทน แต่คนเหมือนฉันไม่เอาแล้ว ฉันหลาบแล้ว