นาทีที่ไม่มีเธอ

 เปิดเกมส์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นาทีที่ไม่มีเธอ เปิดเกมส์ TMG

| Fmaj7 | Fmaj7 | A#maj7 | A#maj7 |

Fmaj7ไม่มีเรี่ยวแรFmaj7ง ขยับแขนยังไม่ไหA#maj7ตั้งแต่วันนั้นที่เธอไA#maj7ป เธอรู้หรือเปFmaj7ล่าไม่มีคืนไหFmaj7น.. ที่ไม่เสียน้ำตA#maj7ตั้งแต่วันนั้A#maj7นที่เธอเดินจากไFmaj7

อยู่ตรงนี้Dm ฉันคิดถึงเธอ และวันนี้Cยังมีเพียงเธอแม้นาA#นแสนนานเท่าไหร่..ยังจำFไว้อยู่ตรงนั้Dmน ไม่เคยไปไหนและวันนี้Cข้างในหัวใจก็ยังมีA#..แค่เธอ.C | C..

นาทีที่ไม่มีเธFอ โลกจะพังทลFายนาทีที่ไม่มีเธDmอ ใจดวงนี้จะตาDmอากาศหายใจA#กำลังหมดไปช้า A#ไม่มีเหลืCอเรี่ยวแรงอีกต่อไCนาทีที่ไม่มีเธFอ ทุกอย่างดูแย่ลFงไปนาทีที่ไม่มีเธDmออะไร ๆ ก็ไม่เหมือDmนเดิมวอนเธอให้รีบกลับมA#า ตอนนี้ทั้งใจอ่อนล้Amาเกินไปเมื่อมันไGmม่มีเธออยู่ตรงนี้..C | C อีกต่อไป..

| F | Dm | A# | C |

| * |

| F | F | Dm | Dm || A# | A# | C | C |

| ** |

| F | A# | C | C |

อีกต่อไปF..คอร์ดเพลง นาทีที่ไม่มีเธอ เปิดเกมส์ TMG

เนื้อเพลง นาทีที่ไม่มีเธอ เปิดเกมส์ TMGไม่มีเรี่ยวแรง ขยับแขนยังไม่ไหว ตั้งแต่วันนั้นที่เธอไป เธอรู้หรือเปล่า ไม่มีคืนไหน ที่ไม่เสียน้ำตา ตั้งแต่วันนั้นที่เธอเดินจากไป อยู่ตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ และวันนี้ยังมีเพียงเธอ แม้นานแสนนานเท่าไหร่ยังจำไว้ อยู่ตรงนั้น ไม่เคยไปไหน และวันนี้ข้างในหัวใจก็ยังมีแค่เธอ นาทีที่ไม่มีเธอ โลกจะพังทลาย นาทีที่ไม่มีเธอ ใจดวงนี้จะตาย อากาศหายใจกำลังหมดไปช้าๆไม่มีเหลือเรี่ยวแรงอีกต่อไป นาทีที่ไม่มีเธอ ทุกอย่างดูแย่ลงไป นาทีที่ไม่มีเธออะไรๆก็ไม่เหมือนเดิม วอนเธอให้รีบกลับมา ตอนนี้ทั้งใจอ่อนล้าเกินไป เมื่อมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้ อีกต่อไป อีกต่อไป