I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.)

 คู่แฝดโอเอ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ICU (ไอซียู) คู่แฝดโอเอ

C | Em Am | F Fm | C |

ต่Cอให้ดวงตะเว็นอ่วยขึ้นทาEmงใหม่อ้าFยกะสิฝากใGจไว้กับน้อCหาEmกว่าวันพรุ่งนี้ยังมีเฮาAmสองกะว่าสิคอFง..ฮักกันเนิ่นนาG

เมื่อโลกCแห่งความเป็นจริงบ่จั่งคือEmเห็นน้อFงเขี่ยอ้ายกระเด็Gน..ออกนอCกทางปล่อEmยให้อ้ายนอนโทรมจมความอ้างว้าAmสิให้อ้ายหย่Fาง..ออกไปทางไหนดี..      G | Gsus4 G

เมื่อในวันนี้C..  อ้าEmย..   บ่Amมีเจ้าหัวใจเน่า ๆF สิฝากไว้กับไผGขาดแล้วหนCอ.. ท่Emอ.. ต่อลAmมหายใจเป็นอากาFรของคนใกล้ตาGที่กำลังFอยู่ในห้อง ไGอ.ซี.Cยู.

C Em | Am | F G | C |Em | Am | F G | C |

เมื่อดวCงตะเว็นยังคงโผล่ขึ้นทาEmงเก่าและใจFเหงา ๆ ก็ยังGเฝ้ารอเธอCอยู่แม่Emนสิโดนส่ำได๋อยากให้เจ้Amาฮู้ที่อ้ายอFยู่ อยู่ได้เพราะมีเธGอ.. ฮู้G..

** |

ก็ในวันนี้C..  อ้าEmย..   บ่Amมีเจ้าหัวใจเน่า ๆF สิฝากไว้กับไผGขาดแล้วหนCอ...  Em      ลมAmหายใจเป็นอากาFรของคนใกล้ตาGที่กำลังFอยู่ในห้อง ไGอ.ซี.Cยู.

คืออากาFรของคนใกล้ตาGที่กำลังFอยู่ในห้อง ไFmอ...  Cซี.ยู.

Em | Am | F G | C |คอร์ดเพลง ICU (ไอซียู) คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง ICU (ไอซียู) คู่แฝดโอเอต่อให้ดวงตะเว็นอ่วยขึ้นทางใหม่ อ้ายกะสิฝากใจไว้กับน้อง หากว่าวันพรุ่งนี้ยังมีเฮาสอง กะว่าสิคองฮักกันเนิ่นนาน เมื่อโลกแห่งความเป็นจริงบ่จั่งคือเห็น น้องเขี่ยอ้ายกระเด็นออกนอกทาง ปล่อยให้อ้ายนอนโทรมจมความอ้างว้าง สิให้อ้ายหย่างออกไปทางไหนดี เมื่อในวันนี้ อ้าย บ่มีเจ้า หัวใจเน่าๆสิฝากไว้กับไผ ขาดแล้วหนอ ท่อ ต่อลมหายใจ เป็นอาการของคนใกล้ตาย ที่กำลังอยู่ในห้อง ไอซียู เมื่อดวงตะเว็นยังคงโผล่ขึ้นทางเก่า และใจเหงาๆก็ยังเฝ้ารอเธออยู่ แม่นสิโดนส่ำได๋อยากให้เจ้าฮู้ ที่อ้ายอยู่ อยู่ได้เพราะมีเธอ ฮู้ ก็ในวันนี้ อ้าย บ่มีเจ้า หัวใจเน่าๆสิฝากไว้กับไผ ขาดแล้วหนอ ลมหายใจ เป็นอาการของคนใกล้ตาย ที่กำลังอยู่ในห้อง ไอซียู คืออาการของคนใกล้ตาย ที่กำลังอยู่ในห้อง ไอ ซียู