ประติมากรรมน้ำแข็ง

Baby Bull สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ประติมากรรมน้ำแข็ง BabyBull

Am | Am |

 Am  เริ่มต้นด้วยความงดAmงาม.. Am  จนใครต่อใครอิจC | Cฉา..   ระยิบงามDจับตา... D   ยามที่ไฟกระทบAmลง

 Am  ประติมากรรมชั้นAmดี... Am  แต่ทำขึ้นมาจาC | Cกน้ำ   ต่อให้สวDยเลิศล้ำ..  D   มันก็เพียงแค่ชั่วAmคราว     Am

 Dm  ในที่สุดต้องละลEmาย  ระเหิดระเหิยไF    ไม่มีความสวยอีกแG | F Gล้ว

    ประติมากรรมน้ำแข็Cง ไม่ต่างกับเธอฉัG    ต้องจบลงอย่างนั้Dmน  เพราะทนฝืนไว้ไม่ไหAm    ประติมากรรมความรัCก.. หากเกิดจากหัวGใจ    อุปสรรคแค่ไหDmน  รักก็ช่วยให้ผ่านไAm    แต่รักที่ไม่D/F# | D/F#ใช่..    ยิ่งเริ่มต้นดีเท่าFไหร่.. G    ต้องจบด้วยร้ายเท่านั้C F | C

Am G | F G |
Am G | F G |
Am G | F G |
Am G | F |

C | G |Dm | Am |
C | G |Dm | Am |D/F# | D/F# |

    ยิ่งเริ่มต้นดีเท่าFไหร่..  G   ต้องจบด้วยร้ายเท่านั้C F | Cน..

** |ประติมากรรมน้ำแข็ง BabyBull