ภาวะแทรกซ้อน

 ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน ออย แสงศิลป์

Dm | C | A# | C |

เริ่มDmอาการบ่ดี ความถี่Cหัวใจบ่เต้นคาดการA#ณ์ความน่าจะเป็น ที่เห็Cนคือเธอบ่แคร์บ่ได้มีDmอาการแทรกซ้อน บ่มีCแม้ฮอยบาดแผลแต่เป็นหยัA#งคือเจ็บแท้ คือจั่งCสิตาย โอCย...

สมองเบFลอ เมื่อเธAmอบอกว่าเลิกกัDmอากาCรโคม่ากระทันA#หัน เข้าขั้Cน..หัวใจวายบ่ดนก็ตาFย  บ่นาAmนก็คงสิ้นใจDmสิมีชีวิCตต่อไปแบบใA#ด๋..  คงขาดใCจ.. เมื่อบ่มีFเธอ

จั๊Dmกสิอยู่จั่งใด๋ ชีวิCตอ้ายจั่งสิรอดสายใA#จ อย่าฟ้าวถอด  รอก่อCน ถือว่าขอกันเจ้Dmาสิไปกับเขา  ฮู้ดีCความฮักสิพังแต่เป็นหยัA#งบ่หลูโตนกัน  ซังกันแท้บ่C..

** |

Dm | C | A# | C | ( x2 )

** |

Dm | C | A# | C || F |คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง ภาวะแทรกซ้อน ออย แสงศิลป์เริ่มอาการบ่ดี ความถี่หัวใจบ่เต้น คาดการณ์ความน่าจะเป็น ที่เห็นคือเธอบ่แคร์ บ่ได้มีอาการแทรกซ้อน บ่มีแม้ฮอยบาดแผล แต่เป็นหยังคือเจ็บแท้ คือจั่งสิตาย โอย สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน อาการโคม่ากระทันหัน เข้าขั้นหัวใจวาย บ่ดนก็ตาย บ่นานก็คงสิ้นใจ สิมีชีวิตต่อไปแบบใด๋ คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ จั๊กสิอยู่จั่งใด๋ ชีวิตอ้ายจั่งสิรอด สายใจ อย่าฟ้าวถอด รอก่อน ถือว่าขอกัน เจ้าสิไปกับเขา ฮู้ดีความฮักสิพัง แต่เป็นหยังบ่หลูโตนกัน ซังกันแท้บ่