แพ้ใจ

 Potato สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แพ้ใจ ปั๊บ Potato โปเตโต้

E | B |C#m | G#m |
A | G#m C#m |F#m | B |
Bsus2 | Bsus2 |

เก็บใจไว้Eในลิ้นชัก คงไม่เจอBแล้วรักแท้เบื่อกับควาC#mมปรวนแปร มันไม่แคG#mร์และไม่หวังมันเหมือนคนAชินชา ไม่มG#mอง ไม่ฟัC#mและแล้F#mวก็มีเธอ เดินเข้ามB

เข้ามาค้นEในลิ้นชัก ที่ปิดตายBเพราะรักร้าวให้อภัยC#mใจเมา ๆ มาแบ่งเบG#mาที่ฉันล้ามาสนใจAใยดี คนที่G#mไม่มีค่C#mให้รู้F#mว่าตัวเอBงยังสำคัE

เก่งมาจากไหAน ก็แพ้Bหัวใจอย่าG#mงเธอ   C#mเมื่อไรที่เผF#mลอ ยังนึกBว่าเธออยู่ในฝัน EยังมีอีกหรืAอ..รักแท้Bที่เคยเสาะหG#mามานาC#mวันนี้F#mเป็นไงเป็นกัน จะรักเธB

เมื่อเธอรู้Eว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลBบอกมาเลC#mยตามตรง นี่เรื่องจริG#mงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังAพอทำใจ ถ้าสิ่G#mงที่ได้เจC#mคือฝัF#mน คือละเมBอ และไม่จE | C C#ริง

F# | C# |D#m | A#m |
B | A#m D#m |G#m C# | F# |

เก่งมาจากไหBน ก็แพ้C#หัวใจอย่างA#mเธอ    D#mเมื่อไรที่เผG#mลอ ยังนึC#กว่าเธออยู่ในF#ฝันยังมีอีกหรืBอ รักแC#ท้ที่เคยเสาะหA#mามานาD#mวันนี้G#mเป็นไงเป็นกัน จะรักเธC#

เมื่อเธอรู้F#ว่าฉันรัก ก็อย่าทำC#ให้ฉันหลงบอกมาเลD#mยตามตรง นี่เรื่องจริA#mงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังBพอทำใจ ถ้าสิ่A#mงที่ได้เจD#mคือฝัG#mน คือละเมC#อ และไม่จริF#

B | A#m D#m |

วันนี้G#mฉันรักเธC#อ.. คือเรื่องจริF#คอร์ดเพลง แพ้ใจ ปั๊บ Potato โปเตโต้

เนื้อเพลง แพ้ใจ ปั๊บ Potato โปเตโต้เก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้ เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่หวัง มันเหมือนคนชินชา ไม่มอง ไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอ เดินเข้ามา เข้ามาค้นในลิ้นชัก ที่ปิดตายเพราะรักร้าว ให้อภัยใจเมาๆมาแบ่งเบาที่ฉันล้า มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ เมื่อไรที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน ยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยเสาะหามานาน วันนี้เป็นไงเป็นกัน จะรักเธอ เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝัน คือละเมอ และไม่จริง เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ เมื่อไรที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน วันนี้เป็นไงเป็นกัน จะรักเธอ เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝัน คือละเมอ และไม่จริง วันนี้ฉันรักเธอ คือเรื่องจริง