ปรารถนาสิ่งใดฤๅ

Cocktail, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ปรารถนาสิ่งใดฤๅ COCKTAIL ค็อกเทล

อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝันอยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวังอยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกันให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร

D#maj7 | D#maj7 |G#maj7 | G#maj7 |
D#maj7 | D#maj7 |G#maj7 | G#maj7 |

ยังรู้สึD#maj7ก..  ยังต้องกาG#maj7ร..ใครสักคนยังฝันใฝ่D#maj7..  ทางหนใดG#maj7..จะหลุดพ้น

เฝ้าตามหCmาร้อยพันหมื่นเหตุA#ผลเหตุใดหนG#อใจเราจึงสับD#สนหนึ่งชีวิCmตคนเราล้วนทุกA#ข์ทนหมื่นเหตุผลG#อับจนหัวใA#

ปรารถนาสิ่งใดกัD#น  สิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอA#/Dมีชีวิตอย่างเลื่อนลCmอย  ตะวันคล้อยลาลับไA#ราตรีดวงดาวลอยเกลื่อนฟ้G#า  ชีวิตฉันมีคุณค่าหรืGmอไม่หรือชีวิตฉันเลยล่วงG#ไป... A#  โดยไม่มีอะไรเลย

D# | A#/D | G# | G# |

ยังทุกข์ทD# | A#/Dน...         ยังวกวG#น  ไร้จุดหมายยังร้องไD# | A#/Dห้...           ให้เรื่องราG#ว.. ที่ผ่านพ้น

* | ** |

G# | A# | Cm | A# |
G# | A# | D# A#/D | Cm A# |
G# | G# | A# | A# |

* | ** |

อยู่เพื่อความรัCmก หรืออยู่เพื่อความฝัA#อยู่เพื่อศรัทธาG# หรืออยู่เพื่อความหวัD#อยู่เพื่อชีวิCmตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครA#กันให้ตัวฉันตาย แต่ชื่อG#ยังต้องอยู่เพื่อใคA#ร..ปรารถนาสิ่งใดกัน

D# | A#/D | G# | G# |
D# | A#/D | G# | G# |ปรารถนาสิ่งใดฤๅ COCKTAIL ค็อกเทล