ระยะทางไม่อาจกั้นใจ

  อานัส   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ระยะทางไม่อาจกั้นใจ อานัส ต้นกล้าคนเพลง

Dm C | Gm C | CF | Dm | A# | C |F | C7 |

ต่อให้ทาFงแสนไกลสักแค่ไหนต่อให้ใจDmสองเรานั้นต้องห่าง..ด้วยคำว่Gmาระยะทางกลั้นกลางระหว่าCงเราไอ้ความคิดถึFงมันไม่มีตัวกำหนดที่จะให้ใจDmฉันลดคิดถึงเธอก็คนA#มันรัก.. จะให้ทำยังCไง

อยาGmกให้อยู่แค่ ๆ อยากดูแลAmเธอถ้าGmได้อยู่แค่ ๆ ไม่ต้องกดAmเบอร์..โทรหA#า.. ให้เสียเวCลา..    C

เพราะคำว่ารัA#ก..  C    ที่มีให้Amเธอ    DmระยะทGmางไม่อาจกลั้นใCจเราได้F..กับความคิดถึA#ง..  C    มากเกินจะห้าAmมใจ    Dmจะให้ทำยังไGmง.. ต่างคCนก็ต่างไกลFกัน

Dm Am | A# | C |F Dm | F Dm || Gm C | Gm C |

* | ** | ** |

แต่สิ่งสำคัGmญ รักของฉัCน..   C  ไม่เคยน้อยFลง

Gm C | F |คอร์ดเพลง ระยะทางไม่อาจกั้นใจ อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง ระยะทางไม่อาจกั้นใจ อานัส ต้นกล้าคนเพลงต่อให้ทางแสนไกลสักแค่ไหน ต่อให้ใจสองเรานั้นต้องห่าง ด้วยคำว่าระยะทางกลั้นกลางระหว่างเรา ไอ้ความคิดถึงมันไม่มีตัวกำหนด ที่จะให้ใจฉันลดคิดถึงเธอ ก็คนมันรัก จะให้ทำยังไง อยากให้อยู่แค่ๆอยากดูแลเธอ ถ้าได้อยู่แค่ๆไม่ต้องกดเบอร์ โทรหา ให้เสียเวลา เพราะคำว่ารัก ที่มีให้เธอ ระยะทางไม่อาจกลั้นใจเราได้ กับความคิดถึง มากเกินจะห้ามใจ จะให้ทำยังไง ต่างคนก็ต่างไกลกัน แต่สิ่งสำคัญ รักของฉัน ไม่เคยน้อยลง