ระยะทางไม่อาจกั้นใจ

อานัส ต้นกล้าคนเพลง, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Dm C | Gm C | CF | Dm | A# | C |F | C7 |

ต่อให้ทาFงแสนไกลสักแค่ไหนต่อให้ใจDmสองเรานั้นต้องห่าง..ด้วยคำว่Gmาระยะทางกลั้นกลางระหว่าCงเราไอ้ความคิดถึFงมันไม่มีตัวกำหนดที่จะให้ใจDmฉันลดคิดถึงเธอก็คนA#มันรัก.. จะให้ทำยังCไง

อยาGmกให้อยู่แค่ ๆ อยากดูแลAmเธอถ้าGmได้อยู่แค่ ๆ ไม่ต้องกดAmเบอร์..โทรหA#า.. ให้เสียเวCลา..    C

เพราะคำว่ารัA#ก..  C    ที่มีให้Amเธอ    DmระยะทGmางไม่อาจกลั้นใCจเราได้F..กับความคิดถึA#ง..  C    มากเกินจะห้าAmมใจ    Dmจะให้ทำยังไGmง.. ต่างคCนก็ต่างไกลFกัน

Dm Am | A# | C |F Dm | F Dm || Gm C | Gm C |

* | ** | ** |

แต่สิ่งสำคัGmญ รักของฉัCน..   C  ไม่เคยน้อยFลง

Gm C | F |