รักเธอให้น้อยลง

มาตัง, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

A# A#sus4 | ( x2 )

ฉันA#รู้ดีว่าควA#sus4รรักเธอให้น้อยA#ลง       A#sus4เพรA#าะฝืนไปก็คงA#sus4เสียใจอยู่อย่าA#งนี้       A#sus4มัDmนผ่านไปแล้Gmว  ฉันก็ควDmรลืมทุกอย่GmางอยากจะขอG#ให้มันได้ลบหรือเลือนลางจาFงหายไปยิ่งดี

อยากจะลืA#ม...  Dmลืมว่าใจCmยังคงคิดถึงFเธออยู่เสมA#อ..   Dmลืมว่าใCmจยังคงละเมFอถึงเธอคนนี้D#ลืมทุกอย่Dmาง..ในหัวใCmจ  ขอเพียFงนับจากนี้Dmไป..  Gmอย่าได้พบCmได้เจอ อย่าได้เพ้Fอถึงเธอก็พอ

A# A#sus4 | A# F |

นึกA#ถึงเธอเมื่อไรA#sus4 ฉันได้แต่เสียA#ใจ      A#sus4เห็นA#เธอดีกับใคA#sus4ร หัวใจก็อ่อA#นล้า     A#sus4มอDmงผ่านวันนี้Gm  เหมือนจะมีDmเพียงน้ำตGmเมื่อได้รู้G#ว่าเธอจะไม่หวนคืนมามาFรักกันเหมือนเดิม

* |

A# ไม่อยากจะทรCmมาน..  Dm ไม่อยากรักเธอGmจนตาย ไม่อยากเสียD#เวลา.. ไม่อยากรักFแล้วเสียน้ำตา

A# A#sus4 | ( x3 )Gsus4 | G |

อยากจะลืCม... Emลืมว่าใจDmยังคงคิดถึงGเธออยู่เสมCอ..  Emลืมว่าใDmจยังคงละเมGอถึงเธอคนนี้Fลืมทุกอย่Emาง..ในหัวใDmจ  ขอเพียGงนับจากนี้Emไป..  Amอย่าได้พบDmได้เจอ อย่าได้เพ้Gอถึงเธอก็พอ

** |

C Csus4 | ( x2 ) | C |