รักเธอให้น้อยลง

  Bandwagon   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักเธอให้น้อยลง BANDWAGON
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประเวช นพนิราพาธเรียบเรียง: ประเวช นพนิราพาธสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# C# | G# C# |
G# C# | G# C# |
G# C# | G# C# |

ฉันG#รู้ดีว่าควC#รรักเธอให้น้อยG#ลง   C#เพรG#าะฝืนไปก็คงC#เสียใจอยู่อย่าG#งนี้   C#มันCmผ่านไปแล้Fmว  ฉันก็คCmวรลืมทุกอย่C#างอยากจะขอF#ให้มันได้ลบหรือเลือนลางจาD#งหายไปยิ่งดี

อยากจะลืG#ม... Cmลืมว่าใจA#mยังคงคิดถึงD#เธออยู่เสมG#อ..  Cmลืมว่าใจA#mยังคงละเมอD#ถึงเธอคนนี้C#ลืมทุกอย่Cmาง..ในหัวใA#mจ  ขอเพียD#งนับจากนี้Cmไป..  Fmอย่าได้พบA#mได้เจอ อย่าได้เพ้C#mอถึงเธอก็พอ

G# Cm | A#m D# |

นึกG#ถึงเธอเมื่อไรC#ฉันได้แต่เสียG#ใจ   C#เห็นG#เธอดีกับใคC#ร หัวใจก็อ่อG#นล้า  C#มอCmงผ่านวันนี้Fm  เหมือนจะมีCmเพียงน้ำตC#เมื่อได้รู้F#ว่าเธอจะไม่หวนคืนมามาD#รักกันเหมือนเดิม

** |

 G# ไม่อยากจะทA#mรมาน.. D# ไม่อยากรักเธอCmจนตาย   ไม่อยากเสียC#เวลา.. ไม่อยากรักD#แล้วเสียน้ำตา

G# Cm | A#m D# |
Cm Fm | Cm C# |F# | D# |

** | ** |

G# Cm | A#m D# | ( x2 )
C# Cm | A#m D# |Cm Fm | A#m C#m | G# |คอร์ดเพลง รักเธอให้น้อยลง BANDWAGON

เนื้อเพลง รักเธอให้น้อยลง BANDWAGONฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้ มันผ่านไปแล้ว ฉันก็ควรลืมทุกอย่าง อยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนลาง จางหายไปยิ่งดี อยากจะลืม ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ ลืมทุกอย่างในหัวใจ ขอเพียงนับจากนี้ไป อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ นึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจ เห็นเธอดีกับใคร หัวใจก็อ่อนล้า มองผ่านวันนี้ เหมือนจะมีเพียงน้ำตา เมื่อได้รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา มารักกันเหมือนเดิม ไม่อยากจะทรมาน ไม่อยากรักเธอจนตาย ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากรักแล้วเสียน้ำตา