ริมฝั่งหนองหาน

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ริมฝั่งหนองหาน มนต์แคน แก่นคูน

D#m | G#m C# | |

 F#  ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหD#mาน   อ้าC#ยนั่งเบิ่งฟ้D#m   คึดฮอดแก้วตC#า เจ้าไปF#สิเล้อ

 F#  พระธาตุเชิงชุD#mมถามข่G#mาว   ภูพานบ้านเฮA#mายังคอยเสมG#m   ใจเค็มคือเกลืG#mอแท้บ่น้องA#mสาว

 D#m  ฝนปรอยจากฟ้าเหมือนน้ำตาไหD#m   ในใจC#ของอ้าD#mย..   เป็นห่วงคนไกC#ล บ่มีข่าF#วคราว

 F#  น้ำหลากหนองหาD#mนฝูงปลG#mา..   ชวนกันพA#mาลอยลงลำปาG#m   ดั่งใจผู้สาC#ว..ที่ไปหวั่F#ง ๆ

 F#   อ้ายบ่แม่นผาแดF#    บ่มีมนต์แต่A#mงไปอ้อนไปเว้D#m    ให้คนลืมคราC#ว คึดฮอดควาF#มหลัง F#   ย่านผู้เขีD#mยวใบหม่G#mอน..    ไปหลงคำวอA#mนของคนมีตังG#mค์    ย้านเขาเด็ดนาG#mงไปใส่ต้มA#mยำ

 D#m   ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหาD#m    เป็นสีC#โศก ๆD#m    ส่งใจกับนC#กไปบอกคF#นงาม F#   เจ้าสีนานวลของอ้G#mาย    คั่นบ่ลืมไลA#mฮักและถ้อยคำG#m    อยากให้กลับลำC#..คืนทุ่F#งหนองหาน.. F#

D#m C# | D#m |D#m C# | F# |
F# | D#m |G#m C# | F# |

* | ** |

F# A#m | G#m D#m |G#m C# | F# | D#m | F# |ริมฝั่งหนองหาน มนต์แคน แก่นคูน