ริมฝั่งหนองหาน

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ริมฝั่งหนองหาน มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699159

D#m | G#m C# | |

 F#  ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหD#mาน   อ้าC#ยนั่งเบิ่งฟ้D#m   คึดฮอดแก้วตC#า เจ้าไปF#สิเล้อ

 F#  พระธาตุเชิงชุD#mมถามข่G#mาว   ภูพานบ้านเฮA#mายังคอยเสมG#m   ใจเค็มคือเกลืG#mอแท้บ่น้องA#mสาว

 D#m  ฝนปรอยจากฟ้าเหมือนน้ำตาไหD#m   ในใจC#ของอ้าD#mย..   เป็นห่วงคนไกC#ล บ่มีข่าF#วคราว

 F#  น้ำหลากหนองหาD#mนฝูงปลG#mา..   ชวนกันพA#mาลอยลงลำปาG#m   ดั่งใจผู้สาC#ว..ที่ไปหวั่F#ง ๆ

 F#   อ้ายบ่แม่นผาแดF#    บ่มีมนต์แต่A#mงไปอ้อนไปเว้D#m    ให้คนลืมคราC#ว คึดฮอดควาF#มหลัง F#   ย่านผู้เขีD#mยวใบหม่G#mอน..    ไปหลงคำวอA#mนของคนมีตังG#mค์    ย้านเขาเด็ดนาG#mงไปใส่ต้มA#mยำ

 D#m   ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหาD#m    เป็นสีC#โศก ๆD#m    ส่งใจกับนC#กไปบอกคF#นงาม F#   เจ้าสีนานวลของอ้G#mาย    คั่นบ่ลืมไลA#mฮักและถ้อยคำG#m    อยากให้กลับลำC#..คืนทุ่F#งหนองหาน.. F#

D#m C# | D#m |D#m C# | F# |
F# | D#m |G#m C# | F# |

* | ** |

F# A#m | G#m D#m |G#m C# | F# | D#m | F# |คอร์ดเพลง ริมฝั่งหนองหาน มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ริมฝั่งหนองหาน มนต์แคน แก่นคูนฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหาน อ้ายนั่งเบิ่งฟ้า คึดฮอดแก้วตา เจ้าไปสิเล้อ พระธาตุเชิงชุมถามข่าว ภูพานบ้านเฮายังคอยเสมอ ใจเค็มคือเกลือแท้บ่น้องสาว ฝนปรอยจากฟ้าเหมือนน้ำตาไหล ในใจของอ้าย เป็นห่วงคนไกล บ่มีข่าวคราว น้ำหลากหนองหานฝูงปลา ชวนกันพาลอยลงลำปาว ดั่งใจผู้สาวที่ไปหวั่งๆอ้ายบ่แม่นผาแดง บ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้า ให้คนลืมคราว คึดฮอดความหลัง ย่านผู้เขียวใบหม่อน ไปหลงคำวอนของคนมีตังค์ ย้านเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำ ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหาน เป็นสีโศกๆส่งใจกับนกไปบอกคนงาม เจ้าสีนานวลของอ้าย คั่นบ่ลืมไลฮักและถ้อยคำ อยากให้กลับลำคืนทุ่งหนองหาน