ริมฝั่งหนองหาน

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D#m | G#m C# | F# | F# |

 ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหาD#mน  อ้ายC#นั่งเบิ่งฟ้D#m คึดฮอดแก้วตC#า เจ้าไปF#สิเล้อF# พระธาตุเชิงชุD#mมถามข่G#mาวภูพานบ้านเฮA#mายังคอยเสมG#mใจเค็มคือเกลือแท้บ่น้องสาA#m

D#m  ฝนปรอยจากฟ้าเหมือนน้ำตาไหD#mล  ในใC#จของอ้าD#m  เป็นห่วงคนไกC#ล บ่มีข่าF#วคราวF#  น้ำหลากหนองหาD#mนฝูงปลG#mา..  ชวนกันพA#mาลอยลงลำปาG#m  ดั่งใจผู้สาC#วที่ไปหวั่F#ง ๆ

F# อ้ายบ่แม่นผาแF#ดง  บ่มีมนต์แต่A#mงไปอ้อนไปเว้D#m  ให้คนลืมครC#าว คึดฮอดควาF#มหลังF#  ย่านผู้เขีD#mยวใบหม่G#mอน..ไปหลงคำวอA#mนของคนมีตังG#mค์  ย้านเขาเด็ดนางไปใส่ต้มA#mยำ

D#m ฟ้างามยามแลงข้างทุ่งหนองหาD#mน เป็นสีC#โศก ๆD#m  ส่งใจกับนC#กไปบอกคนF#งามF#  เจ้าสีนานวลของอ้าG#mย คั่นบ่ลืมไลA#mฮักและถ้อยคำG#m  อยากให้กลับลำC# คืนทุ่F#งหนองหาF#

D#m C# | D#m | D#m C# | F# |F# | D#m | G#m C# | F# |

* | ** |

F# A#m | G#m D#m | G#m C# | F# | D#m | F# |