สัญญาได้หม้าย

 แท็ป วชิระ วงเพกา สัญญาได้หม้าย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สัญญาได้หม้าย แท็ป วชิระ วงเพกา

ว่าเธอจะมีฉัAนคนเดียวได้หม้ายและจะมีฉันDคนเดียวก็พEนี่คือสิ่งเดียC#mวที่อยากร้องขF#mอ..

A | F#m | D | E |

อยาAกมีความรัก.. กับใคEรสักคนแต่ไม่รู้Dว่าเขา..จริงใจหม้Aาย..ไม่อยากอยู่Aคนเดียว เปล่าเปลี่ยEวในหัวใจจะมีไหDม..สักคนที่รักEจริง

คน ๆ นั้C#mน.. ก็คือเธF#mอ..ที่ทำให้เพ้Dอ.. อยู่ทุกAวันถ้าหากวันไหC#mน.. เราได้เป็นแฟF#mนกันมีสิ่งเดียวเท่านั้Dน..ที่อยากจะขอ ก่อนจะรักEกัน..  E

ว่าเธอจะมีฉัAนคนเดียวได้หม้F#mายและจะมีฉันDคนเดียวก็พEนี่คือสิ่งเดียC#mวที่อยากร้องขF#mอ..  ขอDจากใจของเธEว่าจะรักกัC#mนไม่มีเปลี่ยนไF#mคือสัญญาใจDให้กันและกัEว่าจะมีเธC#mอคนเดียวเท่านั้F#mหนึ่งในใจฉัBmน...  E   (ก็คือเธAอ..)

A | E | D | A |A | E | D | E |

* | ** | ** |

หนึ่งเดียวคนนั้น.Bm | E..     ก็คือเธAอ..

A | F#m | D | E7 || A |คอร์ดเพลง สัญญาได้หม้าย แท็ป วชิระ วงเพกา

เนื้อเพลง สัญญาได้หม้าย แท็ป วชิระ วงเพกาว่าเธอจะมีฉันคนเดียวได้หม้าย และจะมีฉันคนเดียวก็พอ นี่คือสิ่งเดียวที่อยากร้องขอ อยากมีความรัก กับใครสักคน แต่ไม่รู้ว่าเขาจริงใจหม้าย ไม่อยากอยู่คนเดียว เปล่าเปลี่ยวในหัวใจ จะมีไหมสักคนที่รักจริง คนๆนั้น ก็คือเธอ ที่ทำให้เพ้อ อยู่ทุกวัน ถ้าหากวันไหน เราได้เป็นแฟนกัน มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่อยากจะขอ ก่อนจะรักกัน ว่าเธอจะมีฉันคนเดียวได้หม้าย และจะมีฉันคนเดียวก็พอ นี่คือสิ่งเดียวที่อยากร้องขอ ขอจากใจของเธอ ว่าจะรักกันไม่มีเปลี่ยนไป คือสัญญาใจให้กันและกัน ว่าจะมีเธอคนเดียวเท่านั้น หนึ่งในใจฉัน ก็คือเธอ หนึ่งเดียวคนนั้น ก็คือเธอ