สัญญาได้หม้าย

แท๊ป วชิระ, วงเพกา, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ว่าเธอจะมีฉัAนคนเดียวได้หม้ายและจะมีฉันDคนเดียวก็พEนี่คือสิ่งเดียC#mวที่อยากร้องขF#mอ..

A | F#m | D | E |

อยาAกมีความรัก.. กับใคEรสักคนแต่ไม่รู้Dว่าเขา..จริงใจหม้Aาย..ไม่อยากอยู่Aคนเดียว เปล่าเปลี่ยEวในหัวใจจะมีไหDม..สักคนที่รักEจริง

คน ๆ นั้C#mน.. ก็คือเธF#mอ..ที่ทำให้เพ้Dอ.. อยู่ทุกAวันถ้าหากวันไหC#mน.. เราได้เป็นแฟF#mนกันมีสิ่งเดียวเท่านั้Dน..ที่อยากจะขอ ก่อนจะรักEกัน..  E

ว่าเธอจะมีฉัAนคนเดียวได้หม้F#mายและจะมีฉันDคนเดียวก็พEนี่คือสิ่งเดียC#mวที่อยากร้องขF#mอ..  ขอDจากใจของเธEว่าจะรักกัC#mนไม่มีเปลี่ยนไF#mคือสัญญาใจDให้กันและกัEว่าจะมีเธC#mอคนเดียวเท่านั้F#mหนึ่งในใจฉัBmน...  E   (ก็คือเธAอ..)

A | E | D | A |A | E | D | E |

* | ** | ** |

หนึ่งเดียวคนนั้น.Bm | E..     ก็คือเธAอ..

A | F#m | D | E7 || A |