ฉันผิดเอง

สกายพาส, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันผิดเอง SKYPASS (สกายพาส)

G A | F#m Bm |Em A | D Dsus4 | D Dsus4 |

คำว่ารักคืออะไDร.. คือการต้องปล่อAยมืออย่างนั้Bmนนะหรือ ที่ฉันAควรต้องเข้าGใจมันไม่ง่ายDสำหรับฉัน  แต่มันสมควAรใช่ไหมก็ถูกแล้Bmวที่ปล่อยให้เขาAคนดีจูงมือGเธอเดินจากไปA

ลิขิตฟ้Bmาบันดาลให้เขาF#mเข้ามาทำให้Gใจเธอไหวหวั่Dเป็นฝันร้าBmยที่ฉันนั้นกลัF#mวมานานกลายเป็นจริGง...   Em    ร้ายกว่าสิ่งไหA

ฉันแพ้ทุกทาGง..   A    ฉันแพ้ทุก ๆF#m      อย่BmางหมดหวัEmงตั้งแต่ต้นทาAง ต้นทุนฉันน้อยDไปฉันยอมทุก ๆG อย่Aาง   ฉันสู้เขาไF#mม่..    ไBmด้เจ็บปวGดแค่ไหAจะยอGมรับกรรAม เป็นความผิดฉันDเอง

A |Bm A | G |Bm A | G | A |

* | ** |

Bm   รักคำเดียวไม่ใช่คำตอบ F#m   รักคำเดียวไม่ใช่สิ่งที่Gฝัน  ความจริงก็คือDความจริงBm   รักที่ดีควรมีทุกสิ่F#m   ดีจริงคือมีอย่างดีGพร้อม  ดีพอและเหมาะAสม โว..A

** |

เจ็บปวGดแค่ไหAจะยอGมรับกรAรม เป็นความผิดฉันเอDง..