สื่อรักออนไลน์

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สื่อรักออนไลน์ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: จักรพรรดิ์ บุดดีคงสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

F C | Dm |

ขอฝากความรัA#ก..มาทาCงออนไDm | Dmลน์

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |
Am Gm | Dm |

โสดหลายปีF ใจดวงนี้ก็ยังไม่Dmมีใครอยู่นานไปA# ใจหวั่นไหCว เริ่มจะกลัFตั้งแต่วัDmนแรกเจอ ใจเอยก็เริ่มFรู้ตัวว่าเป็นเธอCแน่ชัวร์ คือเนื้Dm | Cอคู่

เธอยิ้มมFา เธอส่งตาเหมือนกับว่Dmามีใจอยากจะสื่A#ออะไรCให้ได้Fรู้อยากเข้าไปDmหาเธอ ใจเอยก็ยังFไม่สู้อยากจะลอCงถามดูก็ไม่กDm | Dmล้า

ตัดสินใจA#เดินเข้าไป ขอไลน์CทันทีหากมีเฟAmส ไอจี ก็ให้Dmมาขอบคุณเธอด้วยA#หนา เจอกันคืนนี้C

สื่อความA#รักมาทาCงออนไลDmน์ฝากหัวใA#จ เก็บเอาไCว้ให้คนFดีส่งทางเฟDmส ทางไลน์ ทั้งไอGmจีฝากหัวใA#จของพี่เก็บเอาไว้Cอยากให้รู้A#..ว่าฉัCนรักเธDmจะไม่เผลA#อทิ้งเธอCไปชอบFใครจึงสื่อรัDmกมาทางโลกออนGmไลน์ช่วยเปิดใจC (รับฉันไว้ได้ไหมFเธอ)

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |

A# C | Dm |A# C | F |
Dm D7 | Gm |C | F |C | F C |

* | ** | *** |

**** | **** |

ช่วยเปิดGm | Cใจ..        รับฉันไว้สัFกคน

Dm | Dm | C | Dm | ( x2 )
Am Gm | Dm |คอร์ดเพลง สื่อรักออนไลน์ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง สื่อรักออนไลน์ เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยามขอฝากความรักมาทางออนไลน์ โสดหลายปี ใจดวงนี้ก็ยังไม่มีใคร อยู่นานไป ใจหวั่นไหว เริ่มจะกลัว ตั้งแต่วันแรกเจอ ใจเอยก็เริ่มรู้ตัว ว่าเป็นเธอแน่ชัวร์ คือเนื้อคู่ เธอยิ้มมา เธอส่งตาเหมือนกับว่ามีใจ อยากจะสื่ออะไรให้ได้รู้ อยากเข้าไปหาเธอ ใจเอยก็ยังไม่สู้ อยากจะลองถามดูก็ไม่กล้า ตัดสินใจเดินเข้าไป ขอไลน์ทันที หากมีเฟส ไอจี ก็ให้มา ขอบคุณเธอด้วยหนา เจอกันคืนนี้ สื่อความรักมาทางออนไลน์ ฝากหัวใจ เก็บเอาไว้ให้คนดี ส่งทางเฟส ทางไลน์ ทั้งไอจี ฝากหัวใจของพี่เก็บเอาไว้ อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอ จะไม่เผลอทิ้งเธอไปชอบใคร จึงสื่อรักมาทางโลกออนไลน์ ช่วยเปิดใจ (รับฉันไว้ได้ไหมเธอ) ช่วยเปิดใจ รับฉันไว้สักคน