ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร

F# | A#m | B | C# | ( x2 )

เจ้าเมือF#ยบ่น้อที่ต้องฝืนทน..อยู่A#mกับคนที่เจ้าเมิดใจเจ้าBสิฝืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายC#เจ้ากะต้องลาบ่มีF#ความฮักในสายตาคือเก่า  อ้าA#mยผู้เก่ามื้อนี้เมิดค่าอ้ายBแค่โตปัญหา.. ที่เจ้าหลูโตC#น อ้ายกะเข้าใจ

บ่ต้องห่D#mวง  บ่ต้องทA#mถ้าหากมีคนBดูแลเจ้าได้F#เมื่อฮักD#mอ้ายนี้..บ่มีA#mความหมายคั่นยังจับมือBอ้ายไว้  มันเสียเวลาแม่นบ่C#

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้F#ล่ะถิ่มอ้ายสD#mา บ่เป็นหยังอยู่ไA#mด้ให้เจ้าไปG#m.. กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้C#ต่อกะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้F#ล่ะ  ถิ่มภารD#mะจั่งอ้ายได้A#mบ่เจ้าเมือยพอBล่ะเนาะ  อ้ายขอC#ให้เจ้าโชคF#ดี

อ้ายส่งF#สุดแขน บ่แม่นสุดฝันย่อนA#mเจ้านั้นเปลี่ยนจุดหมายไปถึงBเฮ็ดดีปานใด๋  บ่มีผลC#กับใจของเจ้าสิยื้อF#จังใด๋มันก็ต้องจบลง  เจ้A#mาก็คงฮู้เหตุผลดีควBรจบกันสักที  อ้ายนี้สิยอC#มเป็นคนเสียใจ

* | ** |

F# | A#m | B | C# | ( x2 )

* | ** |

เจ้าเมือยพอBล่ะเนาะ  อ้ายขอC#ให้เจ้าโชคF#ดี

F# | D#m A#m | G#m C# | F# |