ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร

F# | A#m | B | C# | ( x2 )

เจ้าเมือF#ยบ่น้อที่ต้องฝืนทน..อยู่A#mกับคนที่เจ้าเมิดใจเจ้าBสิฝืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายC#เจ้ากะต้องลาบ่มีF#ความฮักในสายตาคือเก่า  อ้าA#mยผู้เก่ามื้อนี้เมิดค่าอ้ายBแค่โตปัญหา.. ที่เจ้าหลูโตC#น อ้ายกะเข้าใจ

บ่ต้องห่D#mวง  บ่ต้องทA#mถ้าหากมีคนBดูแลเจ้าได้F#เมื่อฮักD#mอ้ายนี้..บ่มีA#mความหมายคั่นยังจับมือBอ้ายไว้  มันเสียเวลาแม่นบ่C#

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้F#ล่ะถิ่มอ้ายสD#mา บ่เป็นหยังอยู่ไA#mด้ให้เจ้าไปG#m.. กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้C#ต่อกะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้F#ล่ะ  ถิ่มภารD#mะจั่งอ้ายได้A#mบ่เจ้าเมือยพอBล่ะเนาะ  อ้ายขอC#ให้เจ้าโชคF#ดี

อ้ายส่งF#สุดแขน บ่แม่นสุดฝันย่อนA#mเจ้านั้นเปลี่ยนจุดหมายไปถึงBเฮ็ดดีปานใด๋  บ่มีผลC#กับใจของเจ้าสิยื้อF#จังใด๋มันก็ต้องจบลง  เจ้A#mาก็คงฮู้เหตุผลดีควBรจบกันสักที  อ้ายนี้สิยอC#มเป็นคนเสียใจ

* | ** |

F# | A#m | B | C# | ( x2 )

* | ** |

เจ้าเมือยพอBล่ะเนาะ  อ้ายขอC#ให้เจ้าโชคF#ดี

F# | D#m A#m | G#m C# | F# |คอร์ดเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธรเจ้าเมือยบ่น้อที่ต้องฝืนทนอยู่กับคนที่เจ้าเมิดใจ เจ้าสิฝืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายเจ้ากะต้องลา บ่มีความฮักในสายตาคือเก่า อ้ายผู้เก่ามื้อนี้เมิดค่า อ้ายแค่โตปัญหา ที่เจ้าหลูโตน อ้ายกะเข้าใจ บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน ถ้าหากมีคนดูแลเจ้าได้ เมื่อฮักอ้ายนี้บ่มีความหมาย คั่นยังจับมืออ้ายไว้ มันเสียเวลาแม่นบ่ กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้ ให้เจ้าไป กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อ กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มภาระจั่งอ้ายได้บ่ เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี อ้ายส่งสุดแขน บ่แม่นสุดฝัน ย่อนเจ้านั้นเปลี่ยนจุดหมายไป ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ บ่มีผลกับใจของเจ้า สิยื้อจังใด๋มันก็ต้องจบลง เจ้าก็คงฮู้เหตุผลดี ควรจบกันสักที อ้ายนี้สิยอมเป็นคนเสียใจ เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี