ฝากฝน

อันดา อาร์สยาม, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากฝน อันดา อาร์สยาม

D A/C# | Bm |G A | D |
G A | Bm |G A | D |D |

ฝนเห้Dอ.. อย่าตกA/C#ลงมาได้ไหBmม..โหม่เด็Gกของฉันอยู่Aไกล คิดถึงDเธอไม่รู้Gว่าอยู่พันพรืBmอมั่ง หลายวันGแล้วเราไม่ได้Emเจออย่าตกGลงมาฝนเห้อ  มันหนาวAใจ

ฝนเห้Dอ.. อย่าตกA/C#ให้มันซกแซ็Bmก..ฉันGคิดถึงโหม่เด็Aก  เธอDอยู่ไกลแต่ก่อGนเคยนั่งกันใต้Bmหนำ  ฝนตกGพรำ ๆ มันชื่นEmใจวันนี้GเธอจากฉันไปA  ไม่หลบDมา

ลมเห้Gอ.. ช่วยพัดAพาฝนไปBmทีขืนGตกอยู่พรรค์นี้A  หยับเสียDท่า..ยาGงกะตัดไม่ไBmด้  โหม่เด็กGก็ไปไม่Emลาฝนเห้Gออย่าตกลงมา..ซ้ำเติมAใจ

ฝนเห้Dอ.. ไปตกA/C#ปละอื่นได้ไหBmไปตGกใส่คนใจร้าAย.. ให้Dหวั่นไหวบางทีGเธออาจคิดถึBmง..วันที่GสายฝนโปรยปรEmายไปตGกไปเตือนหัวใจA.. ของDเธอ

D A/C# | Bm |G A | D |
G A | Bm |G A | D |

* | ** |

บางทีGเธออาจคิดถึBmง..วันที่GสายฝนโปรยปรEmายไปตGกไปเตือนหัวใจA.. ของDเธอ..  Dคอร์ดเพลง ฝากฝน อันดา อาร์สยาม

เนื้อเพลง ฝากฝน อันดา อาร์สยาม ฝนเห้อ อย่าตกลงมาได้ไหม โหม่เด็กของฉันอยู่ไกล คิดถึงเธอ ไม่รู้ว่าอยู่พันพรือมั่ง หลายวันแล้วเราไม่ได้เจอ อย่าตกลงมาฝนเห้อ มันหนาวใจ ฝนเห้อ อย่าตกให้มันซกแซ็ก ฉันคิดถึงโหม่เด็ก เธออยู่ไกล แต่ก่อนเคยนั่งกันใต้หนำ ฝนตกพรำๆมันชื่นใจ วันนี้เธอจากฉันไป ไม่หลบมา ลมเห้อ ช่วยพัดพาฝนไปที ขืนตกอยู่พรรค์นี้ หยับเสียท่า ยางกะตัดไม่ได้ โหม่เด็กก็ไปไม่ลา ฝนเห้ออย่าตกลงมา ซ้ำเติมใจ ฝนเห้อ ไปตกปละอื่นได้ไหม ไปตกใส่คนใจร้าย ให้หวั่นไหว บางทีเธออาจคิดถึง วันที่สายฝนโปรยปราย ไปตกไปเตือนหัวใจ ของเธอ บางทีเธออาจคิดถึง วันที่สายฝนโปรยปราย ไปตกไปเตือนหัวใจ ของเธอ