อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

C#   อ้ายเฮ็ดทุกวิถีC#ทาง อยากได้นางเป็นเมีG#   แต่สุดท้ายกะเสีA#mย..   G#  ให้เขาF#ไป..ฮืม.G#.

สองเฮาC#เกิดมาเป็นคนที่ฮู้จักบ่ได้G#เกิดมาเป็นคนฮู้ใจอีหยังหลายสองเฮA#mาเกิดมาได้พบ ได้เดิน ได้หย่างกายบ่ได้เว้F#า บ่ได้อธิบาG#ยอีหยังกับนาC#สองเฮาเกิดมาหย่างพ้อ ได้แค่รG#อ ได้แค่หวังสุดท้าย สุดท้ายต้องผิดหวัA#mง.. อ้ายจริงจังF#บ่ได้

อ้าG#ยเฮ็ดทุกวิถีC#ทาง อยากได้นางเป็นเมีG#แต่สุดท้ายกะเสีA#mย...  G# ให้เขาF#ไปจักG#สิเฮ็ดจั่งได๋C#  จั๋งสิได้นางคืG#ยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืA#mน...  G# ยิ่งปวดหัวF#ใจ.. โฮ.G#.

ย้อนC#ว่าอ้ายนี้บ่มีปัญญาสิไปขอเจ้าจนสุมื้G#อ สุดท้ายอ้ายอยากได้เจ้าเป็นได้ หวังแค่..เก็บA#mไว้ข่อนไว้เด้าสุดเท่าเช้าสองเฮาบ่ได้F#เว้า บ่ได่จา บ่ได้เว้G#าอีหยังเลย

สุดท้าC#ยนี้อยากบอกเจ้าว่าอ้ายมีเงินอยู่สองร้อG#อยากได้โตเจ้านั้นมาเป็นเมียน้อยสุดท้ายA#mอ้ายต้องเเห้ว สุดท้ายบ่ได่สอยอ้ายมีF#แค่สองร้อย เขามีเป็นสองล้าG#บักห่าA#mมึง.. โอย..F# | G#.

อ้าG#ยเฮ็ดทุกวิถีC#ทาง อยากได้นางเป็นเมีG#แต่สุดท้ายกะเสีA#mย...  G# ให้เขาF#ไปจักG#สิเฮ็ดจั่งได๋C#  จั๋งสิได้นางคืG#ยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืA#mน...  G# ยิ่งปวดหัวใA#mจ..คอร์ดเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยามอ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย แต่สุดท้ายกะเสีย ให้เขาไปฮืม สองเฮาเกิดมาเป็นคนที่ฮู้จัก บ่ได้เกิดมาเป็นคนฮู้ใจอีหยังหลาย สองเฮาเกิดมาได้พบ ได้เดิน ได้หย่างกาย บ่ได้เว้า บ่ได้อธิบายอีหยังกับนาง สองเฮาเกิดมาหย่างพ้อ ได้แค่รอ ได้แค่หวัง สุดท้าย สุดท้ายต้องผิดหวัง อ้ายจริงจังบ่ได้ อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย แต่สุดท้ายกะเสีย ให้เขาไป จักสิเฮ็ดจั่งได๋ จั๋งสิได้นางคืน ยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืน ยิ่งปวดหัวใจ โฮ ย้อนว่าอ้ายนี้บ่มีปัญญาสิไปขอเจ้า จนสุมื้อ สุดท้ายอ้ายอยากได้เจ้าเป็นได้ หวังแค่ เก็บไว้ข่อนไว้เด้าสุดเท่าเช้าสองเฮา บ่ได้เว้า บ่ได่จา บ่ได้เว้าอีหยังเลย สุดท้ายนี้อยากบอกเจ้าว่าอ้ายมีเงินอยู่สองร้อย อยากได้โตเจ้านั้นมาเป็นเมียน้อย สุดท้ายอ้ายต้องเเห้ว สุดท้ายบ่ได่สอย อ้ายมีแค่สองร้อย เขามีเป็นสองล้าน บักห่ามึง โอย อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย แต่สุดท้ายกะเสีย ให้เขาไป จักสิเฮ็ดจั่งได๋ จั๋งสิได้นางคืน ยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืน ยิ่งปวดหัวใจ